Finansiering av Hamas inte korruption

Sida. Foto: Wikipedia
  • Fredag 5 jul 2024 2024-07-05
E-post

Sidas årliga korruptionsrapport publicerades under gårdagen. En rapport som visar på en låg grad av korruption inom myndigheten där biståndet till Palestina i praktiken är helt fritt från korruption. Trots att Ledarsidorna funnit omfattande finansiering med biståndsmedel till terrororganisationen Hamas.

Under gårdagen publicerade biståndsmyndigheten Sida 2023 års korruptionsrpport. Rapporten visar myndigheten avslutadet utredningen av 318 misstankar om olika typer av oegentligheter och missförhållanden. Misstankarna kunde bekräftas i 58 rocent av fallen. Sida hade 1 811 pågående biståndsprojekt under 2023. Av dessa var drygt 8 procent (152) föremål för utredningar kring korruption, oegentligheter eller andra missförhållanden.

Den vanligaste påföljden som myndigheten var återkrav, följt av kapacitetsstärkande åtgärder och uppsägning/avsked av personal hos de organisationer som Sida har avtal med eller hos en genomförande organisation. Sida utfärdade 52 återkrav på ett sammanlagt belopp om 28 miljoner kronor. Återkraven varierade mellan ett högsta belopp på 10 miljoner kronor och ett lägsta belopp på 500 kronor.

En majoritet av de misstankar som rapporterades till Sida (75 procent) kom från organisationer som myndigheten har avtal med. Övriga misstankar (25 procent) har inkommit bland annat via Sidas egen uppföljning, andra varningssignaler och via anmälan från visselblåsare direkt till Sida. De flesta ärenden som registrerades 2023 gällde civilsamhällsorganisationer.

Ingen intern korruption

I praktiken inga ärenden rapporterades om korruption inom myndigheten. Biståndet till Afrika är i rapporteringen överrepresenterat medans biståndet som är avsett för Palestina eller som administreras av generalkonsulatet i Jerusalem svarade för endast två inkomna ärenden 2023 och sex ärenden som avslutades.

Relaterat: Sida: “Så var det med det. Tjena tjena”

I teorin är med andra ord biståndet till Palestina ett av de omrråden som i praktiken är fritt från korruption. Men.

Generalkonsulatet i Jerusalem, som är ett rent biståndskonsulat som domineras av Sidas verksamhet blev känt 2016/17 för omfattande vidareförmedling av skattemedel till terrororganisationen Hamas nätverk. Totalt omsattee projektet som gick under paraplyet Humanitarian Law Secrtariat en kvarts miljard av europeiska biståndsmedel varav svenska skattebetalare stod för c.a 100 miljoner kronor.

Relaterat: Jerusalem – Business as usual

Men med avslöjandet, som bland annat ledde till att Sverige stängdes av från nordiskt biståndssamarbete, innebar det inte att projektet räknades som stöld, missbruk med biståndsmedel eller korruption vilket inte heller det uppföljande projektet med finansieringen av organisationsnätverket BADIL gör.

Ledarsidorna kunde tidigare avslöja hur biståndsmyndigheten dolt, eller nekat till fortsatt finansiering av Hamas nätverk. Genom användandet av en egen tjänstemannnautvecklad snäv egen definition om vad som är finansiering av organisationer ingående i terrornätverk, såsom Samidoun som uppbär en indirekt finansiering via BADIL så räknas de 90 miljoner som går till Hamas nätverk vare sig som stöld eller korrruption.

Relaterat: Så finansieras Hamas med svenska skattemedel

Det vill säga, myndigheten sätter även i dessa avseenden en egen definition om vad som är stöld och korruption och vad som inte är det. Finansiering av Hamas nätverk är vare sig stöld eller korruption då den i och för sig inte är redovisad för Sidas styrelse men samtidigt väl förankrad i linjeorganisationen. 

Och på generalsekretariatet i Jerusalem, UD samt Hamas.

Extramaterial:

Sidas korruptionsrapport

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se