Därför utgör Socialdemokraterna ett hot mot demokratin

Magdalena Andersson / Morgan Johansson. Foto: Regeringen.se. Montage
  • Fredag 14 jan 2022 2022-01-14
E-post

Regeringens explicita vägran att bistå Corona-kommissionen med efterfrågad dokumentation följer en lång socialdemokratisk tradition. Exemplen är flera och går tillbaka till åtminstone regeringen Persson under Tsunamikrisen men är inte heller isolerat till detta.

Corona-kommissionen nekas ta del av underlag som ingår i regeringens pandemihantering. Bland annat rör det sig om krishanteringskansliets minnesanteckningar från tunga möten mellan berörda statssekreterare kunde Dagens Medicin rapportera under gårdagen. SR Ekot har följt upp med frågor om varför. Regeringskansliet vägrar ställa upp på intervju men svarar i en skriftlig kommentar till Ekot att

Regeringskansliet för en löpande dialog med Coronakommissionen om uppgifter som kommissionen vill ta del av. Det är Regeringskansliet som efter beredning inom myndigheten tar ställning till kommissionens framställningar.

Regeringskansliet har återkommande svarat på skriftliga frågor från kommissionen och också försett kommissionen med skriftliga underlag. Information har skickats kontinuerligt till kommissionen (sammanställningar över de regeringsbeslut som har fattats med anledning av arbetet med covid-19). Därutöver har kommissionen genomfört flera intervjuer med statsråd, statssekreterare och tjänstemän på olika nivåer inom Regeringskansliet. Kommissionen har även tagit del av handlingar på plats i Regeringskansliets lokaler.

Coronakommissionen har alltså fått del av en mycket stor mängd uppgifter och handlingar från Regeringskansliet. Men de personliga noteringar som tjänstemän eventuellt kan ha gjort till stöd för minnet är dock inte uppgifter som Regeringskansliet förfogar över. De anteckningsböcker m.m. som kommissionen har bett att få ta del av omfattas alltså inte av skyldigheten i förordningen.

I likhet efter Tsunamin så gör med andra ord regeringen allt för att försöka hålla undan graverande uppgifter eller information som riskerar att sätta regeringen Löfven II med dess statsråd i klandervärd dager. Först långt in i granskningen av regeringen Perssons handlag vid en av de katastrofer som skördat flest svenskars liv i modern tid ”hittades” band med loggar i regeringskansliet samtidigt som mailloggar och annat undanhölls.

Relaterat: Så nyttjar regeringen pandemin för att urholka demokratin

Det socialdemokratiska mönstret av att hålla undan information för inte bara media och allmänhet går igen inom andra politikområden. Regeringen höll undan bland annat den slutrapport efter kampanjen till FN:s säkerhetsråd på ett sådant sätt att någon egentlig granskning aldrig blev möjlig.

Denna rapport hanterades ytterst av ”Dirty Dozen” på UD som efter starka påtryckningar från riksdagens utrikesutskott samt media till slut lät ledamöterna komma till UD för att under tidspress få läsa igenom den i ett speciellt rum. Den ansvarige tjänsteman som hanterat just tillgängliggörandet av denna rapport kom sedan att befordras till en högt arvoderad tjänst i ett FN-organ.

Det som nu inträffat i anslutning till Corona-kommissionen bekräftar det drag av maktfullkomlighet och maktkorruption som präglar den socialdemokratiska partiledningen och ger en förklaring till bakgrunden till de olika grundlagsreformer som justitieminister Morgan Johansson (S) har tagit fram de senaste två mandatperioden. 

Relaterat: Med Stefan Löfven som statsminister hade Torgny Segerstedt fängslats

I den aktuella grundlagsreformen, där Kristdemokraterna fortfarande håller öppet för att ge ett stöd till, begränsas medborgarnas tillgång till domstolsbeslut. Det vill säga, Morgan Johanssons avsikt är att begränsa medborgarnas informationsrättigheter. Tillgången till rättsliga beslut. I dagsläget har endast Moderaterna, Centerpartiet samt Sverigedemokraterna lagt motmotioner.

Relaterat: Den sminkade grisen

Kritiken mot förslaget har varit massiv inte bara från Tidningsutgivarna och Publicistklubben utan även från mediehus som till exempel SVT och Sveriges Radio vilket bör säga något om hur pass repressivt och långtgående förslaget är.

Tidigare lät Morgan Johansson ta fram förslag som skulle göra det förbjudet att publicera nyheter, även om dessa baserades på öppna källor, som kunde skada bilden av Sverige utomlands. Förslaget innebar att stora delar av källskyddet skulle försvinna. Kritiken blev i det fallet så pass omfattande att Johansson aldrig gick vidare med det.

Regeringens handlag med Coronakommissionen är fullt logiskt och det är i detta fall inte förvånande att de tar skydd bakom rådande lagstiftning och endast lämnar ut de handlingar som de absolut måste lämna ut.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se