Så riskeras Djalalis liv i iransk fångenskap

Evin-fängelset, Iran. Foto: Ehsan Iran 88 / Wikipedia
  • Torsdag 4 jul 2024 2024-07-04
E-post

EU-diplomaten Johan Floderus, som satt fängslad i Iran som handelsvara för att Iran skulle kunna få den för mord och folkrättsbrott i Sverige livstidsdömde Hamid Noury frigiven positioneras alltmer som nationalhelgon. Men för varje artikel om och uttalande från Floderus ökar riskerna för represalier mot den kvarvarande Ahmadreza Djalali.

EU-diplomaten Johan Floderus, som satt fängslad i Iran som handelsvara för att Iran skulle kunna få den för mord och folkrättsbrott i Sverige livstidsdömde Hamid Noury frigiven får ett allt större utrymme i svensk media. Där han oemotsagd och utan kritik får sätta sin bild.

Frigivningen av Floderus och Saeed Azizi var en del av utväxling mot folkrättsbrottslingen Noury. Under sin tid som fängslad i Iran fick Floderus uppleva hur behandlingen av honom i fängelset blev periodvis sämre, framför allt efter hovrättsdomen mot Noury förändrades den radikalt. Floderus flyttades då till isoleringscell. Det är vida känt, även utanför diplomatiska kretsar, att en fängslads situation i Iran kan påverkas negativt om landet upplever vad de uppfattar som kränkningar och övergrepp. Både mot enskild och bilden av landet.

Det är med andra ord uppenbart att den kvarvarande svensk-iraniern Ahmadreza Djalali situation i Evin-fängelset påverkas negativt vartefter Floderus och medier som DN, SVT, Sveriges Radio med flera tecknar en negativ bild av Iran som stat i allmänhet och behandlingen av fångar i synnerhet.

Inte i något uttalande eller i någon intervju uttrycker Floderus heller någon sympati eller medkänsla för Ahmadreza Djalali och dennes svenska familj.

Relaterat: Så blev världen mindre för svenskar

Johan Floderus menar i en av de intervjuer han ger att han inte hade några skäl att känna oro, såg inga risker samt att Iran är känt för att vara tryggt för turister och att det inte för svenskar förelåg några reserestriktioner till Iran. Ett delvis osant påstående då UD redan innan Floderus semesterresa avrått från resor till Irans östra regioner.

Floderus har, enligt egen utsago vare sig som diplomat och yrkesman eller privatperson haft någon kunskap om rättsprocessen mot Hamid Noury.

Relaterat: Den iranska oppositionen utsatt för fara

Men det var, och är känt på diplomaten Floderus arbetsplats, EU:s utrikestjänst att det för europeiska medborgare från andra länder föreligger uppenbara risker. Frankrike har bland annat tidigare uppmanat franska medborgare att lämna Iran i samband med hur debatten om tryckfrihet och blasfemi utvecklats. På samma sätt har stämningen i Iran mot Sverige över tid utvecklats negativt när den framlidne konstnären Lars Vilks verk ”Rondellhunden Profeten M” debatterats i Sverige.

Relaterat: Så pressar Iran Sverige till underkastelse i kulturkriget

Åklagaraspiranten, ledarskribenten och den tidigare liberala ungdomspolitikern Dana Pourkomeylian uppmanar på plattformen X Johan Floderus att nu undvika TV-sofforna och medie-exponeringen.

Uppmaningen kommer av lätt insedda skäl. Dels kan den hjältegloria som nu sätts på Floderus agerande, som på objektiva rekvisit bör betecknas som både naiva och omdömeslösa ifrågasättas. 

Men kanske framför allt så utsätts den svenskiranier som lämnats bakom, Ahmadreza Djalali för repressalier för varje gång den iranska regimen och Evin-fängelset utsätts för negativ media.

Det vill säga varje gång Floderus själv eller media framhäver sig själv som en hybrid mellan offer och hjälte samtidigt som Iran framställs i klandervärd dager.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se