Regeringens utnämning i Världsbankens styrelse förändrar bankens syn på korruption

Världsbanken Logo.
  • Onsdag 10 jul 2024 2024-07-10
E-post

Den moderatledda regeringen Kristersson förstärkte Världsbankens styrelse med en nominering av en av de mest erfarna medarbetarna på Utrikesdepartementet. Med en i det närmaste unik inblick och erfarenhet av korruptionen inom det biståndsindustriella komplexet samt erfarenhet från det Kreml-trogna Sipri kan utnämningen mycket väl påverka Värlsbankens arbete kring allt från korruption till terrorfinansiering.

Världsbankens exekutivstyrelse har 25 platser, varav en innehas av den Nordisk-Baltiska valkretsen. I valkretsen ingår länderna Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Enligt en överenskommelse mellan länderna är det Sveriges tur att representera valkretsen och samordna valkretsens arbete under perioden den 1 juli 2024–30 juni 2028.

Regeringen, vilket meddelades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) nominerade tidigare Sigrún Rawet till exekutivdirektör för den Nordisk-Baltiska valkretsen i Världsbankens styrelse för perioden 1 juli 2024–30 juni 2028. Ett uppdrag hon nu tillträtt. Svantesson framhåller särskilt Rawets kunskap inom inte minst utvecklingsbankers verksamhet och menar att Rawet är mycket väl lämpad för rollen.

Sigrun Rawet längst till höger vid introduktionen

Sigrún Rawet har haft olika befattningar i det svenska utrikesdepartementet, bland annat i kabinettet med två ministrar för internationellt utvecklingssamarbete och på Afrikaenheten. Rawet fungerade också som rådgivare till ordföranden för generalsekreterarens fredsbyggande fond 2012–15. Innan hon började på utrikesministeriet arbetade hon för Europeiska kommissionen vid dess regionala delegation i Mauritius samt för en civilsamhällesorganisation i Kenya.

Rawet har även en tid, 2018-2020 som Executiv Director vid det Stockholmsbaserade fredsforskningsinstutetet Sipri bakom sig. Det var under denna tid, 2019 som Sipri bjöd in Irans förre utrikesminister Javad Zarif vars insatser kom att hyllas av institutet och dess ordförande den tidigare svenske utrikesministern Jan Eliasson (S).

Relaterat: Tyst från S om Irans mordplaner på svenska judar

Den tidigare folkrättslige experten, professor emeritus Bo Theutenberg har ingående beskrivit Sipris historiska och inbyggda nära kopplingar till Kreml i sin bokserie “Dagbok från UD“. .

Sipri är utöver att vara fredsforskningsinstitut internationellt känt för att stå Kreml nära. Idag leds styrelsen av den tidigare svenske statsministern Stefan Löfven (S) som tidigt i den svenska ansökningsprocessen till Nato som ordförande för Sipri motsatte sig ett svenskt medlemskap. Löfvens, och därmed Sipris, argumentation mot ett svenskt medlemskap var liktydiga med det som kommunicerades från Vladimir Putins utrikesminister Sergej Lavrov.

Relaterat: SIPRI – I Kremls koppel och ledband

Rawets erfarenheter och kunskaper från finansieringssidan i det biståndsindustriella komplexet passar väl in i Världsbankens verksamhet. Rawets huvudsakliga erfarenheter från finansieringssidan av det biståndsindustriella komplexet har en tyngdpunkt på klimat- och miljöpolitik samt bistånd till länder på den afrikanska kontinenten. De biståndsområden som såväl Världsbanken som till och med den svenska biståndsmyndigheten Sida pekar på som de mest korrruptionsutsatta.

Världsbanken har i en egen forskningsstudie från 2020 kommit fram till att på global nivå försvinner på systemnivå minst 7,5 procent av biståndet i korruption per år. För Sidas del är siffran dock lägre om de svenska ansvariga tjänstemännen tillfrågas. Enligt den svenska biståndsmyndighetens egna utredningar om det svenska biståndet ligger korrutptionssförlusterna på runt en promille enligt den senaste rapporten som presenterades för Sidas styrelse.

Relaterat: Så fördes regeringen bakom ljuset av Sida och Hamas

Världsbankens studie pekar på att korruptionen på systemnivå inte påverkas av tillfälliga kriser såsom militära eller civila konflikter, naturkatastrofer och finansiella kriser, utan är robusta över tid med förutbestämda biståndsåtaganden. Världsbankens studie lägger fast och styrker bilden av att desto större del ett mottagarlands BNP består av bistånd, desto mer omfattande är systemfelen, eller den systematiska och inbyggda korruptionen.

Som exekutivdirektör i Världsbanken styrelse kommer Rawet tillföra verksamheten unik kompetens från finansieringssidan av det bidragsindustriella komplexet. Sverige har historiskt hävdat och idag med Sida´s senaste korruptionsrapport att svenskt bistånd är i praktiken fritt från korruption.

Rawet kommer som exekutivdirektör i styrelsen för Världsbanken även företräda Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Länder som i praktiken ställde in allt biståndssamarbete i Palestina med Sverige efter Ledarsidornas och Världen Idags avslöjande om hur europeiska biståndsmedel finansierade delar av Hamas kapacitetsuppbyggnad. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se