Demokrati


Samtidens förakt för svaghet

För fem år sedan, våren 2012, publicerade Karneval förlag en nyöversättning av Harald Ofstads klassiska analys av de normer och värderingar som utgör kärnan i den nazistiska ideologin. Den är, mot bakgrund av NMR:s manifestationer under det…
No Picture

En socialdemokrat utan parti

Reaktioner på Chris Forsnes fredagskrönika parat med rörelserna inom Alliansen och S föranleder en del reflektioner om hur dåtid, nutid och en mörk framtid hänger ihop.


No Picture

Valet i USA förklarat

Dagen kommer ofrånkomligen präglas av kommentarer av USA:s presidentval. Utan att gå in på vem som vinner finns det en hel del att dra lärdom av redan nu. Frågan är om vi i Sverige hinner eller vill ta lärdom inför 2018.


No Picture

En demokratisk trafikolycka

Debatten mellan Henrik Arnstad och Vávra Suk i Aktuellt lever nu sitt eget liv i efterhand. Jan Helin, programdirektör för SVT, har genom sitt personliga agerande utvecklat detta till en demokratisk trafikolycka


No Picture

Den livsfarliga medelklassen

Lördagens krönika tar upp de stämningar som finns i landet i den välmående medelklassen samtidigt som opinionsläget tycks vara stabilt osäkert. Men detta kan ändras visar historien. Snabbt.


No Picture

En snut i varje knut

Det var länge sedan Ledarsidorna.se och Daniel Swedin, Aftonbladet, hade snarlika analyser och ledartexter. Sådant bör uppmärksammas.