Amanda Lind lika önskad som oönskad i riksdagens kulturutskott

Amanda Lind / Riksdagen. Foto: Johan Wessman via Wikipedia/Flickr. Montage.
  • Tisdag 4 okt 2022 2022-10-04
E-post

Valet av den tidigare kulturministern Amanda Lind som ordförande för Riksdagens kulturutskott är lika välkommet för de delar av Kultursverige som inte önskar någon förändring av bidragskriterierna som nyheten om Richard Jomshoff (SD) är oönskad som ordförande i Justitieutskottet av Islamiska Förbundet i Sverige. 

Amanda Lind (MP) var kultur- och demokratiminister i Stefan Löfvens andra och tredje regering, och avgick från sin post i november 2021 i samband med att Miljöpartiet lämnade regeringen i protest mot den budget som då hade röstats igenom av riksdagen. Kommande mandatperiod kommer Lind vara ordförande för riksdagens kulturutskott meddelades det under gårdagen.

Lind menar i en kommentar att hon kommer att fungera som en motvikt till Sverigedemokraternas kulturpolitik.

– Vi kommer nu att få en regering som får stöd av Sverigedemokraterna, ett parti med en kulturpolitisk agenda som står väldigt långt från riksdagsmajoritetens. Vi i Miljöpartiet och resten av oppositionen måste bevaka de steg som den nya regeringen och Sverigedemokraterna vidtar och agera konstruktivt för att skydda det fria kulturlivet och de fria medierna, säger Amanda Lind till DN.

Även om den exekutiva makten ligger hos regeringen har en utskottsordförande ett vitt gående inflytande över beredningen av propositioner och utskottsarbetet i övrigt innan lagförslag och yttranden når kammaren. Framför allt om det uppstår s.k. falska majoriteter vilket inträffade flera gånger under föregående år.

Inför valet 2014 var det uppenbart att kulturpolitik inte var ett prioriterat område för Miljöpartiet. Därför blev många, såsom tankesmedjan Timbro förvånade när Miljöpartiet fick Kulturdepartementet efter valet 2014. Timbro sammanfattar de senaste åtta årens kulturpolitiska utveckling med

För att kompensera för bristen på egen politik tillsatte partiet efter valet en extern arbetsgrupp bestående av kulturutövare som skulle ta fram ett förslag till Miljöpartistisk kulturpolitik. Arbetsgruppens rapport kritiserades av nästan alla, från Expressens kulturchef Karin Olsson till Aftonbladets Åsa Linderborg. Rapporten försvann snart från offentligheten, men kulturpolitiske talespersonen Niclas Malmberg menar att stora delar av den kritiserade rapporten i själva verket omsatts i politisk praktik.

Relaterat: Amanda Lind bär arvet efter Alice Bah Kuhnke och Mehmet Kaplan vidare

Lång historia av att försena nödvändiga åtgärder

 

Amanda Lind har aktivt agerat för att försena och vattna ur de demokratikriterier som föreslogs av utredaren och hovrättsrådet Karin Almgren i Demokrativillkorsutredningen (SOU 2019:35) som överlämnades under våren 2019. Utredningen omfattade 57 skarpa lagförslag för att förhindra att statsbidrag utnyttjades av krafter eller organisationer för andra syften än tänkt eller av organisationer som inte delar syn på den svenska demokratin så som den regleras i regeringsformen.

Demokratikriterierna skulle en gång för alla ensa de olika regelverken men har mött tungt motstånd från bland annat ForumCiv, Folkbildningsrådet och Svenska kyrkan. Alla organisationer som på olika sätt har sina motiv till att släppa igenom statsbidrag till odemokratiska organisationer. Allt från bistånd till statsbidrag avsedda för folkbildning.

Relaterat: Moderaterna tröttnat på Amanda Linds förhalningar av lagstiftning

Bland de remissinstanser som ville införa utredningens förslag direkt fanns framför allt de rättsvårdande myndigheterna såsom Polisen, Säkerhetspolisen samt inte minst Skatteverket.

Amanda Lind har sedan 2019, när utredningen presenterades inför henne varit passiv samt agerat för att försena impementeringen. Senast genom att lägga tilläggsdirektiv för att utreda hur förslagen skulle kunna påverkas av GDPR.

Att kulturutrådet i allmänhet och tillgången till statsbidragen i synnerhet har kommit att bli en central fråga för Miljöpartiet trots avsaknaden av politik finns det flera signaler på. För även om Gustav Fridolin formellt sett lämnade rikspolitiken samtidigt som Lind tillträdde, 2019, så är han idag ansvarig eller den som tagit på sig uppgiften att utveckla en del av Folkbildningssveriges verksamhet. 

Gustav Fridolin vakar över kulturområdet

 

I valrörelsen, den 30 augusti, kallade Miljöpartiet till ett informationmöte på Mälarpaviljongen i Stockholm där främst Gustav Fridolin skulle redovisa vad partiet hade för ambitioner med Folkhögskolorna. Fridolin är själv idag folkhögskolelärare och har deltagit i flera utbildningar på Södra Vätterbygdens Folkhögskola för de ungdomar som ska utbildas till ledsagare och aktivister inom ledsagarprogrammet på Västbanken. 

Skärmavbild MP Facebook

 

Detta program stöds av bland annat Kyrkornas Världsråd och Svenska kyrkan samt har visat sig ha ett etablerat samarbete med organisationer som kontrolleras av alternativt kan associeras till det Muslimska brödraskapet.

Seminariet kom dock att bli glest besökt, de flesta vände i dörren efter att ha identifierat mig där jag satt vid ett bord vid ingången. 

Utfallet hade sannolikt blivit bättre om jag kommit ihåg att ta med mig min lösnäsa med vidhängande mustasch. Endast tre personer deltog, inklusive Gustav Fridolin, men av de personer som vände i dörren kunde ett flertal tillhörande organisationer som kan associeras till Folkbildningsrådet olika medlemsorganisationer, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan identifieras.

Folkbildningsrådet är idag aktuella efter Riksrevisionens genomlysning. En genomlysning som bör anses vara ett annat problem för Lind att hantera eller minimera skadorna efter. 

I utskottet arbetade Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet för att förhindra varje form av fördupad granskning. De vann gehör för sin linje efter att Centerpartiet och Liberalerna anslutit sig men kunde inte påverka Riksrevisionen som beslöt att genomföra den utredning somligger på bordet idag.

Relaterat: Folkbildningsrådet en riksomfattande arena för korruption

Ett annat ärende som kommer behöva beredas under mandatperioden är Public Service sändningstillstånd som skall förnyas 2026. 

Nyheten om Amanda Lind som ordförande för Kulturutskottet är lika välkommen för de delar av kultursverige som inte önskar någon förändring eller skärpning av bidragskriterierna som nyheten om Richard Jomshoff (SD) är oönskad som ordförande i Justitieutskottet av Islamiska Förbundet i Sverige.

Valet av Lind av den rödgröna oppositionen att leda kulturutskottets arbete i riksdagen kommer innebära en högre konfliktnivå och fortsatt obstruering av absolut nödvändiga reformer inom kulturområdet.

Prenumeration

Till skillnad från många traditionella medier och även en rad alternativa medier tar Ledarsidorna.se inte emot presstöd av principiella skäl. Det går inte att ta emot något om du är motståndare till det. Det betyder att vi finansieras av de som läser oss och ser ett värde i det vi gör.

Att vi har prenumeranter är en förutsättning för att vi som huvudregel varje dag klockan 06 på morgonen, 365 dagar per år, ska kunna ge dig en nyhetsfördjupning ur vårt perspektiv.

Om du vill hjälpa oss att fortsätta med detta i fyra år till, bli PLUS-medlem och få samtidigt tillgång till hela artikelarkivet, inte sällan med unikt källmaterial.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se