Ärkebiskopen intervenerar i medias arbete inför avstavningen

Svenska kyrkan logo/ärkebiskop Antje Jackelén. Foto Wikipedia. Montage.
  • Fredag 28 okt 2022 2022-10-28
E-post 1420

När Antje Jackelén på söndag lägger ner staven i en ceremoni som formellt kallas för stavnedläggning är det flera som inom och utom Svenska kyrkan som kommer fira denna händelse. Inför ceremonin har ärkebiskopen bland annat intervenerat i medias arbete. Jackeléns kritiker inom organisationen kallar denna gång ceremonin för en avstavningsceremoni. Att jämföra med avkragning av prästvigda som är det mest förnedrande som kan ske.

På söndag lämnar Antje Jackelén efter åtta år som ärkebiskop över kräklan, till biskopen i Linköpings stift Martin Modéus som då tillträder som ärkebiskop. Modéus har aviserat att han kommer verka för en återgång till kyrkans huvuduppgifter – gudstjänst, diakoni och mission – till skillnad från den form av politiserad aktivism som präglat kyrkans utveckling sedan KG Hammars tid i ämbetet.

Under denna tid har Svenska kyrkan fått uppleva stora förändringar. Inte bara i form av teologisk utveckling utan även i ekonomiska termer. En krympande medlemsskara har lett till en allt mindre ekonomi att röra siginom.

Sedan relationsändringen 2000 har antalet medlemmar sjunkit från 7,4 miljoner till 5,6 miljoner år 2022. I andel av befolkningen innebär det en minskning från 82,9 procent 2000 till c.a 53,9 procent 2022. Under Jackeléns tid som ärkebiskop har drygt var sjätte medlem lämnat eller avlidit samt antalet registrerade medlemmar sjunkit med 600 000 personer.

Inom det teologiska utvecklingen har Jackelén och kyrkomöttet fått utstå kritik. Internationellt uppmärksammades Kyrkomötets beslut att utreda om Israel är en apartheidstat, en fråga som sedan föll i kyrkomötet. Svenska kyrkans relation till staten Israel och den judiska diasporan har utvecklats i en negativ riktning under Jackeléns ledning.

Relaterat: Svidande förlust för Svenska kyrkan provocerar fram irritation i kretsen kring Jackelén

Inte heller inrikespolitiskt har Jackelén bidragit till att stigmatisera den neoliberala vänsterns meningsmotståndare . Upprop mot omlagd migrationspolitik efter flyktingkrisen och kritik mot regeringsförslaget om krav på kunskaper i svenska och om det svenska samhället för att få medborgarskap har fördömts av ärkebiskopen.

Relaterat: Litet nätverk driver Kyrkornas världsråd i antisemitisk riktning

Svenska kyrkans rrelation med islam har följt Jackelén i spåren under hela hennes ämbetstid. Inte sällan har Jackelén kritiserats för att ha haft en alltför apologetisk och undflyende hållning mot den mest politiserade och extrema tolkningen av islam.

Inom ramen för Svenska kyrkan Acts program ”A World of neighbours” har Jackelén inte bara bjudit in Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer utan även tagit steget längre när hon inviterade MCHC, Muslim Cultural Heritage Center. London för samarbete. Denna organisation är inte känd för den svenska allmänheten i någon vidare mening men är i Storbritannien känd som al Manaar-moskén.

Al Manaar är en av Europas mest radikaliserande miljöer och den moské där  IS-bödeln ”Jihadi John” framförde sina predikningar innan han till slut anslöt sig till IS.

Relaterat: Så raderar Svenska kyrkan ut minnet av Kristallnatten

Ärkebiskopen intervenerar i medias arbete

 

Inte sällan har Jackelén haft synpunkter på hur media i allmänhet och nyetablerad media i synnerhet tecknat hennes gärning. Detta missnöje och hur Svenska kyrkan intervenerar i journalistiken blir tydligt i hur UNT:s artikel om ärkebiskopens eftermäle av journalisten Niklas Skeri arbetades fram. 

Skeri intervjudade ärkebiskopen, skrev sin artikel och skickade den därefter för ett påseende för att senare publicera den. Den artikel som sedan publicerats på UNT hade dock mycket lite med den första att göra.

Jackelén låter i sitt mailsvar till Skeri förstå att hon är djupt missnöjd med hans prestation och kräver att Skeri antingen arbetar om artikeln helt eller att UNT väljer att dra tillbaka den.

I mailsvaret inleder Jackelén med att

Tack för samtalet i tisdags. Jag tyckte vi fick, liksom förra gången, god kontakt. Jag valde att vara tillitsfull och öppen i samtalet.

När jag nu ser resultatet i form av artikeln ångrar jag det. Jag är grymt besviken av flera skäl.

Jag la ner mycket möda att förklara den vådliga dynamiken när mainstream media plockar upp och legitimerar extrema påståenden, osanningar och hets. Och så är det exakt det du gör. Du sätter en ram som normaliserar så kallad kritik som kommer företrädesvis från en och samma politiska hörna. Det som ser sakligt ut blir i själva verket en partsinlaga. Tycker du inte att det blir märkligt att du hämtar dina referenser enbart från Twittertroll, NN (Reds anonymisering) och SD?

Särskilt allvarligt ser jag på att du normaliserar narrativet om islamiseringen av Svenska kyrkan/Sverige. Det är inte bara farligt för det som är med avstånd den största medlemsorganisationen i Sverige; det är också farligt för landet.

Vidare menar ärkebiskopen att Skeri inte fokuserat tillräckligt på alla de utmärkelser hon fått eller de internationellt kända statsmän hon framträtt med.

Efter dessa ”synpunkter” arbetades artikeln om till ett sådant format att Jackelén kunde godkänna den för publicering.

Jackeléns tid i ämbetet slutar därmed på samma sätt som hennes personlighet kommit att prägla Svenska kyrkans utveckling. Med en historiskt långtgående intervention i den fria journalistiken och där Jackelén som offentlig person förbehåller sig rätten att tillrättavisa media och kräva återdragande av hela artiklar.

Ett förhållningssätt till oliktänkande som även präglat klimatet internt Svenska kyrkan.

När Antje Jackelén på söndag lägger ner staven i en ceremoni som formellt kallas för stavnedläggning är det flera som inom och utom Svenska kyrkan som kommer fira denna händelse. Jackeléns kritiker inom organisationen kallar denna gång ceremonin för en avstavningsceremoni. Termen “avstavning” anspelar på begreppet avkragning av prästvigda som är det mest förnedrande som kan ske. Att lämna i “bad standing”.

Där arvet efter KG Hammar och Jackelén ser ut tonas ner av hennes efterträdare.

Prenumerera på Ledarsidorna 

Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Då vi är motståndare till det statliga  presstödsystemet har vi valt att inte söka detta statsbidrag. Det skulle göra oss beroende av makten vi granskar.

Vi är dock anslutna till det pressetiska systemet samt medlemmar i Publicistklubben.

Som prenumerant och premiumkund har du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 4 000 artiklar.

I tillägg till dagens artikel presenteras för prenumeranter ärkebiskopens reaktion på den första artikeln som aldrig publicerades i sin helhet.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du finner här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se