”Problemet är inte vad han säger, problemet är att han pratar för mycket”

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet / Muslimska Brödraskapet. Montage
  • Måndag 28 jun 2021 2021-06-28
E-post 885

Tro och Solidaritet bekräftar nu det som flera påpekat men de själva förnekat genom åren. Den strategi de haft för att adressera troende muslimer som medlemmar och väljare. Och med detta följde som en logisk konsekvens att det Muslimska brödraskapet och Tro och Solidaritet senare kom att växa ihop till att som idag bli en och samma nätverksorganisation.

I en intervju i tidskriften Flamman bekräftar nu Anna Ardin socialdemokraternas sidoorganisation Tro och Solidaritets strategi att rekrytera muslimska väljare. Något denna organisation annars ihärdigt förnekat genom åren.

– Vi pratade med företrädare för muslimska organisationer. SMR (Sveriges Muslimska Råd) var en kanal. I dag skulle vi snarare söka muslimer som var social­demokrater, direkt.

Det fungerade som en genväg för att nå en viss grupp, och så gör organisationer hela tiden.

En annan organisation som följde med som en naturlig konsekvens var Islamiska Förbundet i Stockholm eftersom dess ledning var densamma som SMR i form av bland annat företrädare som Mahmoud Aldebe, Mahmoud Khalfi med flera men även andra som senare skulle komma att spela mer avgörande roller i svensk politik i allmänhet och inom socialdemokraterna och miljöpartiet i synnerhet. Som Omar Mustafa. Som Mehmet Kaplan.

Med det ena följde det andra….

 

Islamiska Förbundet i Stockholm, grundat som Församlingen Islamiska Förbundet Stockholms moské 1981, grundade 1995 det som idag räknas som det Muslimska Brödraskapets huvudskliga organisatoriska hemvist i Sverige, Islamiska Förbundet i Sverige (IFiS). 

Den grundande organisatione, Islamiska Förbundet i Stockholm är idag medlem i moderorganisationen IFiS samt har hela tiden drivit en moské. Inledningsvis i källaren till fastigheten Ringvägen 137 i Stockholm för att senare förvärva och flytta in i det som idag är Stockholms moské på Södermalm i Stockholm.

Verksamheten vid Islamiska Förbundet i Stockholm har präglats av öppna sympatier med terrororganisationen Hamas samt det Muslimska brödraskapet. Hamas var, intill nyligen, Brödraskapets officiella palestinska väpnade gren. Bland annat försåldes litteratur och bandinspelningar av Hamas ledare vid moskéns bokbord.

Även efter flytten till Södermalms moské har Stockholmsavdelningen i IFiS försäkrat sitt medlemskap i det Muslimska brödraskapet. Stiftelsen Expo benämner Muslimska Brödraskapet som antisemitisk.

I denna miljö, som i allt väsentligt präglades av starka antisemitiska inslag, ingick idag en rad kända företrädare för det muslimska civilsamhället i Sverige; Mahmoud Khalfi, idag imam i Stockholms moskй, Mahmoud Aldebe, tidigare ordförande för Sveriges Muslimska råd som ingick samarbetsavtalet med Broderskapsrörelsen och Mostafa Kharraki, tidigare vice ordförande för Sveriges Muslimska råd. Och Haytham Rahmeh som blev instiftare av biståndsorganisationen Islamic Relief.

En nutidshistoria av terrorism

Idag har Haytham Rahmeh återvänt till Syrien efter en vistelse i Sverige som varade knappt 20 år. Sedan 2012 leder Rahmeh flera syriska civilsamhällesorganisationer och har avslöjats ha försett bland annat grupper närstående al Qaida med vapen, något som Expressen avslöjade 2013. Men inget är känt för en bredare allmänhet om vad som hände innan Rahmeh kom till Sverige.

Haytham Rahmeh är född i Syrien 1960 och uppvuxen i Homs. Enligt hans eget CV flyttade han till Rumänien 1984 och senare till Riga. När han senare bosatte sig i Sverige engagerade han sig i Islamiska Förbundet i Stockholm och landade på Ringvägen 137 för att senare bli imam i Stockholms moské i Björns Trädgård på Södermalm i Stockholm.

Intressantast är vad Haytham Rahmeh ägnade i Rumänien åt  vid sidan av hansstudier vid Bukarests universitets institut för polytekniska studier.1985 greps Rahmeh och tre andra män ingående i en av Muslimska brödraskapets celler för att ha tillverkat bilbomber som skulle ha använts vid ett terrorattentat med islamistiska förtecken. Vid desarmering av de två apterade bilarna dödades två poliser när den ena bomben briserade.

Rahmeh dömdes 1985 till tio års fängelse för sin delaktighet i förberedelserna inför ett terrorbrott men släpptes och utvisades från Rumänien efter att ha betalat motsvarande 174 500 Euros. Det var efter detta som han senare dök upp i Riga för att senare flytta till Sverige och bli svensk medborgare.

Idag är Rahmeh aktiv som invald i politbyrån för Failaq Al-Sham FSA, denna ingår i den större Sham-legionen, en legion med sunni islamistiska och salafistiska grupperingar. En av Failaq Al-Shams intäktkällor är kidnappningar av kristna. Failaq Al-Sham deltog i striderna runt Idlib tillsammans med bland annat Fath-armén där en annan av Stockholms moskés församlingsmedlemmar tjänstgjorde som befälhavare. 

Fath-armén är en del av al Qaida.

Känd materia för socialdemokraterna

Allt detta är känd materia för Tro och Solidaritet. Även Muslimska brödraskapets äldre historia, den på 1990-talet då kontakterna knöts med SMR, Sveriges Muslimska Råd och Mahmoud Aldebe som även var officiell talesperson för IFiS. Att kontakterna knöts under denna tid som en del av en medveten strategi bekräftades av Anna Ardin i en intervjun i tidskriften Flamman.

Mahmoud Khalfi, idag imam i Stockholms moské, blev som en konsekvens av detta nominerad redan 1994 till olika styrelser och nämnder av Stockholms arbetarekommun som representant för socialdemokraterna.

Mahmoud Aldebe kom senare att bekräfta Muslimska brödraskapets svenska nätverksstruktur på mediesidan al Noor 2013 på arabiska. Aldebes beskrivning övernstämmer med dels Johan Westerholms återgivning i “Islamismen i Sverige” men följer även det s.k. ”Akram-memot” till punkt och pricka.

På en direkt fråga från en av Ledarsidornas källor till en annan person som återfinns återkommande i Brödraskapets nätverkskluster, den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan om Aldebes trovärdighet svarade Kaplan att

”Problemet är inte vad han säger, problemet är att han pratar för mycket med för många”.

Det finns med andra ord inga återstsående skäl att betvivla att Aldebes beskrivning av IFiS som Muslimska brödraskapets huvudsakliga kärnorganisation i Sverige stämmer. En beskrivning som överensstämmer med ”Islamismen i Sverige”.

Förutom att IFiS grundade biståndsorganisationen Islamic Relief med tidigare beskriven Haytham Rameh som instiftare, som därmed både har varit engagerad som imam i Stockholms moské samt som grundare till biståndsorganisationen grundade IFiS studieförbundet Ibn Rushd. Eller grundade är fel uttryckt, IFiS drev på för att en del av studieförbundet Sensus, med Svenska kyrkan som en av huvudmännen, knoppade av den del av studieförbundets verksamhet som riktade sig mot muslimer.

Finansieringen av denna avknoppning kom att ske med framför allt skattemedel men även till del vad som Svenska kyrkan sköt till. När studieförbundet Ibn Rushd ordförande, Zana Muhammed, motiverar skrivningarna i stadgarna att överskottet av en likvidation skulle tillfalla IFiS med att IFiS skulle investerat omfattande kapital i verksamheten stämmer inte detta. Det var skattemedel, främst i form av statsbidrag, som finansierade avknoppningen som förmedlades via Folkbildningsrådet och Sensus.

En struktur som hålls ihop av personunioner

 

Denna av Brödraskapets struktur har hela tiden kunnat hållas ihop genom personunioner där samma personer återfinns i olika styrelser.

Det tydligaste exemplet historiskt är Omar Mustafa som samtidigt som han var ordförande i IFiS var förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd och vice ordförande för biståndsorganisationen Islamic Relief. Ett färskt exempel är Lamia el Amris som till vardags är verksamhetsledare vid studieförbundet Ibn Rushd samtidigt som hon är ordförande i Islamic Relief Sverige samt vice ordförande i Islamic Relief Worldwide. Lamia el Amris make, Temmam Asbai, var tidigare ordförande för Islamiska Förbundet samt aktiv i Islamiska Förbundets företag Eventeq som administrerade bland annat personuppgifter för deltagarna i de Muslimska familjedagarna.

Temmam Asbai är även registrerad som extern firmatecknare åt bolaget Hadj Omra Resor Handelsbolag, Stockholms moskés företag som arrangerar bland annat pilgrimsresor till Mecka.

Även denna information, den strategi som håller ihop strukturen, vitsordas av Mahmoud i flera artiklar på arabiska på sidan al Noor. Och det finns fler exempel.

Socialdemokraterna har löpande rekryterat och nominerat personer ingående i detta kluster till olika partiuppdrag. Exempelvis nominerades dagens imam, Mahmoud Khalfi, redan 1994 av Socialdemokraterna i Stockholms stad till uppdrag i stadens olika nämnder och bolag. Det senaste mer uppmärksammade exemplet var när Omar Mustafa 2013, då ordförande för IFiSvaldes in i Socialdemokraternas partistyrelse. Mustafa tvingades sedan lämna partistyrelsen efter endast sju dagar då han ställdes inför ett val. Antingen socialdemokraterna eller IFiS. Inte bägge samtidigt.

Allt en effekt av det som Anna Ardin idag vitsordar, att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet medvetet sökte upp organisationer såsom SMR och IFiS för att kunna nå ut till fler genom rekrytering av nyckelpersoner.

NITEK Publicism som driver Ledarsidorna är beroende av er läsare för vår överlevnad.Som prenumerant och premiumkund kan du ta del avpodden.

Som prenumerant får du även tillgång till poddar och hela nyhetsarkivet med över 3 000 artiklar.

Ur dagens artikels källmaterial får du som prenumerant tillgång till Mahmoud Aldebes egen redogörelse för hur det Muslimska brödraskapet är organiserat såsom han beskrev det 2013.

Är du redan prenumerant men har svårigheter så kontakta då kundservice på mailen som du hittar här.

Du kan pröva på för en krona under 14 dagar.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se