Trög start för Ann Linde på Utrikesdepartementet

Ann Linde. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Tisdag 19 nov 2019 2019-11-19
E-post 859

Ann Lindes försök att närma sig en för EU-länder normal utrikespolitik och i takt med övriga EU-länder kommer följas med stort intresse inte bara från Ledarsidorna.se utan även från övriga EU-länder, allierade och politiska motståndare. För den feministiska utrikespolitiken är inte död. Långt ifrån. Snarare gör sig UD:s Dirty Dozen sig redo för att den feministiska utrikespolitiken skall fortsätta slå världen med häpnad.

Artikeln som ljudfil:

Under utrikesminister Margot Wallströms ledning valde Socialdemokraterna regeringen att vässa feminismen i utrikespolitiken och ta ett kliv framåt genom att lansera konceptet en feministisk utrikespolitik. Syftet var att det skulle genomsyra all utrikespolitik, och tilltaget väckte stor uppmärksamhet. Denna politik har nu utvärderats av Utrikesdepartemetet själva i en skrivelse till riksdagen.

Regeringstrogna tidningen Omvärlden, Sida´s och det biståndsindustriella komplexets skyltfönster hyllar inte oväntat den feministiska utrikespolitiken. Den feministiska utrikespolitiken har bland annat inneburit ökade anslag för Sida´s demokratibistånd, en svårkontrollerad budgetpost som inte sällan inneburit att svenska skattemedel försvunnit i stor omfattning. 

Den demokratisatsning som.den feministiska utrikespolitiken nu resulterat i beskrivs som feministisk utrikespolitik 2.0. Den leds av förre moderate statssekreteraren och medlemmen Gustaf Lind. Lind kommer närmast från Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD-FMR).

På UD-FMR hanteras svensk politik i förhållande till bland annat Jordanien där Linds kusin arbetar  och är Linds motpart. Inklusive mottagare av svenska skattemedel. 

Gustav Lind är kusin till den jordanske prinsen och diplomaten Zeid bin Ra’ad, som till helt nyligen var FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Utöver biståndet till kusinens kontor administerade Gustav Lind en del av det direkta biståndet till den Palestinska Myndigheten, PA. Det bistånd som handlar om mänskliga rättigheter. I den sanktionerade politiska aktivism som Lind drivit under mandatperioden märks bland annat det utbildningsprogram för palestinska diplomater i hur PA kan använda internationell rätt för att ifrågasätta staten Israels rätt att existera. 

Detta har Ledarsidorna.se tidigare rapporterat om. Gustav Linds initiativ under förra mandatperioden ställdes in efter det att Israeliska UD uppmärksammats på det planterade utbildningsprogrammet och sedan påtalat det opassande för de inblandade UD-tjänstemännen att genomföra utbildningen som var tänkt att äga rum i Ramallah på Västbanken under sommaren 2017.

Linds aktivistiska program är närbesläktat det som drevs av Sida genom konsuln i Jerusalem där europeiskt bistånd, under svensk ledning, byggde upp bland annat Palestinian Bar Association, PBA. PBA, det palestinska advokatsamfundet vill, förutom att det förbjuder sina medlemmar att interagera eller ha kontakt med israeliska myndigheter och medborgare, fördriva alla israeler mellan Medelhavet och Jordanfloden.

Mer läsning: Svenskt bistånd i antisemitismers fotspår

PBA är en öppet antisemitisk organisation vilket såväl UD som Sidas ansvariga personal varit väl medvetna om under såväl projektets förberedelser, inklusive urvalet av organisationer som skulle få uppbära svenska skattemedel som sin levnad.

Ett av de andra mer graverande exemplen historiskt i modern tid för just demokratibistånd var när nuvarande enhetschefen för UD:s Afrikaenhet Helena Rietz utsågs till ambassadör i Kongo – Kinshasa under Carin Jämtins tid som biståndsminister. Totalt försvann mer än 20 miljoner kronor i ett hastigt påkommet demokratiprojekt och ingen har i efterhand kunnat spåra dessa svenska skattemedel i nämnvärd omfattning. Samtliga inblandade, från UD och ner till enskild ambassad råkade slumpartat och koordinerat radera relevant e-post kommunikation och samtliga berörda drabbades av minnesluckor för den avsedda perioden. Rietz gick efter detta vidare till ambassaden i Jordanien som senare fick stark kritik av Riksrevisionen för försäljningen av svenska uppehållstillstånd på den svarta marknaden.

Med den feministiska utrikespolitiken kom detta bistånd att intensifieras med de tidigare gedigna praktiska erfarenheterna som grund.

Några viktiga verktyg för att driva den feministiska utrikespolitiken är styrning, planering och uppföljning.

– Margot Wallström har lämnat ett outplånligt riktmärke i den internationella världen. Vissa begrepp fanns inte men sattes i ord och gav sedan en riktning som var och varannan faktiskt förstår. Vi började med jämställdhetsbudgetering långt innan feministisk utrikespolitik fanns, men vilken bärkraft hade den innan någon sa ifrån?, säger Mats Karlsson, fd chef för Urikespolitiska institutet (UI), som har en bakgrund inom UD.

Det är främst personal ur UD:s ”Dirty Dozen” som tagit fram UD:s skrivelse om den feministiska utrikespolitikens förträfflighet. Och vilken avund och beundran den väckt i världen.

Mer läsning: Dålig stämning inom Dirty Dozen inför årets förlänings-bonanza

En av de största framångarna som lyfts fram var att statsminister Stefan Löfven utsågs till talesperson (Impact World Champion Leader) för den globala kampanjen He For She 2015 på Världsekonomiskt forum i Davos. Satsningen har blivit en global succé .

I ett av Sveriges viktigaste partnerländer inför FN-säkerhetsrådskampanjen, Kuba, resulterade det i att hela 162 kubanska män anslöt sig till Sveriges kamp. Som uppmuntran inrättade regeringen efter att ha vunnit omröstningen ett demokrati- och jämställdhetsprogram om 90 miljoner kronor fram till 2020. Det ger en prislapp på lite drygt 500 000 kronor per hängiven supporter till kampanjen.

Ett annat och något dyrare land för kampanjen är Zimbabwe som räknas till ett av världens mest korrupta länder. Men hela 552 anslöt sig till det i huvudsak svenska initiativet vilket UD kompenserade för. 2017-2021 omfattar Sveriges bistånd till Zimbabwe sammantaget 1,5 miljarder kronor och är främst inriktat på demokrati och jämställdhet. Varje hängiven anhängare till He For She i Zimbabwe bör därmed ha belönats med tre miljoner kronor vardera om inte det försvann några pengar på vägen.

Och bland annat kan det även konstateras att den feministiska utrikespolitiken har medfört att Sverige arbetat för att utveckla och sprida kunskap om de olika effekterna av kärnvapenanvändning och kärnvapenprov. Som ett led i detta kunskapsarbete har Sverige bland annat bidragit till utvecklingen av könsuppdelad statistik. Vad en sådan statistik skall resultera i för beslut är okänt för Ledarsidorna.se. Antingen får du ett kärnvapen i huvudet och då dör du. Eller så befinner du dig på en annan plats och kanske har turen att överleva. Den enda empiri som kan hämtas hem på området är de två kärnvapen som de facto detonerat i en väpnad konflikt. Bomberna i Hiroshima respektive Nagasaki 1945. Då dog kvinnor och barn samt äldre i högre utsträckning än vapenföra män. De senare ingick som bekant i Japans väpnade styrkor och befann sig sysselsatta på annan ort.

Ett annat område där UD berömmer sig själva är kampen mot terrorism. Sverige har enligt UD verkat för att jämställdhetsaspekter ska beaktas vid genomförandet av FN:s globala strategi för att bekämpa terrorism och generalsekreterarens handlingsplan mot våldsbejakande extremism samt drivit jämställdhetsfrågor gentemot FN:s antiterrorismkontor. Även här råder en viss osäkerhet om det var Sveriges jämställdhetsaspekt som till slut kunde oskadliggöra Islamiska Statens kalif al Baghdadi i en nattlig räd utförd på order av president Trump.

Även om Ann Linde nu tagit över utrikesministerposten från Margot Wallström och börjat göra försök att återföra Sverige till den europeiska samordningen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken sker inte detta utan motstånd. 

UD:s ”Dirty Dozen” har bjudit hårt motstånd och även om en av de mer namnkunniga, Efraim Gomez, hindrades att bli Utrikesråd Politik av statsministerns stab är nu Ellinor Hammarskjöld utsett som utrikesråd. Som tidigare personalchef har Hammarskjöld inte bara genomfört de befordringar och fördelning av förmåner till Dirty Dozen enligt kabinettssekreterare Annika Söders anvisningar. Hammarskjöld har även kunnat löpande bevaka kollektivets intressen med sitt biträde Tommy Strömbergs hjälp. Det kollektiv som Dirty Dozen utgör. 

Andra klaner som stärkt sin position är klanerna Skau och Hammargren där de sistnämnda garanterat sig en plats i den inre cirkeln av Dirty Dozen med sin sedvanliga inblandning i Palestinafrågan.

Ann Lindes försök att närma sig en för EU-länder normal utrikespolitik i takt med övriga EU-länders motsvarande kommer följas med stort intresse. Inte bara från Ledarsidorna.se utan även från övriga EU-länder, allierade och politiska motståndare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se