Mattias Gardell


No Picture

Norell om kritiken: Har de rökt på?

Magnus Norell får kritik från flera forskare för den förstudie som MSB beställt och som MSB ställer sig bakom. Det finns goda skäl att kommentera denna kritik och beskriva varifrån den kommer.


No Picture

Under galgen stänker det

Mattias Gardell, professor i Islamologi och Dror Feiler har tillsammans med Soran Al Naher och Kholod Saghir en artikel som borde få fler att lyfta något på ögonbrynen.