Därför är Danmark och Finland avvaktande inför Sveriges ordförandeskap

  • Tisdag 21 jun 2022 2022-06-21
E-post 483

Inför Sveriges kommande halvår som EU-ordförande 2023 har Svenska Institute låtit genomföra en undersökning om EU:s attityd och kunskap om Sverige. I grunden en positiv bild men tre länder sticker ut. Danmark, Finland och Litauen har en negativ eller avvaktande hållning till Sverige. Av, visar det sig, lätt insedda skäl. Regeringen Löfven drog sig sällan nämnvärt från att rasist- eller klanderförklara Sveriges nordiska grannländer.

Tidigare i veckan publicerade Svenska Institutet, SI, en undersökning om hur övriga EU.-länder ser på Sverige och vice versa, medlemsländernas syn på EU inför Sveriges kommande EU-ordförandeskap 2023.

Kännedomen om EU och dess institutioner varierar mycket mellan medlemsländerna. En majoritet av allmänheten i samtliga länder har antingen en neutral eller positiv uppfattning om EU. 

En större andel bland allmänheten anser att EU är viktig för att adressera gemensamma utmaningar jämfört med andelen med en fördelaktig uppfattning om EU och dess institutioner.

Fred och säkerhet, klimatförändringar och migration är områden som allmänheten i EU-länderna anser är de viktigaste utmaningarna för EU att adressera. Att Sverige uppfattas ha kunskap och erfarenhet inom några av de områden som identifierats som viktiga är positivt. Det kan bidra till att skapa möjligheter för svenska aktörer och är en gynnsam utgångspunkt för Sveriges bidrag till det gemensamma EU-arbetet.

Bilden av Sverige har legat stabil över tid samtidigt som tre länder sticker ut där bilden har försämrats genom åren. Danmark, Finland och Litauen har över tid utvecklat en mer avvaktande hållning som de motiverar med Sveriges migrationspolitik och följande kriminalpolitik. 

De problem som Sverige har och haft har i dessa fall har dels spillt över till Sveriges grannländer, främst Danmark, men dels genom att de svenska socialdemokraterna offentligt kritiserat främst Danmark och Finland för dess förda politik. Sveriges regering har i offentliga sammanhang implicerat att den är rasistisk.

Till skillnad från övriga EU-länder rankar Sveriges tre grannländer migration och kriminalitet högst och det går att läsa in en tveksamhet i hur länderna ser på Sverige. Vilket har sin förklaring i främst den tidigare statsministern Stefan Löfvens förda politik där vare sig han själv eller hans fackministrar drog sig nämvärt för att sätta Sveriges grannländer i klandervärd dager eller utmålas som klandervärda i politik och beslut.

Partiledningen för Socialdemokraterna var till exempel inte på plats i Danmark 2015 för att stötta sitt systerparti under det danska valet. Partisekreteraren Carin Jämtin och Stefan Löfven var på plats vid valet i Finland i april och Jämtin var även i Norge vid valet i september 2013. De svenska socialdemokraternas bojkott berodde enligt Expressen på det danska systerpartiets inställning i invandringspolitiken.

Även den dåvarande framtidsministern Kristina Persson föll i en dansk-svensk TV-debatt, där även Henrik Arnstad fick representera den svenska linjen in i kritiken mot Danmark och menade att

Det är en stolthet att ta emot flyktingar. Det ger legitimitet, trovärdighet och respekt i omvärlden. Danmark gör inte sin del i samarbetet.

Relaterat: Fenomenet Henrik Arnstad

I relation till Finland läxade dåvarande utrikesminister Margot Wallström upp Finland offentligt genom att hävda att Finland glömt sin historia genom sitt migrationskritiska ställningstagande. Wallström påpekade att Finland sänt tusentals barn till Sverige för skydd under den tid som landet slogs för sin existens och riskerade att ockuperas av Sovjetunionen. Ett Sovjetunionen som då agerade på samma sätt som Ryssland gör idag med målet att förinta sitt grannland.

Idag är Margot Wallström utsedd till ordförande för Olof Palmes Internationella Center. Carin Jämtin är för närvarande generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida medans Kristina Persson tvingats lämna politiken. Stefan Löfven utsågs tidigare i år av regeringen till ordförande för det i huvudsak Kreml-trogna fredsforskningsinstitutet Sipri.

Relaterat: Socialdemokraterna: “UD är Palmecentrets operativa enhet”

Danmark och Finland, som är de mest kritiska länderna i undersökningen mot Sverige, har inte på samma sätt satt Sverige i klandervärd dager men såväl problemen med den svenska migrations- och intergrationspolitiken samt inte minst effekterna av en slapp politik inom rättsområdet har slagit igenom i dessa länders folkopinion.

Medborgarna i dessa länder märker av effekterna av den svenska politiken genom sin närhet till Sverige samtidigt som dessa danska och finska medborgare offentligt görs klandervärda av svenska socialdemokrater såsom Carin Jämtin, Stefan Löfven och Kristina Persson .

Relaterat: Svensk ambassadör idiotförklarar svensk migrationspolitik

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se