Det bidragsindustriella komplexet – Nästa politiska slagfält

Folkbildningsrådet. Foto: Folkbildningsrådet samt Riksbanken. Montage.
  • Lördag 13 maj 2023 2023-05-13
E-post

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot regeringen för att börja reglera civilsamhället och studieförbunden. Men regleringen som regeringen föreslår är endast marginell. De största reformerna, som skulle givit en god effekt, har regeringen dragit tillbaka samtidigt som stora belopp undantas granskning efter medvetna beslut av enskilda ministrar.

Oppositionen riktar hård kritik mot regeringen för att vilja strama upp det bidragsindustriella komplex som tidigare kunnat leva utan egentlig reglering. Men även denna gång missar, eller utelämnar regeringen avgörande uppstramningar. Vilka skälen är för att inte reglera denna sektor finns det flera tecken på. Där bland annat frikyrkorörelsens protester och goda nätverk ser ut att ha fått gehör från flera departemeent.

Regeringen vill att staten får mer inflytande över pengarna till studieförbunden. Folkbildningsrådet som ansvarar för att fördela de över fyra miljarder kronorna i statsbidrag mellan studieförbunden och folkhögskolorna. Regeringen vill nu att staten ska bestämma över fördelningen mellan dessa två grenar av folkbildningen och Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet föreslås få ett mindre inflytande med den omsvängning av styrningen som nu planeras. 

I regeringens promemoria från den 26 april, menar man att folkhögskolorna behöver resurser medan studieförbunden har överskott.

Detta förslag får nu kraftig kritik från Socialdemokraternas kulturpolitiske talesperson Lawen Redar i Dagens Nyheter:

– Det här förslaget är anmärkningsvärt. Riksrevisionens rapport pekar på att Folkbildningsrådet måste följa upp statsbidraget bättre, men inte att staten ska kliva in, säger Lawen Redar.

Folkbildningsrådet – En oreglerad orgie i korruption

Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsliknande ställning. Folkbildningssrådet har tre medlemmar: Studieförbunden i samverkan, Folkhögskoleföreningen i SKR samt RIO, de rörelsedrivna folkhögsskolorna. tre medlemmar, Follbildningsrådet har i uppdrag av regeringen att fördela och följa upp statsbidraget.

Ledarsidorna har granskat Folkbildningsrådet sedan 2015 och kunnat avslöja löpande omfattande korruption och tveksamheter kring inte bara anslagstilldelningen. Granskningen har framför allt fokuserat vid vad skattebetalarnas medel används till. Inte sällan har stora belopp finansierat radikaliserande klusters åsiktsproduktion.

Trots att Folkbildningsrådet på olika sätt velat misstänkliggöra Ledarsidorna och andra granskare med flera genom att påstå att dessa var konspiratoriska och inte sällan drevs av politiskt extrema krafter gav Riksrevisionen Ledarsidorna rätt på samtliga punkter hösten 2022. Riksrevisionen kunde efter en mer än ett år lång granskning konstatera exakt det som Ledarsidorna beskrivit sedan 2015.

Men de största problemen med det bidragsindustriella komplex där Folkbildningsrådet endast är en delmängd är att regeringen dels har dragit tillbaka de demokratikriterier som förhandlats fram med Socialdemokraterna, dels att de saknar en helhetsbild. Avsaknaden av helhetsbild går direkt att härleda till finansminister Elisabeth Svantessons (M) beslut att undanta bland annat Tillväxtverkets anslagssfördelning till civilsamhället från Statskontorets granskning hösten 2022.

Regeringen undantar medvetet delar av civilsamhället från reglering och granskning

Under Corona-restriktionerna kunde studieförbunden söka ytterligare medel från Tillväxtverket vilket bidrog till överfinansieringen av deras verksamhet. Flera av de utbetalade bidragen var dessutom för höga eftersom studieförbund som ABF, Ibn Rushd med flera angivit för höga löner som skulle kompenseras för.

Och även Tilllväxtverket ingår i civilsamhällets bidragsindustriella komplex. Ett komplex där enskilda chefer hoppar mellan att vara bidragsmottagare till ansvariga chefer som beslutar om utbetalning. På Folkbildningsrådet har i prakttiken samtliga ansvariga en bakgrund i något av de studieförbund som är beroende av Folkbildningsrådets utbetalning av bidrag. På Tillväxtverket arbetar bland annat en av studieförbundet Ibn Rushd tidigare förbundschef som chef på mellannivå. Denne har dock inte deltagit i de beslut som berört studieförbundet.

Relaterat: Omfattande tveksamheter i utbetalningen av regeringens Corona-stöd

De demkratikriterier som skulle stramat upp anslagsutdelningen, i praktiken en okontrollerbar miljardrullning, drogs tillbaka efter att Kristdemokraterna gjort det till en kabinettsfråga under Tidöförhandilingarna. Moderaterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna lade sig i praktiken platta inför Ebba Busch (KD) och Jakob Forssmed (KD) krav. 

Som ytterligare krav, som KD fick gehör för, flyttades stora delar av det politiska ansvaret för civilsamhället från Kulturdepartentet till Socialdepartementet som leds av just Forssmed.

Relaterat: Problemet är inte islamisterna – Problemet är Kristdemokraterna

Finansminister Elisabeth Svantessson, idag företrädare för Moderaterna, var tidigare aktiv i Kristdemokraterna och tillhörde samma församling som Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Livets ord i Uppsala. Detta kan vara ett av skälen varför Moderater och Kristdemokrater i regeringen i stor utsträckning har samsyn på civilsamhället. Hur det skall styras, det vill säga utan egentligt regelverk, samt att viss finansiering skall undantas statlig uppföljning. Som den från Tillväxtverket.

Tillväxtverket sorterar politiskt under Näringsdepartementet som leds av Ebba Busch.

Relaterat: illväxtverket finansierar IS-terroristen Michael Skråmos hemmamoské

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se