Peter Weiderud


No Picture

Barnäktenskap som bistånd

Organisationen “Ship to Gaza” basunerar ut framgången av att leverera vigselringar till tolvåriga flickor. Ett bistånd som sannolikt skulle få Palme att rotera i sin grad när det levereras under S-märkt flagg.


No Picture

Whipped into a partnership

The Swedish Government is about to investigate the public funding of mosques, churches and other religious organisations. In essence, positive and well prepared but there is a but in this.


No Picture

Inpiskade

Regeringen utsåg vid regeringssammanträdet i torsdags Ulf Bjereld till att utreda stödet till trossamfunden. En utnämning som det finns uppenbara skäl att kommentera.


No Picture

Lösmynt

Förvånas över att de tre adjungerade ledamöterna i Socialdemokraternas Verkställande Utskott är så pass lösmynta efter ett möte som av tradition är belagt med full sekretess.


No Picture

En hal ål

Av lätt insedda skäl måste ordföranden för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Peter Weiderud engagemang kring Saudi-affären kommenteras.


No Picture

Vägen till helvetet är kantad av goda föresatser.

Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, ger sig in i migrationsdebatten. Inte heller han lyckas något vidare i detta försök som var allt för lätt att slå hål på.


No Picture

När antisemitismen viskar i vårt öra

Jag är i debatt med bland annat Peter Weiderud, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och adjungerad i S Verkställande Utskott. Weiderud anser mig vara religionsfientlig. Men vem är inte det?