Svenska ledarsidor

Uppslag för debatter i etermedierna hämtas från ledarsidorna, och då främst borgerliga ledarsidor eftersom 9 av 10 tidningar är borgerliga. Detta innebär att vinklarna och frågeställningarna från ledarsidorna lämnar spår efter sig i nyhetsrapporteringen och att detta får betydelse för hur vi tänker kring politik.

Bengt Johansson, verksam vid SOM-institutet, har gjort en redovisning hur segmenterat det svenska medialandskapet är och vilka konsekvenser som det fått. Hur ägarnas politiska preferenser slår igenom på allt från ledarsidor till vilka annonsörer dessa tidningar släpper igenom. Allt i ett syfte, att påverka opinionen för en specifik sakfråga eller generell politisk åskådning.

Att borgerliga ledarsidor har en mer uttalad koppling till borgerliga tankesmedjor är ingen hemlighet men samtidigt ingenting som någon på dessa redaktioner talar högt om. Timbro har, för att ta ett exempel, varit tungt representerade på SvD Ledarredaktion med bland annat Ivar Arpi som är verksam som inhyrd rapportförfattare. Numera är Arpi fast kopplad i  relationen och banden är tydliga mellan SvD och Timbro. Det är bland annat ur det perspektivet mycket av vad som kommuniceras via SvD Ledarsida skall läsas, Timbro är allt annat än otydliga med var de står:

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle.

Vi samlar personer med sinsemellan ganska olika uppfattningar, Timbro som organisation har inget gemensamt program. Det som förenar är ett antal grundläggande övertygelser, så som allas rätt att forma sitt eget liv, att mångfald är viktigare än jämlikhet och att politikens makt över människor och företag måste rullas tillbaka.

Timbro finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv, som 2003 bildades av Svenskt Näringsliv och Näringslivets Fond. Näringslivets fond erhöll vid bildandet 2003 ett kapitaltillskott om 300 MSEK för opinionsbildning och är betrakta som en kapitalstark opinionsbildande röst som företräder särintressen. Insynen i stiftelsen är att se som begränsad då den inte behöver redovisa alla relationer öppet. DN, genom familjen Bonnier, tar endast hänsyn till den familjens preferenser och intressen.

Aftonbladets ledarredaktion och Arena är finansierade på ett annat sätt. Likt Politism kommer merparten av likviderna från arbetarrörelsen, främst LO.

Ledarsidorna.se idé och finansiering skiljer sig från övriga ledarsidor genom att den från början byggt på oavlönat arbete men numera är läsarfinansierat. Detta gör Ledarsidorna.se till unikt i det svenska medielandskapet då vi inte heller uppbär skattefinansierat press- eller mediestöd. Ledarsidornas format är en form av grävande konsekvensneutral opinionsjournalistik. Alltid i opposition och alltid systemkritisk. Genom att inte uppbära presstöd, vars hela existens bland annat SvD och Aktuellt i Politiken, AiP, vilar på, riskerar vi inte heller att få detta indraget i framtiden efter de reformer som aviserats. Bara SvD får 2017 40 MSEK i presstöd. Socialdemokraternas medlemstidning Aktuellt i Politiken erhöll 2013 drygt fyra miljoner kronor. Politisms finanser är för en publicist en ren mardröm. De skulle gå under om inte LO:s medlemmar, städare, metallarbetare, väktare, lastbilschaufförer, byggnadsarbetare och vårdbiträden, höll dem under armarna finansiellt.

Ledarsidorna.se vet vad vi har och tvingas varje dag leva ur hand i mun. Samtliga redaktionsmedlemmar försörjer sig på andra arbeten och har Ledarsidorna.se arvoden som komplement.

Med motsvarande presstöd som AiP erhåller skulle Ledarsidorna.se kunna hålla en permanent redaktion om tre journalister och en fotograf anställd. Av lätt insedda skäl befinner vi oss inte där idag samtidigt som Ledarsidorna.se når fler läsare än till exempel AiP för att ta ett exempel. Idag ligger medier som Dagens Samhälle och Politism även de på lägre läsarsiffror. Men. Den positionen kan vi bara behålla om vi bibehåller kvalitet.

Läsare, som tycker att kvaliteten är bra nog, får gärna donera i efterhand eller donera en, två eller tre kronor per dag i form av en månadsdonation. Ledarsidorna.se “ägs” därmed av sina läsare till skillnad från andra motsvarande aktörer. Ledarsidorna.se bygger sina texter mer på klassisk journalistik i Torgny Segerstedt´s, Ture Nerman och Kjell Albin Abrahamsons anda. Konsekvensneutral och utan lojalitetsband till ägargrupper.

Ledarsidorna.se förhåller sig endast till fakta, den verklighet vi upplever och våra läsare. Inga ägargrupper.

Alla donationer, stora som små, periodiska eller som engångs, går direkt in i verksamheten för att för var tid gällande branchavtal arvodera krönikörer, journalister, illustratörer, fotografer och webkostnader. Ingenting är gratis eller tvingas underhållas med bidrag och det som är gratis eller bidragsberoende är sällan eller aldrig värt någonting.

 

Mer från Ledarsidorna.se