Tro och Solidaritet markerar mot tidigare ledning

Socialdemokraterna / Tro och Solidaritet. Montage.
  • Söndag 27 jun 2021 2021-06-27
E-post

I en intervju i tidskriften Flamman tar den socialdemokratiska sidoorganisationen Tro och Solidaritet ut distansen till dess tidigare ordföranden Peter Weiderud och Ulf Bjerelds inriktning av förbundet.Ett avståndstagande som överraskar men som sannolikt motiveras med det kommande kyrkovalet och eventuella extravalet till riksdagen.

I en intervju i Flamman menar Tro och Solidaritets förbundsstyrelseledamot Anna Ardin att de har en klar och tydlig linje mot antisemitism. På frågan om hur socialdemokraternas mest inlytelserika sidoorganisation hanterar de verkliga frågetecken om antisemitism och demokratiuppfattning som kan finnas i delar av det muslimska civilsamhället menar nu förbundet att 

– Vi tolererar ju inte antisemitism, så klart. I någon form. Vi har skarpa skrivningar om frågan och jobbar aktivt med den. Vi har exempelvis haft projekt för demokratiutbildning i Gaza, om hur man är demokrat i en sådan fruktansvärd situation och när motståndaren är väldigt tydligt etniskt kodad.

Svaret överraskade. Den tidigare sidororganisationen Broderskap, som idag går under namnet Socialdemokrater för tro och solidaritet har ett sedan länge problematiskt förhållande till frågan om antisemitism. 

Ett exempel är Broderskapsrörelsens inbjudan (tillsammans med Fib-Kulturfront och ABF-Stockholm) 2007 av den internationellt välkände antisemiten Gilad Atzmon till ett seminarium i Stockholm. 

När SKMA kritiserade organisationen för att bjuda in Gilad Atzmon vars budskap går ut på att sprida föreställningar om judar som Kristusmördare, om en ondskefull judisk mentalitet, om judiska konspirationer och att ifrågasätta Förintelsen svarade Broderskap att påståenden av detta slag alls inte var antisemitiska utan utgjorde legitim kritik mot Israels politik.

Tro och Solidaritets tidigare internationelle sekreterare Ulf Carmesund var den som i Expressen försvarade Atzmon med att den senares kritik var legitim. Det går inte att tolka försvaret att det även omfattade Atzmons anklagelser om kristusmord, eller ”Deicid” då Atzmons retorik baseras på detta.

Deicid Gudamord

Anklagelserna om det judiska gudamordet på Jesus var en teologisk ståndpunkt som hade formaliserats i tidig kristendom, att det judiska folket var kollektivt och för alltid ansvarigt för Jesu död.

Anklagelserna baseras på Matteus 27 : 24–25:

När Pilatus såg att han inte tjänade något, utan snarare att ett upplopp började, tog han vatten och tvättade händerna inför folkmassan och sade: "Jag är oskyldig mot den här mannens blod; se till det själva." Och hela folket svarade: "Hans blod vara över oss och våra barn!"

Deicid brukar benämnas som en av de kraftigaste antisemitiska vanföreställningarna och verktygen för att sprida antisemitiskt tankegods bland kristna som ett etniskt kodat uttryckssätt.

Först 1960 tog katolska kyrkan under påve Johannes XXIII avstånd från denna myt vilket senare kom att formaliseras under det andra Vatikanconsigliet (1962-1965) med stöd från vad aposteln Johannes nedtecknat i Johannes 19:6.

 

Intervjun tyder på att Tro och Solidaritet nu tar ut avståndet från dess tidigare ordföranden Peter Weiderud och Ulf Bjereld som var de som var drivande i den tidigare linjen. Att uttalandet kommer från Ardin är intressant så tillvida att hon är den ledamot i Tro och Solidaritets verkställande utskott som suttit längst och står för kontinuiteten i Tro och Solidaritets ledning.

Ett avståndstagande från förbundets historia i en vidare mening. Det var Broderskap som bjöd in Julian Assange till Sverige 2010. Assange har, likt Gilad Atzmon, givit uttryck för starka antisemitiska sympatier vilket bland annat tidskriften Expo beskrivit (artikeln dock borttagen från internet sedan en tid).

Assange samröre med al Qaida-sympatisörer inom organisationer som Cage UK är dock väl dokumenterat. Ardin var den socialdemokratiske företrädare som under en kortare period fungerade som Assange presskoordinator vid besöket.

Tro och Solidaritets avståndstagande från sin tidigare ledning i form av de tidigare ordförandena Peter Weiderud samt Ulf Bjereld kommer sannolikt inte av en slump inför höstens stundande kyrkoval.

Förbundets faktiska och säväl bekräftade som dokumenterade antisemitiska historia, som inkluderar spridandet av antisemitiska konspirationsteorier av en annan än idag aktiv förbundsstyrelseledamot, Adrian Kaba är besvärande inför den kommande valrörelsen i allmänhet och valet till Svenska kyrkan i synnerhet.

En historia där avståndstagandet från den tidigare ledningen, som i och för sig Ardin själv tillhör, är direkt nödvändig för att inte förbundets historia skall komma allt för nära statsminister Stefan Löfven och hans fru Ulla som själv kandiderar till kyrkomötet.

Att förbundsledningen med Ardins uttalanden nu i förlängningen isolerar den tidigare ledningen är att betrakta som en kraftig markering mot dess tidigare ordföranden och styrelseledamöter. Såväl Bjereld som Weiderud samt den tidigare internationella sekreteraren Carmesund.

Dessa tre har troligen gjort sina sista avtryck i den socialdemokratiska historien.

Ulf Bjereld är fortsatt verksam som professor vid Göteborgs universitet. Peter Weiderud är anställd som kansliråd vid Utrikesdepartementets enhet för konflikthantering där han ansvarar för interreligiösa dialoger som del av den svenska utrikespolitiken.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se