Så blev världen mindre för svenskar

Bidrag från Charlie Hebdos tävling 2023 om bästa karikatyr mot Irans teokratiska regim,
  • Måndag 17 jun 2024 2024-06-17
E-post

Sveriges säkerhet har inte ökat med den nyligen genomförda fångutväxlingen med Iran. Inte heller svenskar under resa kan räkna med något sådant. Och. Inte ens svenskars säkerhet i Sverige har ökat då även påstådda brott mot t.ex Irans eller Turkiets brottsbalk på svenskt territorium straffutmäts i andra länder.

Fångutväxlingen med Iran, som innebar att de svenska medborgarna Johan Floderus och Saeed Azizi fick återvända till Sverige mot att den svenska regeringen benådade den för krigsbrott livstidsdömde Hamid Noury kritiseras av ledamoten i Europaparlamentet Charlie Weimers (SD).

Weimers menar att ”Fångutväxlingen mellan Sverige och Iran gör mig bedrövad”.

Skärmavbild Twitter.

Samtidigt får regeringen kritik från andra håll för att utelämnat en svensk medborgare i utbytet men statsminister Ulf Kristersson (M) menar i sitt försvar att alternativet hade varit att lämna kvar de två svenskar som nu kunde komma hem, säger statsministern.

Det finns dock en stor skillnad mellan de olika tre fallen. Möjligheterna för Sverige att få den tredje fängslade svenske medborgaren Ahmadreza Djalali anses som mycket små då han för åtta år sedan fängslades anklagad för spioneri för staten Israels räkning.

De flesta är dock överens om att den iranska gisslandiplomatin både fått fäste och fungerar. För Iran. Irans teokratiska regim har en lång historia av att inte honorera Wienkonventionen. Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser är ett internationellt fördrag rörande diplomatiskt umgänge samt privilegier och immunitet för diplomatiska beskickningar. Detta blev tydligt med gissslantagande av den amerikanska ambassaden 1979. Inte heller grannlandet Irak honorerar denna konvention i egentlig mening. 

Den svenska ambassaden i Irak sattes delvis i brand som protest mot den dansk-svenske aktivisten Rasmus Paludans koranbränningar 2023. Även om Iraks utrikesdepartement i efterhand tog avstånd från stormningen var den förberedd på så sätt att säkerhetsstyrkor aldrig ingrep eller att dessa på annat sätt var medvetet satta ur spel.

Idag glider återstoden av ett tidigare självständigt Irak in under Irans hegemoni. Iran har dessutom sedan tidigare ett strategiskt samarbete med vad de kallar för terrorism med Turkiet.

Denna händelseutveckling har lett till ett flertal konsekvenser.

  • Den säkerhetspolitiska situationen så som den utvecklats har inneburit ökad risk för svenska medborgare eller personer med svenska resehandlingar i Mellanöstern. En svensk resehandling, parat med någon form av diplomatisk status, innebär ingen säkerhet vid resa i fientligt, eller latent fientliga länder. Världen har krympt.
  • Sveriges partnerländer lever nu med en ökad risk för att vara till och med löst associerade med Sverige och svensk verksamhet. Vid ambassadstormningen 2023 i Bagdad stängde till exempel den finska ambassaden sin verksamhet.
  • Brott enligt iransk eller irakisk brottsbalk kan staffutmätas även om brottet begås på svenskt territorium och inte är straffbelagt. Den iranska regimens dödspatruller, som förberedde avrättning av två judiska svenska medborgare, är ett exempel. Det andra är som tidigare nämnt, den irakiska stormningen av den svenska ambassaden för ett blasfemibrott begått i Sverige. Där det inte är belagt med straffansvar.

Ett ytterligare exempel på hur världen krympt i dessa avseenden är att Turkiet utfärdat en häktningsorder mot just Rasmus Paludan för gärningar utförda i Danmark. Han kommer att anhållas vid ankomst till Turkiet om så skulle ske.

Men även om det mesta idag kretsar kring den aktuella fångutväxlingen är det inte första gången som Sverige viker sig för främmande makt.

Bistånd mot gisslan

Det finns uppgifter om att vissa biståndsprojekt sedan tidigare beviljats i utbyte mot svenskar fängslade i utlandet men detta är svårt att få bekräftat.

Klart är dock att de två journalister som tillfångatogs av IS i Syrien, Magnus Falkehed och Niclas Hammarström, i november 2013 och som frigavs 2014 löstes med kontantmedel ur det svenska biståndet till Palestina. Detta bistånd höjdes med ett engångsbelopp om c.a två miljoner dollar året efter utan relevant definition. Detta bekräftas av flera av varandra oberoende källor som hade insyn i eller själva var delaktiga i transaktionerna.

Att förhandla med terrorister och / eller terrorregimer har ett pris. Men även om Weimers förslag, att avbryta alla diplomatiska relationer med Iran kan verka lockande är den lösningen kanske ännu farligare för Sverige i till och med det kortare perspektivet. 

En sådan lösning kommer leda till att Sverige är beroende av skyddmakter på samma sätt som USA, Kanada och Italien är beroende av Sveriges beskickning i Nordkorea. Detta skulle till och med kunna utsätta svenskar i utlandet för ytterligare risker.

Sveriges säkerhet har inte ökat med den nyligen genomförda fångutväxlingen. Inte heller svenska resehandlingar utgör något skydd.

Iran är det land i Mellanöstern som Socialdemokraterna har prioriterat samarbetet med sedan Stefan Löfven tillträdde som ordförande.

Kommentar:

Även om det publicistiska regelverket menar att bildsättning skall spegla innehållet i artikeln och att kopplingen inte är solklar i detta fall så väljer jag att bildsätta texten med en bild som är straffbelagd i Iran.

Enda sättet att få mer demokrati och mer av mänskliga rättigheter är att hävda och försvara denna rätt mot despotiska regimer som Irans. Vägen framåt kan aldrig vara att huka och hulka.

Bli prenumerant du med. Länken finner du här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se