Därför måste den strukturella antisemitismen inom Sveriges Radio granskas

Public Service: SR, SVT samt Utbildningsradion, UR.
  • Torsdag 25 jan 2024 2024-01-25
E-post

Det finns goda skäl för regeringen att bredda uppdraget till Forum för levande historia. Att granska hur och i vilken omfattning som olika programformat och programledare samt inte minst strukturell antisemitism inom Public Service underblåser antisemitiska vanföreställningar hos lyssnare och hur de påverkar antisemitismen på sociala medier. Detta behov blev uppenbart efter tisdagens “Ring P1” där programledaren gav uttryck för Förintelseförnekande drag.

Sedan Hamas attack mot Israel och invasionen av Gaza  har antisemitiska hatbrott ökat världen över. Regeringen har som konsekvens av den ökande antisemitismen givit Forum för levande historia nya uppdrag för att utreda detta.

Petra Mårselius, överintendent på myndigheten redovisar kort hur detta skall genomföras, bland annat skall spridningen på sociala medier granskas. Men inte övriga etablerade medier i allmänhet och i synnerhet inte offentligt finansierade medier som till exempel Sveriges Radio.

Public Service förväntas att stå utan misstanke att sprida eller underblåsa antisemitiska vanföreställningar med hänvisning till sändningstillståndet:

Sveriges Radio nuvarande sändningstillståndet gäller under åren 2020-2025 och bygger på en bred politisk uppfattning att public service är en kollektiv demokratisk nyttighet som gynnar alla medborgare. I sändningstillståndet står att Sveriges Radio “ska bedriva ljudradioverksamhet i allmänhetens tjänst och att verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till ekonomiska, politiska och andra intressen.”

Förintelseförnekande tendenser i Public Service

I tisdagens ”Ring P1” behandlades kriget mellan terrorgruppen Hamas och staten Israel. I synnerhet de övergrepp som terrorgruppen utsatte den israeliska civilbefolkningen för och då särskilt de sexuella övergreppen.

Programledaren menade att det var tvisteligt om dessa verkligen hade ägt rum och avslutade samtalet under viss brådska.

Programledaren, som har en lång erfarenhet även från SVT, ansvarar även för ett av Sveriges viktigaste och mest inarbetade veckovisa politiska intervjuprogram som ska präglas av saklighet och neutralitet samt inte minst vila på fakta.

Relaterat: Antisemitismen inom klimatvänstern bekräftad

Systematiskt sexuellt våld belagt

Att Hamas under sin terrorattack systematiskt våldtagit och mördat judiska kvinnor bör idag vara belagt.  Tre månader efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober ökar bevisen på det sexuella våld som Hamas utövade den dagen. 

Åklagare tvivlar inte mycket på att kvinnor våldtogs, torterades och några av deras döda kroppar stympades. Israelisk polis, som inledde en förundersökning i mitten av november, säger att de har samlat in mer än 1 500 vittnesmål från vittnen och anmälare. Hamas förnekar anklagelserna. Samtidigt har det varit hård kritik från kvinnorättsgrupper i Israel över att FN inte gått snabbare för att börja utreda. 

Israels centrala brottsutredningsenhet, Lahav 433, håller fortfarande på med analys av över 50 000 fotodokumenterade bevis och 1 500 vittnen. Lahav 433 menar att det idag inte går att sätta en siffra på hur många kvinnor och flickor som utsatts för sexuellt våld.

Även om FN inte kommit igång med någon mer strukturerad egen kartläggning har den ansedda brittiska tidskriften The Guardian påbörjat en egen kartläggning. Genom att korsköra vittnesmål som givits till polisen, publicerade intervjuer med vittnen och foto- och videofilmer tagna av överlevande och räddningspersonal, har The Guardian som enskild redaktion kunnat belägga minst sex sexuella övergrepp för vilka det finns flera bekräftande bevis. Två av offren, som mördades, var under 18 år.

Professor Ruth Halperin-Kaddari, tidigare ledamot vid FN:s antidiskrimineringskomitté och forskare i juridik har kunnat bekräfta motsvarande siffra på samma underlag som The Guardian. New York Times och NBC har oberoende av varandra identifierat mer än 30 dödade kvinnor och flickor vars kroppar bär tecken på övergrepp, såsom blodiga könsorgan och saknade kläder. Enligt det israeliska socialdepartementet har fem kvinnor och en man trätt fram för att söka hjälp för sexuella övergrepp under de senaste månaderna efter övergreppen den sjunde oktober.

The Guardian pratade med en volontär, Simcha Greeneman, som vittnade om att han i en kibbutz hade funnit på en kvinna som var naken från midjan och ner, böjd över en säng och skjuten i bakhuvudet. I ett annat hus upptäckte han en död kvinna med vassa föremål uppförda i slidan.

Det mest detaljerade vittnesberättelsen om våldtäkt kommer från en ung kvinna som deltog i musikfestivalen Supernova, där mer än 350 unga människor dödades. Vittnet, som sköts i ryggen, sa att hon gömde sig i växtlighet strax utanför väg 232 när en stor grupp beväpnade män från Hamas anlände, som mellan dem våldtog och dödade minst fem kvinnor.

Ett av vittnesmålen kommer från en kvinna vid den musikfestival som drabbades av Hamas attack. Gömd under en hög av döda kroppar kunde hon återge

“De lade ner en kvinna och jag förstod att han våldtog henne… De förde henne vidare till en annan person”, sa hon till polisen i en video som granskats av Guardian. “Och han skär av hennes bröst, han kastar det på vägen och de leker med det.”

På militärbasen Shura i centrala Israel, dit de flesta av de döda fördes, menade Shari Mendes, som fick i uppdrag att tvätta kvinnokropparna och förbereda dem för begravning, till reportrar: 

Vi har sett kvinnor som har blivit våldtagna, från barns ålder till äldre”.

Ett problem för utredarna är den judiska traditionen av skyndsam jordfästning av döda. När dessa kroppar identifierats hämtades de av anhöriga och begravdes inom 24 timmar utan obduktion. Det har blivit allt vanligare att kroppar kremeras.

En postum rättsmedicinsk undersökning är fortfarande möjlig, men det är osannolikt att hela omfattningen av det könsbaserade våld som begicks den 7 oktober någonsin kommer att bli helt klarlagd.

Relaterat: Det handlar inte om antisemitism längre – Det handlar om terrorism

Goda skäl att utreda antisemitism inom svensk Public Service

Trots att avsevärt mycket mer välrenommerade samt erkänt högkvalitativa och trovärdiga medier  än svensk public service såsom New York Times, The Guardian, NBC och France 24 kunnat bekräfta sexuellt våld framhärdar en av Sveriges Radios mest erfarna programledare att uppgifterna är tvisteliga. 

Händelser som redan med kända uppgifter, som bekräftats av en av FN:s mest meriterade experter på övergrepp på kvinnor, kommer leda till åtal.

Det finns därmed goda skäl för regeringen att bredda uppdraget till Forum för levande historia. Att granska hur och i vilken omfattning som olika programformat och programledare samt inte minst strukturell antisemitism inom Public Service underblåser antisemitiska vanföreställningar hos lyssnare och hur de påverkar antisemitismen på sociala medier.

Relaterat: Bokslut Jackelén: Svenska kyrkan en trygg famn. För antisemitism

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se