Så smulas den svenska livsmedelsberedskapen sönder

Foto: Edward Nordén
  • Måndag 12 feb 2024 2024-02-12
E-post 128

Anders Lindberg, Aftonbladet, som skolar framtidens socialdemokratiska ledare på Bommersviksakademin menar på plattformen X, forna Twitter, att samtliga jordbruksstöd skall slopas. Om han kommer lyckas med sin ambition att smula sönder den svenska livsmedelsförsörjningen och nationella oberoendet återstår att se.

Anders Lindberg, ledarredaktör för Aftonbladet, började under helgen driva opinion för att i likhet med extremliberaler slopa allt jordbruksstöd. Lindberg är en av Sveriges i teorin mest kompetenta försvarsdebattörer men visar nu korten, Ett slopat jordbruksstöd, som i grunden är en livsmedelssubvention för konsumenterna, utgörs idag av CAP, Common Agriculture Policy, som regleras på EU-nivå.

Den gemensamma jordbrukspolitiken CAP tillkom 1962 och är ett partnerskap mellan jordbruket och samhället, och mellan EU och jordbrukarna. Dess syfte är att

  • stödja jordbrukarna och förbättra jordbrukets produktivitet för att säkra tillgången på livsmedel till rimliga priser
  • se till att EU:s jordbrukare kan försörja sig
  • bidra till en hållbar förvaltning av naturresurser och kampen mot klimatförändringarna
  • bevara landsbygden och landskapet i EU
  • hålla landsbygden levande genom att främja jobb i jordbruket, den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och andra närliggande näringar.

EU:s jordbrukspolitik är gemensam för alla medlemsländer. Den förvaltas och finansieras genom EU:s budget.

Jordbruket skiljer sig från de flesta andra näringar på flera punkter:

  • Trots att livsmedelsproduktionen är så viktig tjänar jordbrukarna cirka 40 procent mindre än andra.
  • Jordbruket är mer beroende av väder och klimat än många andra näringar.
  • Det går inte att tillgodose en ändrad efterfrågan på en gång – att odla mer vete eller producera mer mjölk tar helt enkelt tid.

Jordbrukarna ska både vara kostnadseffektiva, arbeta på ett hållbart och miljövänligt sätt och sköta och vårda marken och den biologiska mångfalden. Det finns omkring 10 miljoner gårdar i EU och 17 miljoner människor arbetar inom jordbruket. De levererar ett imponerande utbud och stora mängder säkra produkter av hög kvalitet till rimliga priser.

EU är en av världens ledande producenter och nettoexportörer av jordbruksbaserade livsmedel men trots det är länder som Sverige idag inte självförsörjande. Sverige hade fram tills några år sedan till exempel två sockerbruk. Idag finns bara ett kvar och detta ägs och drivs av danska Dansukker som i sin tur ägs av tyska intressen.

Idag har inte Sverige heller någon förpackningsindustri kvar. De har uppstått på grund av bristande lönsamhet. En brist lönsamhet som Lindberg vill sprida ut över att omfatta hela branschen vilket kommer slå mot framför allt de små och medelstora jordbruken. Redan idag är produktionen av EKO-livsmedel så olönsam att de även med rådande bidragsregler balanserar på konkursens rand.

I vilken utsträckning som Lindberg, som skolar framtidens socialdemokratiska ledare på Bommersviksakademin, kommer lyckas med sin ambition att smula samman den svenska livsmedelsförsörjningen och nationella oberoendet återstår att se.

Det kan mycket väl vara så att det som Anders Borg (M) en gång inledde men som stoppades av dåvarande Centerpartiet i den forna Alliansen når sin fullbordan när Lindbergs vilja slutligen blir socialdemokratisk politik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se