Pussy Icons – Nageln i Kremls och Rosenbads öga

Pussy Icons (2022) av Lusine Dyajal.
  • Tisdag 22 aug 2023 2023-08-22
E-post 212

Moderaterna inleder en kampanj för ändring av ordningslagen med starkt stöd från tunga tidigare partiföreträdare, däribland flertalet tidigare ministrar. Som ger sitt stöd för en lagstiftning som kommer att neka dissidenter som driver regimkritisk opinion i Sverige, som till exempel Pussy Riot, skydd och stöd. De ställer sig därmed på samma kulle i historien som de som vill löpa främmande makts ärenden. Den svenska arvfienden i Kreml.

Moderaterna inledde under gårdagen sin kampanj för att legitimera en förändring i Ordningslagen. En förändring som bland annat kommer innebära att motiveringen till ett negativt beslut om att anordna en allmän sammankomst kan nekas och inte heller granskas. Detta då beslutsunderlaget ägs av utrikesdepartementet eftersom det berör Sveriges relationer med främmande makt eller mellanfolkliga organisationer.

Även om statsminister Ulf Kristersson, M, tonar ner viljan att lagstifta och påstå att det bara skall utredas i SVT Agenda så har andra aktörer, bland annat utrikesminister Tobias Billström (M) utlovat en förändring till den muslimska mellanfolkliga organisationen OIC.

Johan Pehrson, L, och arbetsmarknadsminister förstärker bilden av en förestående förändring genom att efter själv ha analyserat dagens vida möjligheter till allmänna sammankomster som “otidsenliga”.

Med den lagtekniska lösningen och i kombination med den nya lagen om utlandsspionage upphävs även meddelarskyddet varför en publicering eller granskning kan ge upp till åtta års fängelse för de journalister eller redaktörer som försöker genomföra en kritisk granskning av makten.

Det finns även en skrivning i utredningsdirektivet som gör att det kommer införa ytterligare en begränsning för de med utrikes medborgarskap att driva opinion i Sverige. Något som bejakas av bland annat Gunnar Hökmark, M, och tidigare europaparlamentariker.

Hökmark menar att yttrandefriheten kräver att utländska aktörer i Sverige ska ha begränsad rätt att bedriva gråzonskrigföring i syfte att hindra Nato-processen och spela islamistiska extremister i händerna bör inte anklaga andra för att vika sig inför utländska krafter.

Hökmark har tidigare uttryckt sitt stöd för en begränsning av yttrandefriheten i form av en reglering av skändning av religiösa skrifter.

I praktiken är förslaget dock ett  populistiskt slag i luften eftersom Utlänninslangen redan nu ger möjlighet att neka dissidenter uppehållstillstånd eller inresevisum.

Sverige nekar dissidenter skydd

Ett exempel där Sverige nekat en opinionsbildare uppehållstillstånd är Lusine Djanyan, en medlem i det ryska konstnärskollektivet Pussy Riot. Hon lever sedan 2017 i exil i Sverige men inte som politisk flykting utan först efter att levt papperslös under en period för att till slut finna ett arbete. Först 2019 fick Djanyan med make och barn uppehållstillstånd.

Men de har, trots det omedelbara hotet från Kreml, inte status som de som får politisk asyl har.

Pussy Riot är mest kända för sin aktivism när de framförde ett nummer utanför Kristus Frälsarens Katedral i Moskva, central kyrka för det Putin-trogna Moskvapatriarkatet. Flera av medlemmarna dömdes till långa fängelsestraff. 

Djanyans make Aleksej Knedljakovskij kom att dömas till 15 dagars fängelse, för en aktion där han hängt ett ortodoxt kors runt halsen på en staty av den sovjetiska säkerhetstjänstens medgrundare Felix Dzerzjinskij.

Efter flykten till Sverige har de ryska myndigheterna låtit bränna upp all hennes konst. Det får inte finnas några spår kvar av henne i Ryssland. Det finns några få tidiga verk, som överlevt den ryska regimens utrensningar, i relativt säkert förvar hos gallerister i delar av övrig Europa.

Lusine Djanyan har fortsatt sin politiska aktivism riktad mot Ryssland och Kreml i allmänhet genom att utveckla sitt konstnärskap. Bland annat genom verket och de grafiska bladen Pussy Icons. Ett verk som skapat irritation i Kreml.

Djanyan, och Pussy Riot, skulle ju tystas. Men är verksamt i Sverige.

Pussy Icons – Nageln i Putins öga

Bladet, i en signerad upplaga om 49 exemplar finns att köpa för 9 500 kronor via Klara K, den organisation som tagit sig an Lusine Djanyan med familj för att ge dem skydd och hjälpa den med både arbete och bostad. Och inte minst, fortsätta driva opinion mot krigsherren och despoten Vladimir Putin och hans förtrogna i Moskva-patriarkatet.

Genom att köpa ett blad med Pussy Riots lika välkända som klassiska motiv skapas förutsättningar att ge en dissident, som inte fick skydd av Sverige i en allvarlig situation, ett vidare stöd i sin opinionsbildning mot en av världens mest brutala regimer. Ett i praktiken obefintligt skydd som moderaterna nu avser urholka vidare genom reformeringen av den svenska ordningslagen.

Du beställer verket genom att maila till 

[email protected]

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se