Därför saknar Buschs kärnkraftlöfte substans

Energiminister Ebba Busch, Ringhals kärnkraftverk. Foto: Regeringskansliet / Wikipedia. Montage.
  • Torsdag 22 dec 2022 2022-12-22
E-post 350

Regeringens vallöfte om ny kärnkraft har redan mött motstånd från statliga Vattenfall. Och motståndet kommer hårdna över tid. Kärnkraftens framtid ligger nämligen inte i regeringens händer. Det parti som kommer att fälla det slutliga avgörandet är samma som alltid i svensk politik. Socialdemokraterna.

Både Vattenfall och Svenskt näringsliv tycker att regeringen genom Tidöavtalet vill styra den tidigare till att satsa på just kärnkraften.

Vattenfall vill själva bestämma när och hur det ska byggas nya kärnkraftverk. De säger att de själva vill bestämma när de anser det lönsamt, för att elen för konsumenter inte ska bli för dyr.

Svenskt näringsliv gick under tisdagen ut och sa att regeringen inte låter marknadsekonomin ha sin gång, en kritik energiminister Ebba Busch (KD) nu bemöter.

– Det är väl en fråga om vägen dit. Jag skulle väl säga att jag är vän av ett rubust energisystem. De fyra samarbetspartierna är överens om att uppdra till Vattenfall att påbörja upphandling av ny kärnkraft, säger hon till SVT Nyheter.

Men samtidigt kommer ingen fristående aktör inom överskådlig tid att investera i kärnkaft. Kärnkraftens framtid i Sverige ligger idag inte i varre sig Ebba Busch eller något av Tidö-partiernas händer. Det är, som i många andra fall, Socialdemokraterna som kommer fälla avgörandet. När organisationen Svenskt näringsliv uttalar sig finns det inte längre något tvivel om detta.

I en intervju i SVT:s 30 minuter sade Jacob Wallenberg, orrdförande i Svenskt Näringsliv samt Investor i fjol att kärnkraft är ”en möjlighet som man måste titta på” och att han skulle kunna tänka sig att investera i kärnkraft om det fanns rätt förutstättningar.

– Vi kan inte fatta beslut fyra år framåt och sedan vid nästa val kommer nya regler och förordningar. Här behövs en bred överenskommelse på parlamentarisk nivå så att man lägger fast spelreglerna långsiktigt, menade han ett år senare Ekots lördagsintervju.

Jacob Wallenberg tillade att han vill se klara spelregler för samtliga energiformer, inte bara kärnkraft. 

För Socialdemokraterna är kärnkraften inte alls lika självklar som för Ebba Busch. S menade i sitt valmanifestt att kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Men parttiet är splittrat. Kärnkraften ska klassas som hållbar, ansåg den svenska socialdemokratiska regeringen i början av året inför att EU skulle ta beslut om hur kraftslaget skall bedömas. Detta inriktningsbeslut på den europeiska nivån fick kritik från  Men de svenska socialdemokraterna i EU-parlamentet som har rakt motsatt åsikt.

”Vi har ju kongressbeslut där vi säger att vi ska fasa ut kärnkraften och då ska vi ju inte se till att det kommer nya investeringspengar dit”, sade EU-parlamentarikern Erik Bergqvist.

Relaterat: Den svekfulla socialdemokratin

Ett nytt långsiktigt ställningstagande kan som harmonierar med det som EU sedan fattade kan inte fattas av vare sig Magdalena Andersson elleer dagens socialdemokratiska partiledning. Det beslut som Jacob Wallenberg med flera efterlyser kan bara fattas av en socialdemokratisk partikongress vilket är partiets högsta beslutande organ.  

Vilket energiminister Ebba Busch sannolikt i varje fall nödtorftigt bör vara orienterad om. Lika smärtsamt medveten bör hon därmed vara om att vare sig hon eller regeringen kan driva på eller tvinga näringslivet att investera hundratals miljarder kronor i ett energislag som vid ett regeringsskifte återigen genom politiska beslut riskerar att visa sig bli olönsamt.

Relaterat: Den svarta hästen riskerar svensk energimarknad

Med dagens opinionssiffror för Tidö-regeringens underlag bedömer även utomstående betraktare som att underlaget är i svagaste laget om inte Socialdemokraterna förbinder sig till att stödja ny kärnkraft långsiktigt. Ett beslut som även Centerpartiet bör förmås att ställa sig bakom för att neutralisera Miljöpartiet och Vänsterpartiets eventuella veton.

När regeringen i allmänhet och energiministern i synnerhet pekar med hela handen på inte bara Vattenfall utan hela det svenska näringslivet att investera i ett om än nödvändigt men omtvistat energislag för att skapa illussionen av handlingskraftt gör de detta mot bättre vetande.

För ytterst är det som det alltid varit i svensk politik, det kommer bli Socialdemokraterna som fäller det slutliga avgörandet. Utan den socialdemokratiska kongressens godkännande av investeringar i ny kärnkraft kommer varje sådan investering vara förknippad med så stora finansiella risker att ingen aktör, vare sig den är svensk eller utländsk, kommer vilja göra nyinvesteringar.

Socialdemokraterna går till mellanvalskongrress under 2023. Centerpartiet håller kongress i februari då ny partiledare väljs.

Relaterat: Blomgren: Har S och MP svängt om kärnkraft?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se