SUMNo Picture

Fördröjningsstrid

Islam Media ägnade en längre artikel på sin hemsida i något jag tror var ett genmäle. Men granskar vi det närmare så inser alla vad det är alla dessa organisationer som kretsar kring folkbildningsförbundet Ibn Rushd håller på med. En fördröjningsstrid.