Svenska kyrkan inleder operation “Rädda Jackelén”

Svenska kyrkan logo/ärkebiskop Antje Jackelén. Foto Wikipedia. Montage.
  • Tisdag 11 jan 2022 2022-01-11
E-post 587

I en replikväxling om antisemitismen inom den Svenska kyrkan blir det kremlologiska perspektivet tydligt. Genom att föra fram Wanja Lundby-Wedin (S) och Daniel Tisell (C) att förneka det faktiska sakläget istället för de som borde svarat på prästen Annika Borgs konstateranden om tillståndet i kyrkan, ärkebiskopen själv eller som allra lägst socialdemokraternas gruppledare Jesper Eneroth så är det uppenbart att Antje Jackeléns eftermäle skall putsas och Eneroth skall skyddas för framtiden.

Wanja Lundby-Wedin (S) och Daniel Tisell, (C), går i en replik till prästen och teologie doktorn Annika Borg om frågan om folkrätten och dess tillämpning gäller i både Israel och Palestina efter att Borg pekat på de tydliga antisemitiska inslagen i Svenska kyrkans ledning och praktik. Lundby-Wedin och Tisell menar att Svenska kyrkan aldrig anklagat staten Israel som apartheidstat.

Borg pekade i sin debattartikelDN Debatt de faktiska omständigheter som gör att det är svårt att sluta sig till något annat än att Svenska kyrkans ledning genomsyras av en antisemitisk grundsyn i och med sin aktivism riktad mot staten Israel. Droppen som fick bägaren att rinna över kom med den motion, undertecknad av såväl Socialdemokraterna som Centerpartiet med bland annat Anna-Karin Hammar som initiativtagare som ville utreda staten Israel utifrån apartheidperspektivet.

Detta var Ledarsidorna först med att rapportera. En nyhet som sedan fick stor internationell uppmärksamhet av bland annat staten Israel när den senare kom att beredas av Kyrkomötet.

Relaterat: Socialdemokraterna i Svenska kyrkan: Utred Israel för apartheid

Att det är Wanja Lundby-Wedin som går i replik mot Borg är inledningsvis inte ointressant. Genom att föra fram henne skyddas socialdemokraternas framtidsnamn, gruppledaren för socialdemokraterna i Kyrkomötet och i formella termer den högst rankade förtroendevalde Jesper Eneroth från negativ publicitet. Jesper Eneroth är även vice ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, den del av partiet som historiskt haft de största inslagen av antingen ren antisemitism eller haft en uppenbart apologetisk inställning till den.

Jesper Eneroth är son till infrastrukturminister Tomas Eneroth samt är idag verksam vid Olof Palmes Internationella Center.

Och att repliken är så utformad som den är, där Lundby-Wedin och Tisell bland annat menar att Svenska kyrkan inte är en del av BDS-rörelsen (Boycott, Divestment, Sanctions) är gränsande till faktafel. Inititativtagaren till den aktuella motionen, Anna-Karin Hammar,  är känd för sitt engagemang i denna rörelse likt Gunilla Hallonstens. Hallonsten är sedan 2021 kyrkoherde i Malmö storpastorat men var tidigare Svenska kyrkans utrikeschef.

Men att Svenska kyrkan dras till antisemitiska organisationer är oomtvisteligt. Svenska kyrkan i allmänhet och ärkebiskop Antje Jackelén i synnerhet har en lång historia av samarbete med bland annat Muslimska brödraskapets bägge biståndsorganisationer Islamic Relief och Muslim Aid.

Mer läsning: Svenska kyrkans Malmö-konferens synliggör radikalt religiöst kluster

2020 tvingades hela styrelsen för Islamic Relief Worldwide att avgå efter att brittisk media kunnat avslöja omfattande och strukturellt betonad antisemitism i biståndsorganisationen. Muslim Aid är för närvarande, för andra gången, under utredning för samröre med terroristorganisationer av den brittiska tillsynsorganisationen ”Charity Commission”. Muslim Aid har tidigare fått sina finansiella resurser frysta för sådant samröre. Bägge organisationerna står Hamas nära. Hamas är en av EU, USA och Israel klassificerad terrororganisation och Storbritannien stiftade nyligen en ny lag som gjorde även Hamas politiska gren förbjuden att samverka med.

Relaterat: Svenska kyrkan anmält till Simon Wiesenthalcentret

Wanja Lundby-Wedins och Daniel Tisells replik till Borg är med det faktiska sakläget innehållsmässigt ointressant. Det bör anses vara belagt att Svenska kyrkans ledning idag, inklusive de undertecknande partigrupperna, genomsyras av en i grunden Israel-fientlig kultur som från tid till annan manövrerar in kyrkan i antisemitiska ställningstaganden eller pressar den till samarbeten som de med Islamic Relief och Muslim Aid.

Det som däremot är intressant är det kremlologiska perspektivet som nu blir tydligt. Genom att föra fram Wanja Lundby-Wedin och Daniel Tisell istället för de som borde svarat på Borgs debattinlägg, ärkebiskopen själv eller som allra lägst Jesper Eneroth så är det uppenbart att Jackeléns eftermäle skall putsas och Eneroth skall skyddas för framtiden.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se