Så stark är Ardalan Shekarabis ställning

Ardalan Shekarabi introducerats som huvudtalare på Sergels torg 2009 av Omar Mutafa.
  • Söndag 23 jun 2024 2024-06-23
E-post

Under måndagen hålls en interpellationsdebatt i riksdagen med anledning av diskriminering av svensk-iranier mellan socialdemokraternas rättspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi och justitieministern. Shekarabi intar en särställning i den iranska och muslimska diasporan i Sverige. Hans ställning inom Socialdemokraterna är även den stark och Shekarabi nämndes 2021 som tänkbar, till och med trolig, efterträdare till Stefan Löfven när Löfven överraskande avgick i augusti samma år.

Under morgondagen, den 24 juni hålls en interpellationsdebatt i riksdagen med anledning av DN:s avslöjanden om diskriminering av svensk-iranier med dubbla medborgarskap mellan Ardalan Shekarabi (S) justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Shekarabi har ställt frågan till justitieministern om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att stoppa exkluderingen av svenska medborgare med ursprung i Iran i samband med säkerhetsprövningar.

Relaterat: Iran väletablerat i svensk politik och förvaltning

Shekarabi frågar även om regeringen vill ge den utredning som nu ser över regelverket, ett utökat uppdrag för att motverka exkludering på grund av ursprung.

Socialdemokraterna har en lång historia av inkludering och anpassning till de olika diasporor som etablerats i Sverige under efterkrigstiden. Vid förtroenderådet 2011, då Håkan Juholt var ordförande var Carin Jämtin explicit med denna prioritering i ett samtal om Sveriges och socialdemokratins framtid. Jämtins besked gick inte att missförstå, hon menade att framtiden tillhörde de unga utrikesfödda och det var på den basen som socialdemokraterna skulle bygga sin partiorganisation.

Ett exempel på ett namn som partiet kom att satsa på var  svensk-iraniern Sassan Alexander Ahklagi som då var aktiv i sidoorganisationen Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Ahklagi kom att ta över ordförandeposten i Föreningen Hjärta efter det att Omar Mustafa tvingats välja mellan att sitta i Socialdemokraternas partistyrelse eller vara fortsatt ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS. IFiS är Muslimska brödraskapets nav i Sverige vilket beskrivs inte bara i ”Islamismen i Sverige” av Johan Westerholm (2020) utan täcks även in i dr Sameh Egyptsons godkända avhandling från 2023.

Föreningen Hjärta var den organisatoriska bas som delades av bland annat diakonen och doktoranden Anna Ardin samt samhällsdebattören Mattias Irving

Ahklagi handplockades av Stefan Löfven som utrikespolitisk rådgivare i statsrådsberedningen vid maktskiftet 2014. Ahklagi har bland annat en utbildningsbakgrund från Teheran University, ett av de iranska lärosäten som kontrolleras av det idag terrorklassade Revolutionsgardet. Ett elituniversitet där flertalet iranska ledare har studerat eller har en examen från.

Relaterat: Hårdför revolutionsgardist Irans näste president

Genom bland annat den tidigare utrikesministern Margot Wallströms (S) försorg kunde Ahklagi senare beredas plats på handläggarutbildningen, det som till vardags är mer känt som ”Diplomatprogrammet” vid UD. Idag tjänstgör Ahklagi på Afrikaenheten efter att som första utlandsstationering haft tjänsten förstesekreterare vid ambassaden i Kabul, Afghanistan.

Andra namnkunniga svensk-iranier i den iranska diasporan som kunnat få höga tjänster inom statsförvaltningen är det brödrapar som nyligen dömdes för spioneri till långa straff varav den ena till livstid. Den senare hade bland annat kunnat tjänstgöra vid såväl MUST som Säpo som högt uppsatt chef med omfattande tillgång till kvalificerat hemlig information om rikets säkerhet. Ingen av bröderna skall dock ha haft någon koppling till det socialdemokratiska partiet.

Relaterat: Tyst från S om Irans mordplaner på svenska judar

Men goda kopplingar till den iranska diasporan i Sverige. Där Ardalan Shekarabi intar en särställning. Shekarabi är inte politisk flykting utan lämnade Iran som så många andra av ekonomiska skäl och hamnade till slut i Sverige.

Den iranska diasporan är välintegrerad och kan delas in i tre. 

Regimkritiska och regimlojala. Samt något som inte låter sig definieras. Som har släkt och arv i Iran att förvalta och som mer eller mindre fyllda av glädje bidrar till att hålla den teokratiska regimen kvar vid makten. Med information och med bidrag till att kartlägga sina landsmän. För att sätta munkavle och press.

I utbyte kan dessa fritt röra sig mellan länderna och inte riskera att gripas av Iransk polis samt få möjlighet att ta tillvara sina ekonomiska intressen såsom arv eller tillgång till andra förmåner i ursprungslandet.

För närvarande uppehåller sig många av dessa svenskiranier, som Shekarabi menar är de mest välintegrerade i Sverige i Iran trots den nuvarande situationen något som föranlett kritik från bland annat utrikesminister Tobias Billström (M).

Ardalan Shekarabi som samlande kraft

Flertalet shia-muslimska forum finns på internet, dvs Facebook och Telegram sat genom såväl shia-muslimska som sunnimuslimska moskéer. I den israelhatiska shiamuslimska diasporan är Shekarabi en samlande gestalt vilket om inte annat blev uppenbart 2009 när han uppträdde som huvudtalare vid en demonstration på Sergels torg i Stockholm. Demonstrationen samlade 12 000 deltagare, främst palestinier och anhängare till det Muslimska brödraskapet samt terrororganisationen Hezbollah. Palestinska flaggor vajar sida vid sida i folkhavet visar en av de videos som fortfarande finns kvar på internet från tillfället.

Allt annat är raderat.

Ardalan Shekarabi introducerades till publiken av Omar Mustafa. Mustafa tvingades lämna socialdemokraternas partistyrelsen 2013 efter att han vägrat att lämna uppdraget som ordförande för det Muslimska brödraskapets sammanhållande nätverk, Islamiska Förbundet i Sverige IFiS. Mustafa valde att fortsatt hålla ihop svenska Brödraskapets nätverk.

Idag är Mustafa långt borta från offentligheten och har såvitt känt bara ett uppdrag kvar i det muslimska civilsamhället och Brödraskapets nätverk. Den av bland annat Israel och Förenade Arabemiraten (UAE) förbjudna antisemitiska biståndsorganisationen Islamic Relief svenska verksamhet.

Ardalan Shekarabi intar en särställning i den iranska och muslimska diasporan i Sverige. Hans ställning inom Socialdemokraterna är även den stark och Shekarabi nämndes 2021 som tänkbar, till och med trolig, efterträdare till Stefan Löfven när Löfven överraskande avgick i augusti. Hade inte Magdalena Andersson snabbt och lika överraskande för den inre kretsen övertygats och bestämt sig för att pröva sitt förtroende som partiledare bör det kunna göras sannolikt att Ardalan Shekarabi blivit Sveriges förste svensk-iranske statsminister.

Även om Skåne och Malmö var bland de första att ge Andersson ett offentligt stöd så var Shekarabi såväl Morgan Johanssons som Helene Fritzons egentliga förstaval. 

Morgan Johansson är idag partiets utrikespolitiske talesperson, Helene Fritzon är partiets gruppledare och förstanamn i Europaparlamentet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se