Svenska kyrkan tar allt större plats i politiken

Svenska kyrkans vapen, Sveriges statsvapen. Montage.
  • Tisdag 18 jul 2023 2023-07-18
E-post 195

Svenska kyrkan tar en allt mer aktiv del i samhällsdebatten efter regeringsskiftet efter valet 2022. Tidigare bestod kopplingarna mellan kyrkoledningen och regeringen främst genom Stefan Löfvens hustru Ulla i form av att hon är ledamot i Kyrkomötet, kyrkans högsta beslutande organ för Socialdemokraterna. Idag är banden ännu starkare genom att Löfvens efterträdare, Ulf Kristerssons (M) hustru Birgitta Ed för närvarande genomför sin praktik i Strängnäs stift efter prästvigningen tidigare i år

Som nyvigd präst kommer Birgitta Ed på lika sätt behöva positionera sig till de maktcentra som svarar för den teologiska utvecklingen inom Svenska kyrkan. Maktcentra som antingen kommit att bli reformerta eller luta starkt till vänster och som i stor mån hålls ihop av Helle Klein. 

Som en av de sista personalförändringarna av större vikt som genomfördes inom Svenska kyrkan innan den förre ärkebiskopen Antje Jackelén pensionerades utsågs Helle Klein till ny direktor för Sigtunastiftelsen. Sigtunastiftelsens styrelsee, som rekryterade Klein, leds av biskopen i Skara stift, Åke Bonnier. Bonnier har bland annat börjat driva opinion för att förändra den svenska medie- och yttrandefrihetslagstiftningen för att förbjuda aktivistiska uttryck som att bränna heliga skrifter. Ett direkt, och uttalat, resultat av Rasmus Paludans brännande av Koranen.

Med personalutnämningen kommer stiftelsen genomgå stora förändringar. Vissa medvetna, andra som en direkt effekt av andra händelser och relationer.

Anrik stiftelse nytt maktcentra

Helle Klein är idag ny direktor för Sigtunastiftelsen. Hon kom närmast från tidningen Dagens Arbete, där hon har varit chefredaktör sedan 2013. Dessförinnan var hon under många år politisk chefredaktör på tidningen Aftonbladet. Helle Klein är även präst i Svenska kyrkan men har aldrig varit deltagit i ett aktivt församlingsarbete i någon vidare mån utan istället varit verksam inom debatt och utveckling av Svenska kyrkans teologi.

– Jag är så glad för att ha fått förtroendet att vara direktor. Det är ett drömjobb! Sigtunastiftelsens idé av dialog, bildning och kultur liksom mötet mellan religioner och mötet mellan det existentiella och det samhälleliga är en idé jag känner varmt för. Denna den kristna humanismens centrum behövs mer än någonsin i dag och jag ska göra allt för att förvalta idéarvet och utveckla stiftelsen till att fortsätta vara en betydande aktör i dagens samhälls- och kulturliv, sade Helle Klein i samband med utnämningen.

Även om Sigtunastiftelsen är en egen juridisk person som står utanför Svenska kyrkans struktur är denna stiftelse, vid sidan av institutet i Jerusalem, två av de viktigaste teologiska polerna som kyrkan utvecklas ur utöver Seglora smedja, kryrkans mer formella fristående tankesmedja.

Även institutet i Jerusalem kom att förändras som en av Antje Jackeléns sista åtgärder innan hon avstavades från biskopsstaven och ämbetet vid en ceremoni i Uppsala domkyrka.

Historiskt har Sigtunastiftelsen utgjort en intellektuell studie- och forsknings arena historiskt för Svenska kyrkans utveckling. Denna inriktning kom att förändras på 1970-talet i vaket efter 1968 års möte i Uppsala där Kyrkornas världsråd samlades. Under denna process tog stiftelsen aktivt avstånd från de första decenniernas utveckling genom bland annat ett avståndstagande från Manfred Björkqvist. Björkqvist var en av de ledande i grundandet av stiftelsen och konservativ i sin syn på kyrkan.

Idag präglas stiftelsen av mer religionsdialog, en liknande utveckling som Svenska kyrkans institut i Jerusalem tagit med den senaste personalförändringen, även den förändringen påverkad av den nu pensionerade Jackelén.

Med Klein som direktor för Sigtunastiftelsen är det inte sannolikt att det blir en förändring i inriktningen kring religionsdialog och Antje Jackeléns teologiska uttolkningar. 

Seglora smedja – aktivism och politik i ett

Klein har även en bakgrund i Seglora Smedja som grundare och hon står fortfarande kvar på hemsidan som konstnärlig ledare. Till kretsen kring Seglora Smedja knöts Mattias Irving som senare följde med Klein till Föreningen Hjärta där Klein tidigare satt i styrelsen. 

Innan Irving tillsammans med Anna Ardin kom att lämna Socialdemokraterna var Irving Föreningen Hjärtas ordförande samtidigt som Ardin sedan många år tillbaka var både styrelseledamot samt förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och solidaritet. En position som hon även den lämnade när hon lämnade socialdemokraterna. Med detta kluster kommer även andra troende socialdemokrater  som fortfarande har kontakt med Ardin och Irving sedan de lämnade partiet. 

Så som Kristina Persdotter, tidigare statssekreterare åt Stefan Löfven samt Anna Ekström, tidigare utbildningsminister (S).

Seglora smedja bedriver opinions- och folkbildning i skärningspunkten mellan det samhälleliga och existentiella. Seglora smedja, menar man,  är en mötesplats för desom vill bidra till att förnya och fördjupa teologi och religiösa uttryck i kyrka och samhälle. För Seglora Smedja är dialogen mellan religioner och kulturer viktig. 

Seglora smedja var under Kleins ledning starkt kritisk mot den religionskritik som 2011 riktades mot islam från Humanisterna som hon menade var starkt islamofobisk. Det utan att gå i själva sakfrågan som då handlade om kvinnors utsatta ställning i teokratier som Afghanistan. Där en bild på en kvinna iklädd burka som omslag på tidningen Sans vars nummer handlade om just kvinnors situation i Afghanistan var islamofobiskt utformad..

Förutom att Sigtunastiftelsen med stor sannolikhet kommer fokusera än mer på religionsdialog och fjärma sig än mer ursprungstankarna kring stiftelsen med Klein som direktor följer troligen samma persongalleri som tidigare följt henne i spåren.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se