COP26: Svenska kyrkan uppträder öppet med Muslimska brödraskapet

COP26/Ärkebiskop Jackelén Twitter. Montage.
  • Lördag 6 nov 2021 2021-11-06
E-post

Ärkebiskop Antje Jackelén deltar för närvarande i klimattoppmötet COP26 som en av fyra observatörer från Svenska kyrkan. Under gårdagen genomförde hon tillsammans med Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief ett seminarium om jämställdhet och klimaträttvisa. Islamic Relief är vida känt för att hysa antisemitism i sina led samt har direkta kopplingar till våldsbejakande miljöer. Som följd av detta har såväl USA som Nederländerna och Tyskland strypt all finansiering.

Efter en längre tids bortovaro från Twitter har ärkebiskop Antje Jackelén nu återvänt till den sociala medieplattformen. För närvarande deltar Jackelén i klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Under gårdagen medverkade hon i ett seminarium om jämställdhet och klimaträttvisa tillsammans med Svenska kyrkans biståndsorganisation ACT samt det Muslimska brödraskapets biståndsorganisation Islamic Relief.

Även om samarbetet tonats ner efter dels Ledarsidornas avslöjanden men inte minst den utbredda antisemitism som från tid till annan kommer fram inom Islamic Relief så är det ingenting som på något sätt försvunnit från Svenska kyrkans verksamhet.

Tvärtom har samarbetet kunnat leva vidare trots detta och Svenska kyrkan i allmänhet och ärkebiskopen i synnerhet har varit inte bara Islamic Reliefs ihärdigaste försvarare utan även försvarat samarbetet med en annan av Brödraskapets nätverksorganisationer; Studieförbundet Ibn Rushd.

Islamic Reliefs historia av mer eller mindre öppen antisemitism och hat riktat mot minoritetsgrupper är vida känd och går långt tillbaka. Biståndsorganisationen är även känd för att utgöra rekryteringsbas till än mer radikala rörelser såsom al Qaida och al Nusrafronten eller andra organisationer som varit involverade i vapensmuggling.

Islamic Relief Sverige grundades av imam Haytham Rahmeh och Islamiska förbundet i Sverige 1993. Islamic Relief ingick redan från grundandet som en del av Islamic Relief Worldwide. Islamiska förbundets första lokaler låg i källaren till fastigheten Ringvägen 137 i Stockholm. I denna miljö, som i allt väsentligt präglades av starka antisemitiska inslag, ingick idag en rad kända företrädare för det muslimska civilsamhället i Sverige; Mahmoud Khalfi, idag imam i Stockholms moské, Mahmoud Aldebe, tidigare ordförande för Sveriges Muslimska råd som ingick samarbetsavtalet med Broderskapsrörelsen och Mostafa Kharraki, tidigare vice ordförande för Sveriges Muslimska råd.

Mer läsning: Sida ger Islamic Relief grönt ljus efter begränsad granskning

Källarmoskén på Ringvägen 137 kom senare att flytta in i större och mer ändamålsenliga lokaler 2000 när de efter flera års ombyggnader, renoveringar och överklaganden kunde flytta in i den tidigare Katarinastationen, Södermalms elverk, i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm vid Medborgarplatsen.

Khalfis företrädare Haytham Rahmeh har sedan dess varit en nyckelperson i den interreliösa dialogen med Svenska kyrkan och den socialdemokratiska broderskapsrörelsen som idag går under namnet Socialdemokrater för Tro och Solidaritet men försvann från offentligheten i början på 2010-talet. 2012 avslöjade Sveriges Radio att Rahmeh växlat över och börjat om som vapensmugglare för sin organisation Commission For Civilians Protection som en direkt avknoppning av Islamic Relief Sverige som har sitt ursprung i samma kluster av personer.

Det är ingen hemlighet att Haytham Rahmeh, och att den här gruppen skickar vapen till Syrien, säger den forskare Raphaël, som följt gruppen närmast till Sveriges Radio.

Léfèvre är forskare vid universitetet i Cambridge. Léfèvre  är erkänd expert på Muslimska brödraskapet och utvecklingen i framför allt Syrien och Libanon samt författare till Ashes of Hama – The Muslim Brotherhood in Syria (Oxford University Press, 2013).

Milisgruppen som Haytham Rahmeh satte upp och försåg med vapen slogs tillsammans med bl.a Fath-armén, en del av al Nusrafronten och al Qaida. 

Detta sker ungefär samtidigt i tid när en annan församlingsmedlem, Tarif al Sayyed Issa, i Stockholms moské ansluter sig till just denna väpnade gruppering, Fath-armén. al Sayyed Issa kom att föra befäl samt var i Idlib samtidigt som den etniska rensningen av kristna genomfördes. Av uppskattningsvis 1 200 kristna i Idlib överlevde endast två, ett äldre par. al Sayyed Issa avled på ett sjukhus i Turkiet efter att ha blivit måltavla för en bilbomb i Idlib 2018.

al Sayyed Issa är en av Stockholms moskés mest framträdande och kända familjer. Tarif al Sayyed Issas tre söner är alla på olika sätt engagerade i det kluster av organisationer som har direkta kopplingar till moskén varav en, Mustafa al Sayyed Issa, var ordförande för Sveriges Unga Muslimer under denna tid. Han efterträddes av Rashid Musa som ordförande.

Sveriges Unga Muslimer förlorade 2020 rätten till statsbidrag från MUCF i Förvaltningsöverdomstolen, en dom som nekades prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Efter att ha blivit ådömda att betala tillbaka drygt 1,5 miljoner kronor valde föreningen istället att upplösa sig själva. Det är okänt för Ledarsidorna om något statsbidrag någonsin återbetalades.

Mer läsning: Så radikaliseras Sveriges Unga Muslimer

En annan av sönerna är verksam vid studieförbundet Ibn Rushd där Lamia el Amri är verksamhetsledare. el Amri är ordförande för Islamic Relief Sverige samt vice ordörande för Islamic Relief Worldwide, IRW. Personunionen mellan Islamic Relief Sverige, Islamic Relief Worldwide och studieförbundet Ibn Rushd knyts ihop med el Amri.

El Amri garanterade omvärlden sin avgång från IRW styrelse när grova antisemitiska fördomar kunde avslöjas av den brittiska tidninigen NN 2020 men återvände i praktiken omedelbart efter sin avgång till styrelsen efter att uppmärksamheten lagt sig.

Islamic Relief är en av biståndsmyndigheten Sida´s strategiska partners och uppbär varje år mer än 100 miljoner kronor i finansiering från svenska skattemedel. För 2020 var beloppet ur ramanslaget 121 miljoner kronor, exklusive bidrag av tillfälligare karaktär.

Relaterat: USA och Nederländerna bryter med Islamic Relief

USA, Nederländerna och Tyskland har tidigare brutit med Islamic Relief och Tyskland har suspenderat organisationen från dess biståndspolitiska samarbetsråd.

Relaterat: Tyskland stryper finansiering av Islamic Relief – Sverige tredubblar sitt bidrag

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se