Ulf Bjereld


Jeremy Corbyn, Labour och islamismen

Terrordådet i London kan mycket väl komma att påverka utgången av det brittiska valet till parlamentet. Även om Labours Jeremy Corbyn knappat in på premiärminister May´s försprång har Corbyn en mycket oklar relation till radikal islamism och…


Slutstation Segerstedtinstitutet

Djävulen sitter i detaljerna. Som så ofta. Uppsala universitet är en av de institutioner som har anmodats att svara på delbetänkandet Värna demokratin mot våldsbejakande extremism (SOU 2016:92). I remissvaret, som ligger som inbäddat dokument i slutet…

No Picture

Norell om kritiken: Har de rökt på?

Magnus Norell får kritik från flera forskare för den förstudie som MSB beställt och som MSB ställer sig bakom. Det finns goda skäl att kommentera denna kritik och beskriva varifrån den kommer.