Så blev “Lawfare” en svensk exportprodukt

UD, Free Palestine. Foto: UD och från Facebook. Montage.
  • Tisdag 11 aug 2020 2020-08-11
E-post

Lawfare, eller att använda sig av olika rättssystem för en politiskt motiverad kamp, är en av Sveriges specialiteter inom ramen för demokratibiståndet. Denna del av det svenska biståndet är lika svår att granska som den är vid per definition och som kan rymma tämligen mycket verksamhet. Verksamhet som för den ene är en fråga om mänskliga rättigheter men för den andre utgör ett substantiellt hot mot en hel nations och ett helt folks överlevnad. 

Begreppet Lawfare, att nyttja ett värdlands domstolar och rättsväsende i en politisk kamp för att tillskansa sig politiska, ekonomiska och territoriella fördelar i relation till värdlandet är inte isolerat till organisationer som ingår i Muslimska brödraskapet eller motsvarande nätverk. 

Begreppet, eller strategin, har kommit att bli en del av Palestinas, eller den Palestinska myndighetens, medel i konflikten med staten Israel. En strategi där Sverige har varit en central del i att ta fram inte bara utbildningar utan även bidragit till att sätta upp de grundläggande strukturerna inom ramen för det svenska biståndet.

Sverige lät med en dedikerad konsul i Jerusalem bygga upp organisationen Humanitarian Law Secretariat i bland annat Ramallah samt Palestinian Bar Association, det palestinska advokatsamfundet, i Gaza City. Det fanns sannolikt goda grunder för beslutet då den palestinska befolkningen upplevde sig diskriminerade av det israeliska rättsväsendet. Problemen infann sig dock ganska snart då det inte endast var ett försvar av palestiniernas universella och internationellt vedertagna rättigheterna som blev Humanitarian Law Secretariat i bland annat Ramallah samt Palestinian Bar Association, PBA, huvudfokus. Huvudfokus kom att bli ett regelrätt juridiskt och ideologiskt anfallskrig mot staten Israel och det judiska kulturarvet.

PBA förbjuder explicit i sina stadgar allt samröre med israeliska myndigheter och personer. PBA har i praktiken uteslutande finansierats med det bistånd som Sverige rest. PBA är kända i internationella sammanhang för sitt hat mot Israel. PBA stöttade den tredje intifadan aktivt, den s.k “kniv-intifadan”. PBA har även utfärdat hedersexamina för terrorister som avlidit i samband med självmordsattentat.

I arbetet med att utveckla de mänskliga rättigheterna erkänner  Humanitarian Law Secretariats tillsammans med totalt 18 av 24 palestinska mottagarorganisationer av svenskt bistånd vare sig Camp David-avtalet eller tvåstatsösningen. Vare sig Sida eller den svenska regeringen har ställt några som helst krav på PA eller dess civilsamhällesorganisationer på ett sådant erkännande för att ta emot svenska skattemedel.

Samarbetsprojektet med att utveckla de mänskliga rättigheterna genom Humanitarian Law Secretariat blev ifrågasatt efter bland annat Ledarsidornas och Världen idags avslöjande när det framkom att bistånd även gått till skolor och skolmaterial med uppenbart krigshetsande ändamål. Efter avslöjandet begärde Norge, efter att ha klivit av, biståndspengarna tillbaka. Idag har samtliga länder fryst utbetalningarna till det av Sverige initierade och ledda projektet.

Verksamheten kring projektet i Gaza City och Ramallah gick efter detta ner på sparlåga och relationerna med Sverige försämrades ytterligare efter att Israel under sommaren 2017 markerat kraftigt mot att två svenska UD-tjänstemän när de var på väg ner för att bidra med ytterligare utbildning och rådgivning inom Lawfare. Utbildning i Lawfare genomfördes även på Stockholms universitet för särskilt inbjudna finansierat ur UD:s budget för konflikthantering.

Men att de svenska insatserna nu burit frukt trots allt bör stå höjt över allt tvivel. Efter att Palestina ratificerat Rom-stadgan, och ger Internationella Brottmålsdomstolen jurisdiktion över det palestinska territoriet har detta möjlgiggjort för domstolen att sedan en månad att utreda mellan 200 och 300 israeliska tjänstemän och politiska ledare, inkluderat Israels premiärminister Benjamin Netanahu samt försvarsminister Benny Gantz för krigsbrott. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se