Tro och Solidaritet: Ge Muslimska brödraskapet en tydlig och självklar plats

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet / Muslimska Brödraskapet. Montage
  • Torsdag 3 jun 2021 2021-06-03
E-post

Över tid har socialdemokraterna utvecklat två utrikespolitiska linjer. Dels den som framförs i media och i riksdagen men även dels den som förs i praktiken. En utrikes- och biståndspolitik som i allt väsentligt påverkats av det Muslimska brödraskapet vars mest trogna allierade är den socialdemokratiska sidoorganisationen Tro och Solidaritet.

Alltsedan mitten på 1990-talet har det Muslimska brödraskapet etablerat sig i det Socialdemokratiska partiet. Som Ledarsidorna tidigare kunnat redovisa har Brödraskapet sitt huvudsakiga säte genom Islamiska Förbundet i Sverige och i synnerhet genom Stockholms moské vars nuvarande imam, Mahmoud Khalfi, nominerades till politiska förtroendeuppdrag efter valet 1994 i Stockholms stad.

Khalfi har själv vitsordat moskéns inriktning som tillhörande Muslimska brödraskapet i ett flertal egna uttalanden vilket uppmärksammats av forskaren Sameh Egyptson. IFiS tidigare talesperson Mahmoud Aldebe har även han bekräftat den ideologiska inriktningen genom sin egen beskrivning av Brödraskapet i Sverige.

Med etableringen följde även de första stegen att påverka den svenska utrikespolitiska linjen i allmänhet och den socialdemokratiska i synnerhet. Det visar dokumentation som Ledarsidorna har tillgång till och även öppna källor kan sägas styrka denna utveckling.

Mer läsning: Religiös diplomati

Det tydligaste exemplet på hur denna till synes varma relation mellan Socialdemokraterna och Brödraskapet växt fram är den resa som genomfördes 2011.

I mars 2011 reste på Broderskapsrörelsens initiativ en delegation bestående av Viola Furubjelke – head of delegation, Mariam Osman Sheriafy – s-partistyrelse, Alaa Idris – SSU, Chakib Benmaklouf – president för European Federation of Islamic Organisations, FIOE, och Ulf Carmesund – internationell sekreterare i Broderskapsrörelsen, till Egypten för att inhämta kunskap om situationen i landet efter oroligheterna på Tahir-torget. Bland annat genomfördes möten med företrädare för Muslimska brödraskapet som senare kom att genom sitt politiska parti vinna det efterföljande presidentvalet.

Viola Furubjelke är tidigare riksdagsledamot (1985-2002) och ordförande för utrikesutskottet. 2005-2008 var Furubjelke generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.

FIOE, där Benmaklouf var ordförande vid tiden är Brödraskapets europeiska paraplyorganisation och grundat av bland annat IFiS.

Mariam Osman Sheriafy kom senare att bli rektor för Kista Folkhögskola som ingår i Brödraskapets kluster av nätverksorganisationer, Alaa Idris kom att bli organisationssekreterare med ansvar för medlemsregistret åt Carin Jämtin under den senares tid som partisekreterare.

Läs mer: Kista torg 7 – Ett radikalt kluster under Brödraskapets inflytande

Under denna period var Peter Weiderud ordförande för Broderskapsrörelsen som bytte namn till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Tro och Solidaritet utvecklades till dagens organisation att inte längre vara en kristen sidoorganisation till Socialdemokraterna utan till en interreligiös organisation där alla religioner var välkomna. Detta fick till följd att organisationen intog en värderingsapologetisk profil.

Bland annat menade Weiderud att Socialdemokraterna skulle acceptera att främst muslimska partimedlemmar hyste homofoba värderingar i en debattartikel på SVT Opinion. Motivet var att dessa medlemmar inte kommit lika långt i sin politiska och demokratiska utveckling som svenska socialdemokrater.

Brödraskapets inflytande är tydligt. För mindre känt är att Tro och Solidaritet i samband med Egyptens nuvarande presidents maktövertagande uppmanade den egyptiska militärregimen att normalisera relationerna med det Muslimska brödraskapet.

Ett Brödraskap som under valrörelsen och sin korta tid vid makten förföljt andra religiösa minoriteter, uttryckligen fört fram att de önskar förinta staten Israel samt infört omfattande religiösa repressiva lagar.

I en pressrelease signerad Peter Weiderud i egenskap av ordförande från den 19 augusti 2013 efter att Brödraskapets president Mursi störtats skriver Tro och Solidaritet att

Premiärminister Hazem el-Beblawis förslag om att upplösa det Muslimska brödraskapet provocerar moståndarna och minskar ytterligare utrymmet för förhandlingar.

Interimsregeringen måste skapa en verklig dialog där muslimska brödraskapet får en tydlig och självklar plats.

Peter Weiderud blev efter det svenska valet 2014 av regeringen utsedd till direktör vid Svenska Institutet i Alexandria. Weiderud avbröt själv denna stationering 2018 och regeringen lade ner institutet med angivande av de av Statens Fastighetsverk höjda hyrorna för fastigheten i Alexandria som myndigheten förvaltar åt Svenska kyrkan. En förklaring som regeringen även framförde till oppositionen i Riksdagens utrikesutskott.

Detta är dock en efterhandskonstruktion eftersom några förhandlingar inte pågick och hyresavtalet löpte ut först 2020.

Läs mer: UD:s förklaringar om institutet i Alexandria stämmer inte

Idag är Weiderud anställd som kansliråd vid enheten för konflikthantering vid Utrikesdepartementet med särskild inriktning på interreligiösa dialoger. Wejderud tillsvidareanställdes 2019 vid Utrikesdepartementet personligen av den tidigare utrikesministern Margot Wallström.

 

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad. Som prenumerant och premiumkund kan du ta del av ytterligare  källmaterialet till artikeln. Idag de pressreleaser och faktaunderlag som artikeln hänvisar till från 2011 respektive 2013.

Som prenumerant får du även tillgång till poddar samt naturligtvis hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se