Svensk likgiltighet inför det Muslimska brödraskapet noteras i Europa

Islamic Relief / EU-parlamentet. Foto: EUP. Montage.
  • Torsdag 20 maj 2021 2021-05-20
E-post

Tyska liberala partiet FDP lyfter frågan om offentlig finansiering till Muslimska brödraskapets nätverk. En frågeställning där även Sverige nämns. Men trots att denna fråga fick stort genomslag i europeisk media är det tyst i svensk press. En tystnad som allt fler europeiska politiker och mediehus börjat reagera över samtidigt som de även noterar att Sverige är en av Brödraskapets största finansiärer.

Nicola Beer, Freie Demokratische Partei, eller det klassiskt liberala partiet FDP, uppmärksammar i EU-parlamentet EU-kommissionen på tillståndet i Islamic Relief genom en skriftlig fråga till kommissionen som ställdes den 27 april. Bakgrunden är att EU-kommissionen inkluderar Islamic Relief Germany och Islamic Relief Sweden på den lista av NGO:s, eller Non Govermental Organizations, för sitt humanitära biståndsarbete. Beer vill att kommissionen garanterar parlamentet att EU:s biståndsmedel för humanitära ändamål inte kommer antisemitiska eller terrorassocierade organisationer till del.

Nicola Beer är i Tyskland känd för sin nolltolerans gentemot antisemitism och sin tydliga kamp för religionsfrihet. Beer är vald till att vara en av EU-parlamentets vice ordföranden. FDP tillhör partigruppen Renew Europe (ALDE:s efterträdare) där även det svenska Centerpartiet samt Liberalerna ingår.

Beer vill även att kommissionen redogör för vilka mekanismer som kommissionen har för att undvika att medel inte går till denna typ av organisationer samt kräver garantier för att sådan finansiering omedelbart upphör om den skulle upptäckas.

Läs mer: Islamic Relief Sveriges grundare dömd för terrorbrott

Beer bygger stora delar av sin frågeställning på de avslöjanden den tyska regeringen gjort 2017 samt 2019 och den bedömning som gjorts av Islamic Relief Germany. Att Islamic Relief är en organisation som kan kopplas till det Muslimska brödraskapet genom personunioner. Och att de länder som främst berörts är Tyskland och Sverige. Tyskland har sedan tidigare strypt den statliga finansieringen efter avslöjanden om antisemitism och allt för nära relationer med terroristorganisationer där finansiering av terrorism skett med medborgarnas skattemedel inte kan uteslutas.

Ingen svensk EU-parlamentariker har tidigare rest frågan om offentlig finansiering till fascistiska organisationer som Muslimska brödraskapet och dess kluster tidigare trots att Sverige är en av de största bidragsgivaran.

Beer nämner Sverige explicit i sin frågeställning som affekterat land vid sidan av Tyskland.

Läs mer: Sida nämner inte Islamic Reliefs våldsamma historia

Att FDP lyfter frågan i parlamentet fick stort nyhetsvärde i såväl Frankrike som Tyskland där tidskrifter som Die Welt  i flera artiklar och Valeurs uppmärksammat det. Även den österriksika tidskriften Exxpress rapporterar om detta då FPÖ reagerat kraftigt på miljonanslagen till Islamic Relief genom åren.

Frågan är en stor fråga i främst Frankrike, Nederländerna och Tyskland som alla har dragit in, eller står i begrepp att dra in, offentlig finansiering till respektive Islamic Relief-organisation efter fjolårets avslöjande om vitt utbredda antisemitiska åsikter samt de nära banden med Hamas. Hamas är av EU ansedd vara en terrororganisation.

Läs mer: USA och Nederländerna bryter med Islamic Relief

I EU-parlamentet har allt fler tyska och franska parlamentariker som Ledarsidorna varit i kontakt med i ämnet ställt sig frågande till varför svensk media inte rapporterat något om denna form av finansiering trots att Sverige pekas ut som en allt tydligare arena för det Muslimska brödraskapet i fler europeiska sammanhang. I Tyskland råder nolltolerans för offentlig finansiering av antisemitiska organisationer. Tyskland har stått i begrepp att förbjuda en till Muslimska brödraskapet närstående organisation, den turkiska Milli Görus som klassificerats som fascistisk. Frankrike står i begrepp att införa lagstiftning som gör upplösning av motsvarande organisationer möjlig. Den franska kommande lagstiftingen har arbetats fram efter initiativ av president Emmanuel Macron som tidigare tydligt aviserat att han avser utvisa bland annat de av Turkiet anställda imamerna vid flera franska moskéer.

Sverige nämns nu allt oftare i för Sverige negativa sammanhang i den europeiska kampen mot islamism och islamistiskt motiverad terrorism. Denna kamp, eller arbete mot, är en stor fråga för övriga Europa i allmänhet och EU:s största ekonomier i synnerhet. Länder som Frankrike och Tyskland som har flera decenniers mörk erfarenhet av allt från enklavisering till terrordåd riktat mot den egna konstitutionen. 

Och allt fler europeiska journalister samt politiker noterar att vare sig svensk media eller svenska regerings- och oppositionsföreträdare alls anser finansieringen av Muslimska brödraskapet och den terrorklassade organisationen Hamas vara en viktig fråga.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se