Så åsiktskorrumperas amerikanska universitet

Healy Hall, Georgetown University. Foto: Wikipedia
  • Måndag 6 maj 2024 2024-05-06
E-post 156

Protester genomfördes mot Israels krigföring mot terrorgruppen Hamas under förra veckan på ett 40-tal universitet i USA. Men protesterna, som tagit en hel västvärld på sängen, har inte uppstått ur tomma intet. Tvärtom har amerikanska lärosäten under lång tid stått under påverkan genom de donationer som universiteten är beroende av för sin överlevnad. Och med donationer kommer krav på anpassning.

Protester genomfördes mot Israels krigföring mot terrorgruppen Hamas under förra veckan på ett 40-tal universitet i USA. Studenterna krävde bland annat att deras lärosäten ska sluta handla med Israel eller bolag som stödjer Israel. Sedan protesterna började i mitten av april har minst 2 000 personer gripits av polis.

Spridningen av protesterna samt inte minst vidden av de antisemitiska övertonerna vid flera lärosäten har överraskat många svenska journalister. Men för den amerikanska publiken är denna våg inte okänd. Tvärtom har flera amerikanska elituniversitet visat på en allt radikalare inriktning de senaste decennierna som inte sällan haft marxistiska influenser. Inte minst har flera radikala muslimers tankegods, som Franz Fanon, fått fäste.

Fanons ”Jordens fördömda” kom att utgöra bland annat ”Black Powers” och det mer radikala ”Black Panther” huvudsakliga ideologiska ramverk. Även människorättsaktivisten Malcolm X kom att bygga mycket av sina mer radikala idéer på Fanons ursprungsverk.

Ett av skälen till denna radikalisering av den annars klassiska liberala intellektuella miljön vid främst universiteten på den amerikanska östkusten, vid lärosäten som anrika Harvard, Massachusets Instiute of Technology eller Columbia university ligger i finansieringen. Till skillnad från svenska universitet är dess amerikanska motsvarigheter i stor utsträckning beroende av en kombination av höga terminsavgifter och privata donationer. Donationer som på ett eller annat sätt påverkat och påverkar inrikgning och utveckling av utbildningen.

Denna verksamhet är bara delvis reglerad.

Med finansiering kommer krav på åsikter

I lagen Higher Education Act från 1965 (HEA) kräver den ameikanska stateen att institutioner för högre utbildning som får federalt ekonomiskt stöd varje halvår till U.S. Education Department of Education redovisar alla gåvor som tas emot från och kontrakt med en utländsk donator  som, ensamma eller tillsammans, värderas till 250 000 USD eller mer under ett kalenderår. Lagen kräver också att institutioner rapporterar information när dessa donatorer ägs eller kontrolleras av en utländsk källa.

Minst 100 amerikanska högskolor och universitet undanhöll 2023 olagligt information om cirka 13 miljarder dollar i odokumenterade bidrag från utländska regeringar. 

Detta kunde avslöjas av  Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy — ISGAP-rapport, “The Corruption of the American Mind“, som publicerades I november 2023. Många av dessa representerade auktoritära regimer som bland annat ska ha ställ krav på att de mottagande universiteten stängde av forskare eller på annaat sätt påverkade inriktningen vid de olika utbildningarna.

En stor donator har genom åren varit Qatar. Qatar donerade direkt elller via stiftelsen Qatar Foundation for Education, Science and Community Development bara under 2015 80 miljoner amerikanska dollar eller nära en miljard svenska kronor.

Mörkertalet är stort då delar av det som doneras via stiftelser inte redovisas i den databas som varje donation skall registreras i fullt ut. Dessa kan räknas som privat donation och träffas inte av lagstiftningen. Även om stiftelsen i flera hänseenden kontrolleras av stater.

Qatar är långt ifrån den enda auktoritära nationen som donerar till amerikanska universitet. Enligt en rapport från utbildningsdepartementet från april 2023 har amerikanska universitet och högskolor fått 19 miljarder dollar från orapporterade källor, varav mer än hälften har kommit från auktoritära och antidemokratiska regeringar i Mellanöstern.

För att korrekt bedöma den skada som Qatars inflytande har i USA orsakar är det viktigt att förstå vad Qatar står för och främjar. Qatar har i decennier odlat en nära relation med det islamistiska muslimska brödraskapet. Hamas, en utlöpare av Muslimska brödraskapet, har även de haft Qatar som sin huvudsponsor, med upp till 360 miljoner dollar per år.

Flera av de amerikanska lärosäten som står under bland annat Qatars inflytande har starka kopplingar till den svenska akademiska miljön. Bland annat var Forsvarshögskolans rektor Robert Egngell, då docent, s.k visiting professor Georgetown University mellan 2011 och 2015 samtidigt som hans fru Ditte Egnell tjänstgjorde vid den svenska beskickningen i Washington DC.

Detta var då samtidigt som Georgetown förhandlade fram och tog emot miljardbelopp från en av Hamas största finansiärer, Qatar.

Efter hemkomst blev Egnell utnämnd till rektor vid Försvarshögskolan av regeringen Löfven och kom att lägga ner bland annat CATS, Centrum för assymetriska hotbildsstudier som bland annat forskade kring de fundamentalistiska muslimska miljöerna och nätverken som Muslimska brödraskpet, Hamas ideologiska överbyggnad, utgör.

Egnell kom i år att belönas för sina tjänster med Konungens medalj i 12:e storleken i högblått band efter beredning av socialdemokratiska opolitiska tjänstemän på UD. Dessa tjänstemän är några av de som varje år för statschefen tar fram förslag på förtjänta och lojala medborgare inför utdelningar av utmärkelser och förtjänsttecken av olika valörer.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se