Skuggregeringen styr fortfarande svenskt bistånd

Biståndsminister Johan Forsell (M) / UD. Foto: Regeringen.se. Montage.
  • Lördag 6 jan 2024 2024-01-06
E-post 327

Regeringen genomför för närvarande vad den menar är en bred reformagenda med målet att göra det svenska biståndet mer långsiktigt, transparent och effektivt. Men trots ord som “smalare” och “vassare” förbereder skuggregeringen med sin obrutna kontroll nya biståndsprojekt å sin sida projekt som borgar för fortsatt korruption.

Regeringen genomför för närvarande vad den menar är en bred reformagenda med målet att göra det svenska biståndet mer långsiktigt, transparent och effektivt. En del i detta arbete är det partiknutna demokratistödet, det vill säga det stöd som riksdagspartierna förfogar över.  Från starten 1995 till 2018 baserades huvuddelen av stödet på partiernas riksdagsmandat. Sedan regeringen Löfvens tid vid makten får partiernas organisationer ansöka om stöd hos biståndsmyndigheten Sida.

Demokratibiståndet är det bistånd som vid sidan av klimat- och miljöbiståndet har haft störst inslag av korruption. Under Carin Jämtins tid som generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida ökade dessa anslagsposter. Bland annat är Zimbabwe ett land som fått ta emot runt 300 miljoner kronor per år varav endast 70 miljoner är avsedda för humanitärt stöd. Resten går till just de områden, demokrati samt klimat- och miljö, som präglas av korruption.

Sedan Sverige engagerade sig i den demokratiska utvecklingen i Zimbabwe, som ett tack för rösten inför kandidaturen i FN:s säkerhetsråd. har demokratin backat, inte gått framåt. Detta blir tydligt om årsrapporterna från Freedom House läggs bredvid varandra. För varje år som Sverige varit engagerat i Zimbabwes demokratiutveckling har den politiska friheten minskat hos medborgarna.

En annan organisation som fått omfattande stöd är  FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNWRA.

När UNRWA upprättades 1949 genom resolution 302 (IV) var det tänkt att vara en tillfällig lösning på det akuta problemet med de palestinska araber som flytt från de områden som blev staten Israel. Dess uppgift var till en början att fungera som en nödhjälpsorganisation för de 700 000 palestinska araber som medgivits rätt att antingen återvända eller kompenseras ekonomiskt för förlorade tillgångar. 

Repatrieringen har dock inte genomförts i någon omfattning.  Organisationens verksamhet därmed utvecklats under åren och kommit att inbegripa undervisning och annan välfärdsverksamhet. Antalet flyktingar uppgår numera till över fyra miljoner eftersom statusen som flykting ärvs av barn på svärdssidan.

Sverige har betalat drygt sju miljarder kronor till UNRWA under de senaste 20 åren, enligt Openaid som sammanställer biståndsdata. I augusti 2018 undertecknade Sverige ett avtal som innebär stöd om ytterligare 1,88 miljarder kronor mellan 2018 och 2021

Regeringen har för år 2024 anslagit 400 miljoner kronor till FN-organisationen UNRWA. Detta mot bakgrund av att organisationen är en av få med tillträde till områden under oerhört stort lidande, inte minst för kvinnor och barn.

UNWRA är en organisation som präglas av oegentligheter vad avser stödet till organisationen. PMW, Palestinian Media Watch samt den israeliska visselblåsarorganisationen NGO Monitor har sedan många år kunnat avslöja hur bland annat svenska skattemedel finansiera skolböcker som indoktrinerar elever till att utveckla antisemitiska grundvärderingar och glorifierar terrorism och förintelseretorik.

Sverige kommer i givardialog ställa krav på att UNWRA oreserverat fördömer Hamas och att personer som uttrycker stöd till Hamas, terrorism eller antisemitism inte kan arbeta för UNRWA om organisationen ska motta svenska skattemedel.

Även UNWRA är att beteckna som en starkt korrumperad organisation där flera länder sedan några år frusit eller ställt in allt bistånd. Något sådant är inte aktuellt i dagsläget från svensk sida. Inte heller i de områden som regeringen vill undvika. Biståndspolitiken regleras främst från skuggregeringens säte; Sveavägen 68. I OPIC, eller Olof Palmes Internationella Center.

På samma adress har det socialdemokratiska partiet sina lokaler.

Detta innebär att trots biståndsminister Johan Forsells (M) reformagenda och skärpningar av regelverken kontrollerar vare sig han eller utrikesminister Tobias Billström UD. Vare sig personal eller vilka biståndsprojekt som skall genomföras.

Under hösten började personal vid UD förbereda för ett ökat bistånd till Burundi i ett ”cyberbiståndsprojekt”. Hur detta ska smygas in i det bistånd som ändå betalas ut av skuggregeringens opolitiska tjänstemän vid UD återstår att se men möjligheterna är flera. Antingen via civilsamhällesorganisationen ForumCiv eller via Folke Bernadotte Akademin alternativt Dag Hammarskjöld-stiftelsen.

Organisationer som samtliga står under skuggregeringens totala kontroll menar källor med insyn.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se