Stockholmarna snuvades på Sveriges ledande experter på krisberedskap

Länsstyrelsen Stockholm logo.
 • Onsdag 24 apr 2024 2024-04-24
E-post 191

Landshövdingen i Stockholm Anna Kinberg Batras rekryteringar till Länsstyrelsen i Stockholm har väckt stor uppmärksamhet. Bland annat till tjänsten som beredskapschef Genom att kortsluta processen på ett tidigt stadium kallades aldrig några av Sveriges ledande, och internationellt erkända experter, en intervju visar handlingar från Länsstyrelsen som Ledarsidorna begärt ut.

Landshövdingen i Stockholm Anna Kinberg Batras rekryteringar till Länsstyrelsen i Stockholm har väckt stor uppmärksamhet. JO granskar flera av dem, samtidigt som interna utredningar pågår vid Länsstyrelsen. Batra anklagas bland annat för vänskapskorruption genom att ha gynnat vänner och bekanta. Det är allvarliga anklagelser som skadar förtroendet för henne, och som regeringen kan hänvisa till om den väljer att skilja henne från sitt uppdrag menar SVT:s politiske kommentator Mats Knutson.

Oppositionsledaren Magdalena Andersson (S) är idag kritisk mot Kinberg Batra men vill inte kommentera situationen mer än så. 

Att Andersson låter det stanna vid detta, utan att rikta direkta avgångskrav kan bero på hur regeringen Löfven matchade fram bland annat tidigare socialminister Annika Strandhälls (S) politiske sekreterare till att bli andreman, chef för den politiska avdelningen, vid den svenska beskickningen i Moskva trots avsaknad av tillräckliga och vidimerade språkkunskaper och trots att andra erfarna diplomater vid UD som anmält intresse för tjänsten uppfyllde dessa krav.

Ett annat exempel är den tidigare statsministern Stefan Löfvens (S) politiskt sakkunnig i utrikesfrågor som bereddes plats på diplomatprogrammet med hans tydliga politiska bakgrund i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Denne partimedlem har bland annat varit student vid University of Teheran, ett av den iranska regimens elituniversitet och fick som första utlandstjänstgöring en plats som förste ambassadsekreterare vid beskickningen i Kabul.

Parallellerna i metoderna när moderater respektive socialdemokrater ansvarar för rekrytering till tjänster som skall präglas av skicklighet och förtjänst bör betecknas som om inte slående så i varje fall uppenbara.

Större distans till Batra

Regeringen har även den börjat distansera sig från Kinberg Batra allt mer. Den minister som formellt ansvarar för utnämningen, civilminister Erik Slottner (KD) svarade under tisdagen på frågor i riksdagen gällande kritiken mot Kinberg Batra. Han säger att de uppgifter som framkommit under de senaste veckorna rörande länsstyrelsen i Stockholm och hennes ledarstil och anställningsrutiner har lett fram till en förtroendekris rapporterade Expressen.

– I det berörda fallet så säger landshövdingen att det är en förtroendekris. Det är bara myndighetschefen som själv kan reparera denna kris, säger Slottner. 

– De rekryteringar som är föremål för granskning har väckt många frågor och har gjort att en del sagt att det skadar förtroendet, det är en bild jag delar, säger han.

En av de kritiserade rekryteringarna som nu utreds är den till befattningen som beredskapschef. Kinberg Batra valde att kortsluta rekryteringsprocessen och kalla den nu aktuelle direkt till intervju utan att samtliga steg i processen var avklarade. Efter intervjun, den enda som genomfördes av landshövdingen, anställes den aktuelle personen utan att någon annan intervjuats.

Uppfyllde aldrig grundkraven

Även om den nu rekryterade personen de senaste åren kommit i kontakt med de uppgifter som ligger inom beredskapschefens ansvarsområde har denne främst en bakgrund, enligt CV:t på Linked In, inom socialtjänsten. De senaste åren fokuserad på brotts- och missbruksprevention hos unga och unga vuxna. Personen saknar ett av skall-kraven, en akademisk examen inom relevant verksamhetsområde men har trots denna brist tjänstgjort som både kurator och socialsekreterare tidigare enligt den egenupprättade meritförteckningen.

Tjänsten har inget av dessa områden som fokusområde utan prioriterar samhällsskydd och beredskap, civilt försvar och krisberedskap, Ur de andra som sökt tjänsten återfinns ett flertal som uppfyller samtliga skallkrav och kan även uppvisa erfarenheter som omfattas av tjänsten:

 • akademisk examen inom ämnesområde som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
 • flerårig aktuell ledarerfarenhet med personal och budgetansvar från offentlig verksamhet
 • erfarenhet av att leda genom chefer
 • aktuell erfarenhet av att leda verksamhet inom säkerhet och beredskap
 • erfarenhet av att arbeta i ledningsgrupp
 • kunskaper om beredskapssystemet
 • kunskaper om säkerhetsskyddsarbete
 • erfarenhet av att göra avvägningar mellan olika intressen
 • erfarenhet av att samordna, samverka och samarbeta med olika aktörer, såväl offentliga som privata
 • god erfarenhet av att leda förändringsprocesser av exempelvis kultur och arbetsprocesser
 • goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och i skrift.

Bland de sökande, enligt den förteckning som går att begära ut som allmän handling från Länsstyrelsen och som uppfyllde skall-kraven, som aldrig kom att kallas till intervju återfinns högt meriterade tjänstemän. 

Bland dessa märks tidigare statsekreterare från bland annat justitiedepartementet som haft motsvarande roll att hantera nationella beredskaps- och krisärenden, seniora rådgivare från Försvarshögskolan med inriktning på samhällssäkerhet, chef för samverkan vid myndighet ingående i totalförsvaret (säkerhetsklassad tjänst), säkerhetschef vid en av Sveriges största myndigheter, kommunala stabs- och säkerhetschefer m.fl.

Redaktörens kommentar:

Varför publicerar vi inte listan med sökande trots att det är en allmän handling?

Även om detta är en offentlig handling kan en publicering vara till men för den enskilde om det blir känt hos dennes nuvarande arbetsgivare att denne börjat söka sig därifrån.

Av omsorg för dessa publiceras inte listan och inte heller namnet på den person som Kinberg Batra genom en kortslutning av rekryteringsprocessen slutligen anställde som beredskapschef.

Denna person bad sannolikt aldrig om att få en oönskad positiv särbehandling och kan komma att få ännu större trovärdighetsproblem än myndigheten om Batra avgår eller tvingas bort från tjänsten.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se