Public Service vill vara motmedlet till desinformation. Samidigt är de den största spridaren av desinformation

Public Service: SR, SVT samt Utbildningsradion, UR.
  • Tisdag 24 maj 2022 2022-05-24
E-post 1787

Ett av Public Service-företagen, Utbildningsradion, menar att de är väl skickade att ta fram verktyg för att möta desinformation i det nya medieklimat som växer fram. Men det visar sig att just public service- företagen är de företag som på senare tid spridit den i särklass allvarligaste desinformationen med skattebetalarnas medel.

Snart börjar arbetet med att se över public service-bolagens uppdrag inför nästkommande period, från 2026 och framåt. 

Utbildningsradion, UR, menar att de med 20 års erfarenhet av att göra program om källtillit och källkritik har kunskap om hur behoven ser ut i olika målgrupper och hur man skapar utbildande program inom detta område. UR vill bygga upp en ny, permanent redaktion som enbart fokuserar på de omfattande samhällsutmaningarna med det nya medie- och informationslandskapet och skapa innehåll som ger alla möjlighet att förstå och navigera i det globala informationsflödet. UR ledning, VD Sofia Wadensjö Karén, samt Gabriella Thinsz,  Chef för pedagogik och utveckling, UR, och expert i EU-kommissionens arbetsgrupp mot desinformation i skolan menar i en debattartikel i Expressen att

Den senaste tidens kriser har med all önskvärd tydlighet visat hur sårbart vårt samhälle är för desinformation. Vår digitala motståndskraft blir därför allt viktigare – för att kunna bevara tilliten i vårt samhälle och för att värna demokratin. 

Därför bör UR i framtiden få ett särskilt uppdrag kring medie- och informationskunnighet. Att ytterligare öka kunskapen om källtillit och källkritik är avgörande för oss alla, för hela vårt samhälle. 

Utspelet bör ses i ljuset av de senaste veckornas desinformation som SR/Ekots internationella redaktion, SR International, har ägnat sig åt vilket Expressens Ledare från gårdagen tog upp. Det visar sig att den felöversättning, eller vanställning, som drabbade Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch drabbades av inte var en enskild olyckshändlese. Tvärtom finns det tecken som tyder på att vanställingar utvecklats till något av en regel i vissa programformat och i vissa former av nyhetsinslag vilket Expressen konstaterar aldrig skulle tolererats i en svenskspråkig kanal.

Satirikerduon Aron Flam och Jens Ganman, bägge med erfarenhet från Public Serviceföretagen redogör för än mer av samma slag i sin bok ”Älskade Public Service” (Samizdat 2022) där de redogör för hur Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén ser på sin roll. Uddén har på fullt allvar hävdat att utrikesnyheter inte nödvändigtvis behöver rapporteras neutralt.

Relaterat: ”Älskade Public Servic” – Värre än väntat

Ett annat exempel är Uddéns son, Edgar Mannheimer, som är verksam vid SR:s programformat ”Människor och Tro”.  Mor och son Uddéns rapportering om bland annat det Muslimska brödraskapet skiljer sig i grunden från alla andra internationella mediehus och presenteras på sin höjd som ”en social rörelse” medans tyska och franska medier beskriver nätverksorganisationen mer rättvisande. Som ett bitvis våldsbejakande islamistiskt kluster. Med en radikaliseringsmiljö som innebär en rekryteringsmiljö för terrororganisationen Islamiska Staten.

Edgar Mannheimer:s prestation i ”Människor och Tro” den 28 januari 2021 var så pass svag att SR själva såg sig föranledda att inte bara göra en rättelse efter att en del av felaktigheterna uppmärksammats på Twitter av lyssnare utan även spela in och klippa in denna rättelse i programmet på ett sådant sätt att det krävs en viss uppmärksamhet från lyssnaren att förstå att programmet redigerats i efterhand.

Det vill säga, ett oförvanskat orginalinslag finns inte längre kvar efter att Sveriges Radio istället redigerat om programmet i efterhand. Ett annat sätt att uttrycka detta i andra sammanhang är historierevisionism. Inom akademin går den formen av agerande att lägga tillrätta i efterhand under termen oredlighet i forskning,

Ett ytterligare exempel är från 2017 när SVT Text, i en kommenatar av Erika Bjerström menade att ”den judiska lobbyn” i USA drivit frågan om ett erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Bjerström har i andra sammanhang även implicerat att Polens flyktingmottagande skulle präglats av rasism.

Idag är Bjerström klimatkorrespondent.

Skärmavbildning SVT Text.

 

Vare sig SR eller SVT har heller rapporterat om de stora tillslag som bland annat Tyskland gjorde vårvintern 2021 mot islamistiska miljöer i Berlin. En nyhet som fick stor internationell uppmärksamhet där ett större antal kulturföreningar och moskéer tvingades stänga då de utgjorde radikaliserande kluster.

Sverige var i praktiken ensamt i Europa att inte rapportera om den tyska statens agerande mot dessa rekryteringsklusters som inte bara hade en koppling till IS utan även det islamistiska fascistiska Milli Görus samt det Muslimska brödraskapet. 

Relaterat: Sverige ett motståndsnäste för jihadism och radikaliserande kluster

Även utan Flams och Ganmans granskning framstår det allt klarare att just Public Service-företagen både i absoluta tal och även i relativa, sett till vilken budget dessa har, är den i särklass största svenska spridaren av desinformation och ”Fake news”.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se