Den svekfulla socialdemokratin

Kärnkraftverket Ringhals. Foto: Wikipedia
  • Måndag 14 nov 2022 2022-11-14
E-post

Investors ordförande Jacob Wallenberg gör en markering om det absoluta behovet stabila politiska villkor. Men frågan är om det är relevant eller naivt att förvänta sig detta med Magdalena Andersson som ordförande för Socialdemokraterna med Mikael Damberg vid sin sida. Dessa två har tillsammans med Ibrahim Baylan förändrat marknadsvillkoren för kärnkraft retroaktivt så sent som 2014 och ingenting har förändrats i sak i partiet.

En av den nya regeringens mest prioriterade frågor är energin och framför allt ambitionen att bygga ut kärnkraften. Där har Investors styrelseordförande Jacob Wallenberg tidigare sagt sig vara öppen för att investera i ny kärnkraft.

Wallenbergs besked i Ekots lördagsintervju är att Ulf Kristerssons nya regering har tagit ett steg i rätt riktning, men att det behövs mer:

”Jag tycker att förutsättningarna håller på att bli bättre”

”Här behövs det en bred överenskommelse på parlamentarisk nivå, att man lägger fast spelreglerna långsiktigt”

säger Jacob Wallenberg till Ekot och tillägger att det behövs beslut som sträcker sig längre framåt än bara en mandatperiod.

Det vill säga, en förutsättning för att Investor skall vara beredda att investera i ny kärnkraft bygger på ett samarbete över blockgränsen som inkluderar främst Socialdemokraterna.

Relaterat: Blomgren: Hur illa kan det gå med elen i vinter?

En svekfull socialdemokrati

Socialdemokraterna har inte visat sig vara en stabil partner i det parlamentariska arbetet kring energiförsörjning. Ett exempel på detta är hur partiet svängt under den senaste tio-årsperoioden.

Hösten 2012 medverkade Löfven i debattprogrammet Agenda på SVT där han diskuterade kärnkraftsfrågan med dåvarande energiminister Anna-Karin Hatt. Efter programmet kontaktade Miljöaktuellt Löfven för att fråga om några av de siffror han använde i debatten.

I svaret till Miljöaktuellt, från den 13 oktober, menade Löfven bland annat: 

”Vår industri har en viktig uppgift att bidra till finansieringen av vår välfärd. En bred energiöverenskommelse är därför viktig för Sverige och i en sådan måste kärnkraften finnas med som en viktig del i vårt elproduktionssystem.”

”För att utbyggnadsinvesteringar ska göras i vårt land krävs att företagen tror på att det kommer att finnas tillräckligt med el och då till ett konkurrenskraftigt pris.”

”Sedan är frågan hur mycket vindkraft vi kan ha givet att den inte ska regleras fossilt. Kungliga vetenskapsakademien anser att gränsen i dag ligger runt drygt 10 TWh. Annars krävs enligt dem omfattande nätinvesteringar och utbyggd vattenkraft. Jag har ingen personlig uppfattning eller kunskap om var gränsen ligger men jag har svårt att se att vi kommer klara oss utan kärnkraft.”

Löfven var även som ordförande i IF-metall en stark förespråkare av kärnkraft. Men detta kom att förändras. Redan två år senare, hösten 2014, förändrade Löfven efter att han tillträtt som statsminister kärnkraftens marknadsvillkor radikalt. Så pass radikalt att fyra reaktorer sedan kom att stängas. Dels de två äldsta reaktorerna i Oskarsham men kanske framför allt reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 som nyligen uppdaterats för att få en än längre livslängd.

Kombinationen av reaktionerna i Oskarshamn och Ringhals är själva grundförutsättningen för att Södra länken, den högspänningskabel som skall kompensera effekttillgången mellan norra och södra Sverige skall kunna fungera. Idag kan den maximalt komma upp i 50 procent av sin kapacitet. På grund av stängningen. Detta är en av de enskilt största faktorerna till de höga elpriserna i södra Sverige som idag riskerar att stänga många industrier.

Detta beslut pressades fram i en förhandling hösten 2014 med Miljöpartiet där socialdemokraterna representerades av dåvarande energiminister Ibrahim Baylan och den dåvarande näringsmininstern Mikael Damberg. Den tekniska lösningen som togs fram som gjorde kärnkraft olönsam ansvarade Magdalena Andersson för.

Relaterat: Så mörkar Damberg och Farmanbar regeringens ansvar för energikrisen

Baylan kom även att ansvara för den stora energiöverenskommelsen 2015 som ledde till förnyad miljöprövning av vattenkraften. 1 900 vattenkraftverk riskerade rivning i samband med detta beslut. Detta beslut, om förnyad miljöprövning har nu stoppats av regeringen Kristersson.

Andersson är känd för sitt kärnkraftmotstånd sedan tiden som statssekreterare på finansdepartementete när hon tjänstgjorde tillsammans med Per Bolund som i förhandlingen representerade Miljöpartiet tillsammans med det andra dåvarande språkröret Åsa Romson.

Relaterat: En statsminister “dead against” ny kärnkraft

Jacob Wallenberg gör idag en markering om det absoluta behovet stabila politiska villkor. Men frågan är om det är relevant eller naivt att förvänta sig detta med Magdalena Andersson som ordförande med Mikael Damberg vid sin sida. Dessa har förändrat marknadsvillkoren för kärnkraft retroaktivt så sent som 2014 och ingenting har förändrats i sak i partiet.

Ja – förutom att Ibrahim Baylan nu lämnat politiken för en karriär som konsult och strategisk rådgivare i energifrågor. Vilka som är hans kunder är dock okänt för Ledarsidorna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se