UD: Den feministiska utrikespolitiken ligger fast trots regeringsskifte

Utrikesdepartementet. Foto: Regeringen.
  • Måndag 17 okt 2022 2022-10-17
E-post 544

UD:s mottagning för den avgående politiska ledningen genomfördes under förra veckan inför det kommande regeringsskiftet. En mottagning där UD:s personal tydligt kom att markera att de inte kommer tolerera någon förändring av den förda politiken. Att den feministiska utrikespolitikens landvinningar skall försvaras till siste hen.

Under förra veckan genomfördes en avtackningsceremoni för den avgående politiska ledningen på UD. Närvarande kunde endast ett hundratal av Utrikesdepartementets medarbetare vara men talen spelades in och lades sedan ut på UD:s intranät så att även utlandsmyndigheterna samt inte minst de som inte kunde beredas plats kunde ta del av medarbetarnas tacksamhet och lojalitetsflörklaring i efterhand till Ann Linde med stab.

Relaterat: Undergångsstämning på UD – “von Papen kommer”

I de tal som framfördes av bland annat expeditionschefen Anna Hammargren framkom hur personalen ser på Ann Linde och Margot Wallströms arv. Den feministiska utrikespolitiken.

Anna Hammargren har tidigare bland annat varit ambassadör i Rabat samt tjänstgjort vid ambassaderna i Paris och Windhoek.

 Hammargren har även tjänstgjort som chef för UD:s enhet för internationellt utvecklingssammarbete, det vill säga den enhet som styr biståndsmyndigheten Sida samt övriga administrativa funktioner i det biståndsindustriella komplexet.

Hammargren lyfte i sitt tal till den avgående politiska ledningen särskilt fram fyra områden som duon Wallström och Linde har förändrat i grunden.

  • UD har infört termen tjänsteperson i Regeringskansliet. Även om denna beteckning inte fullt ut har anammats av andra departement så är det ett paradigmskifte.
  • UD har under Lindes ledarskap lyckats med att få igenom Sveriges ansökan till försvarsalliansen Nato. Vad Hammargren inte nämnde i sammanhanget var att Magdalena Andersson var tvungen att lyfta bort UD helt från ansökningsprocessen och låta Oscar Stenström, som kallats hem i förtid från ambassaden i Chile, ansvara för förhandlingarna. Det visade sig vara helt omöjligt att ha UD med i processen som i grunden hyser samma avsky mot Nato som Pierre Schori samt Peter Hultqvist, avgående försvarsminister. I den regeringsförklaring som avgavs 2022 när Magdalena Andersson tillträdde upprepades detta av Andersson själv.
  • UD var garanten för att evakueringen av ambassaden i Kabul kunde genomföras. Inte heller här gav Hammargren en fullödig bild. Trots återkommande varningar från ambassaden genomförde UD i Stockholm inga förberedelser och evakueringen skedde mer eller mindre i panik. Resultatet blev förödande med runt 2 000 evakuerade med i många fall okänd identitet som kunde ta sig ombord på planen samtidigt som tolkar som tidigare kontrakterats av Försvarsmakten lämnades i talibanernas våld.
  • UD:s hantering av flyktingkrisen som konsekvens av det ryska anfallskriget mot Ukraina lyftes särskilt fram som en hjälteinsats. Hammargren nämnde inte att UD motsatt sig varje form av såväl flyktingmottagande som vapenbistånd men att Sverige sedan kördes över av ett samlat EU när massflyktsdirektivet löstes ut. Ansvarig ambassadör för migrationsfrågor menade att endast personer från Mellanöstern och Afrika kunde åsättas flyktingstatus, inte personer från krigshärdar i Europa. Som Ukraina.

Hammargren valde i sitt avskedstal att särskilt lyfta fram kabinettssekreterare Robert Rydberg (S), som nu återgår till sin ambassadörstjänst, insatser i komplexa personalärenden. Till de mer komplexa som UD hanterat under mandatperioden hör chefsutnämningen till den politiska avdelningen i Moskva.

Relaterat: UD till de 261: “Vi kör på som vanligt”

Denna tjänst innehas av Annika Strandhälls före detta politiskt sakkunnige som trots egna uppgifter om en i praktiken obehindrad ryska baserar sina veckorapporter till ministerkansliet på den regim- och Putin-trogna Russia Today´s engelskspråkiga kanal samt Bloomberg News.

Relaterat: Så korrupta är UD:s rekryteringsprocesser

Hammargren menade att när den politiska ledningen nu lämnar UD, förutom de som går tillbaka till sina ordinarie tjänster vid departementet såsom statsekreteraren Jenny Ohlsson som annars är ambassadör vid UD, så kommer den kvarvarande personalen försvara den feministiska utrikespolitikens arv och landvinningar mot förändringar.

Även den socialdemokratiska och för UD anpassad personalpolitiken, som finjusterats till perfektion under den tidigare personalchefen Ellinor Hammarskjöld (idag Utrikesråd), ingår i de reformer som skall försvaras mot en förmodat fientligt inställd ny politisk ledning.

Den feministiska utrikespolitiken ligger fast. Dess reformer, arv och landvinningar skall försvaras till siste hen.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se