Aftonbladet Kulur – Poststalinismen reinkarnerad

Skärmavbildning Aftonbladets kultursida.
  • Torsdag 26 okt 2023 2023-10-26
E-post

Att som Göran Greider och Aftonbladets kultursida påstå att Hamas är en högerradikal rörelse faller på sin egen orimlighet samt inte minst akademiska ohederlighet. Den enda förklaringen till deras påståenden är att en vänsterrörelse aldrig kan eller får vara ens obehaglig. Då ska den istället, i poststalinistisk logik, stämplas om till höger.

Göran Greider, Aftonbladets kultursida och återkommande politisk expertkommentator i Sveriges Radio påstår att terrororganisationen Hamas är en högerextrem rörelse. Ett påstående som saknar stöd i såväl forskning som i hur denna rörelse beskriver sig själva.

Shejk Ahmad Yassin etablerade Hamas som del det Muslimska brödraskapet i Gaza i december 1987. Detta skedde efter utbrottet av den första intifadan, ett palestinskt uppror mot den israeliska ockupationen av Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. 

Vid den tiden var Hamas syfte att motverka Palestinian Islamic Jihad (PIJ), en annan organisation vars engagemang för att göra våldsamt motstånd mot Israel hotade att dra palestiniernas stöd bort från Brödraskapet. 

1988 publicerade Hamas sin första stadga, som uppmanade till förstörelse av Israel och upprättande av ett islamiskt samhälle i det historiska Palestina. I artikel två läggs det fast att Hamas är Muslimska brödraskapets officiella palestinska green.

Det moderna Brödraskapet bygger på en socialistisk tillämpning med fascistiska inslag av Koranen. Denna inriktning etablerades av en av Brödraskapets största erkända ideologer  sedan grundandet 1928, Sayyid Qutb. Qutbs  “Social Justice in Islam” samt ”Milestones” är de som idag Brödraskapets viktigaste ideologiska urkunder. 

”Social Justice in Islam” författades av Qutb som en motreaktion på det kapitalistiska västs, i hans ögon, själlösa,  dekadenta och profiterande ekonomiska system. Qutb radikaliserades under sin studieresa till Amerika mellan november 1948 och augusti 1950. Parallellerna i hans största bidrag till Brödraskapets ideologiska utveckling och Karl Marx ”Das Kapital” är påtaglia. Karl Marx brukar normalt anses som ”vänster”. Qutbs andra stora verk, egentligen en pampflett är Milestones och det verk som märkts av mest i den muslimska världen.

Milestones författades efter tio år av tortyr i egyptiska fängelser och är en handbok i hur islam skall dominera världen. Den är inte utan spår av hat och bitterhet och vänder sig direkt mot massorna. Milestones kom att utgöra basen i Usama bin Ladens organisation al Qaidas ideologiska strategiska plattform inför terrororganisationens internationella genomslag.

Milestones har även högst påtagligt kommit att inspirera Shejk Ahmad Yassin i hans organisation av Hamas och de uppror som organisationen gjort sig skyldig till.

Aftonbladet kultur – Poststalinism reinkarnerad

Att som Greider påstå att Hamas därmed är en högerradikal rörelse faller på sin egen orimlighet samt inte minst akademiska ohederlighet. Är Hamas något på den politiska höger-vänsterskalan, som inte alltid är tillämbar på religiösa organisationer är Hamas en organisation som lutar åt vänster.

Den enda rimliga förklaringen till Greiders analys är att så fort ett vänsterprojekt visar upp en sådan bestialitet identitet som Hamas eller rent allmänt blir obehaglig så klassas den om som höger. För vänstern kan aldrig vara ond, grym eller ens obehaglig i Greiders och Aftonbladets kultursida idévärld.

En kultursida som drivs av poststalinistiska ideal.

I Sverige är Brödraskapet närmast representerade av Stockholms moské och dess imam Mahmoud Khalfi. Han har själv vitsordat den ideologiska gemenskapen. Moskén är en av Sveriges mest radikala och radikaliserande. Flera församlingsmedlemmar har antingen samlat in medel till al Qaida eller anslutit sig som stridande.

En svensk församlingsmedlem från Stockholms moské var samtida i Idlib med den etniska rensningen av kristna. Av nära 1 800 kristna i Idlib överlevde endast två al Qaidas etniska rensning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se