Liberalerna i Malmö rundar regelskärpning för civilsamhället

Genrebild Pixabay/Studieförbunden logo. Montage.
  • Torsdag 13 jun 2024 2024-06-13
E-post

Studieförbunden i Samverkan, en av Folbildningsrådets medlemsorganisationer, protesterar mot de effekter som det den förra regeringen införda skärpta regelverket för statsbidrag innebär. Ett skärpt regelverk som syftar till att städa ut avarterna i det bidragsindustriella komplexet. Samtidigt rundar Malmö stad denna skärpning och ökar istället anslagstilldelningen.

Malmö stad satsar 12,5 miljoner kronor under åren 2024 till 2027 för att arbeta mot islamofobi och rasism mot muslimer rapporterar Sydsvenskan. Drygt hälften av pengarna ska gå till Malmös grundskolor för att de ska arbeta mot islamofobi. Beslutet togs under onsdagens kommunstyrelsesammanträde.

Malmö stad går i motsatt riktning mot vad den moderatledda Region Malmö går och som den socialdemokratiskt ledda Region Stockholm slagit in på. En gradvis avfinansiering av de delar av civilsamhället som visat upp tendenser till att inte leva upp till demokratikriterierna.

I Malmö stad ingår Liberalerna i den styrande majoriteten samtidigt som Liberalerna i regeringsställning går i motsatt riktning och vill fortsätta regelskärpning, regelefterlevnad och ökad transparens.

En extern granskning av studieförbundet Ibn Rushd folkbildningsverksamhet i Stockholms län under år 2023 har genomförts av regionen. Ibn Rushd har använt studiematerial som bryter mot Region Stockholms Kulturnämnds demokrativillkor. Kulturnämndens ordförande Erik Persson (S) har därför beslutat att kräva tillbaka regionens bidrag.

Den breda gradvisa avfinansieringen som sattes igång under 2022 har nu fått en av medlemmarna i Folkbildningsrådet, Studieförbunden i Samverkan, att lämna över en namninsamling om 30 000 namn i protest mot neddragningarna till regeringen rapporterade Altinget.

Men neddragningarna baseras i det aktuella fallet inte på några politiska beslut av den nuvarnade utan är en effekt av de regelskärpningar som infördes under regeringen Andersson efter det att Folkbildningsrådet själva kunnat styrka omfattande oegentligheter i redovisning av statsbidragen.

Relaterat: Regeringen Kristersson finansierar Ibn Rushd årliga paradnummer

Studieförbunden lever inte längre upp till många av de tidigare generöst och löst hållna kraven på transparens och stringens i redovisningen. Något som nu börjar åtgärdas även om Malmö Stad ser ut att runda regelverkens andemening.

Folkbildningsrådet och statsrådet Anna Ekström (S) pressades till att införa dessa regelskärpningar parallellt med att Riksrevisionen, RRV genomförde sin granskning som presenterades hösten 2022.

Relaterat: Riksrevisionens granskning av bidragen till civilsamhället: Myndigheter efterlyser regelverk

Att Studieförbunden nu protesterar mot avfinansieringen är ett kvitto på att grundbesluten som fattats är korrekta. Att ett skärpt regelverk krävts samtidigt som det visar på svagheten i offentligt finansierade civilsamhällesorganisationer.

Med ett bidragsberoende civilsamhälle utvecklas verksamhet som inte efterfrågas av samhället eller tillför någon egentlig nytta. Dessa skapar sin egen dynamik med enskilda som avropar bidrag som de ser som självklara utan vare sig kontroll eller motprestation.

Relaterat: Riksrevisionen breddar granskningen av civilsamhälletRiksrevisionen breddar granskningen av civilsamhället

De protester som nu förs fram mot de nya sundare och mer transparenta regelverken, som resulterat att flera verksamheter inte blir berättigade till bidrag är ett sundhetstecken.

Att de reformer som Anna Ekström tvingades till och som fortsatt implementeras av nuvarande regering och två regioner städar ut avarterna i civilsamhället och på sikt medverkar till att stärka dessa organisationers kvalitet och samhällsnytta.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se