Korruptionen på Sida: “Det kommer mera”

Sida. Foto: Wikipedia
  • Onsdag 8 maj 2024 2024-05-08
E-post 176

Det anhållande av en person i ansvarsställning på biståndsmyndigheten Sida som gjordes efter beslut av åklagare slog ner som en bomb i myndigheten. Tidigare ledning skall ha skrivit av den form av misstankar som nu utreds och personer högt upp i organisationen är fåordiga utöver att de konstaterar till Ledarsidorna att internrevisionen haft rätt i alla år detta bara kan vara toppen på ett isberg.

Under tisdagsmorgonen greps och anhölls en tjänsteman anställd på den svenska biståndsmyndigheten Sida. Enligt misstankarna ska mannen under åren 2021, 2022 och 2023 ha tillgodogjort sig stora pengar genom bland annat mutor. Den anhållne har arbetat på en svensk ambassad i Afrika och det är där en del av brotten misstänks ha skett rapporterade bland annat Dagens Industri.

Brottsanmälan ska ha gjorts av Sida och omfattar åren 2021, 2022 och 2023. Utöver mutbrott är mannen även mistänkt för bedrägeri och ska ha skett i Stockholm medan övriga gärningar är knutna till Sida-tjänstemannens arbete i Afrika.

De misstankar som nu riktats mot mannen följer de risker som Sida:s internrevision sammanfattade i en revisionsrapport daterad den 11 mars. Denna rapport låg därefter till grund för att myndigheten sade upp samtliga avtal med de strategiska partnerorganisationerna, SPO. 

Relaterat: Sida varnar för intern korruption

Flera av de risker som nämns i rapporten kan ha varit de som gjort ett eventuellt brott möjligt. Bland annat märks riskerna med för låg rotationsfrekvens för SPO- och partneransvariga, en risk som innebär att enskilda riskerar att knyta för nära och informella band med biståndsorganistionerna. Som i sin tur visar sig ha brister i sitt arbete med kontroll och antikorruptionsarbete. 

Av rapporten framgick följande risker:

  • Det förekommer jävssituationer inom CIVSAM (Civilsamhället), som kan medföra bristande objektivitet, vilket skulle kunna påverka förtroendet för myndigheten negativt.
  • Det sker inte någon systematisk rotation av SPO- ansvaret mellan programansvariga (på Sida).
  • Eftersom SPO har en hög grad av vidareförmedling av medel, samt att de ska kunna stödja och stärka kapacitet hos partners i efterföljande led, är det särskilt viktigt att de har ändamålsenliga kontroll- och uppföljningsrutiner
  • Brister och risker i SPO:ernas ISK-kapacitet (intern styrning och kontroll) omhändertas inte i tillräcklig grad vid beredning och uppföljning, vilket leder till att fleråriga samarbeten ingås med samarbetspartners som har brister på detta område.
  • Det förekommer vidare kvalitetsbrister i den årliga revisionen för några SPO:er. Internrevisionen har även noterat att revisorer kan ha sina uppdrag i mer än sju år samt att SPO:erna ofta använder samma byrå i många år.
  • Det är en brist att några SPO har låg kapacitet att hantera korruption och utredningar samt låg grad av öppenhet mot Sida.
  • Bristande kravställning samt uppföljningsrutiner hos Sida avseende partners korruptionsarbete påverkar incitamenten hos SPO för att motverka korruption i sin verksamhet negativt.

(Reds fetmarkeringar)

Sidas internrevisionsrapport har implicit ifrågasatts av Global Bar Magazine.

Relaterat: Det biståndsindustriella komplexet slår tillbaka

Informationen som finns är knapphändig men till Ledarsidorna menar källor att det som inträffat kan innebära att takhöjden höjs internt på myndigheten. Det skall, menar källor högt upp i organisationen finnas ett flertal liknande fall som omfattar liknande belopp och Modus Operandi som den tidigare ledningen skrev av. Hur pass många dessa är vill inte källorna specificera annat än att

”det kommer mera”.

Mutbrottet samt förskingringen skall, menar källor som annars är knapphändig med information ha skett genom att den misstänkte fått del av myndighetens utbetalningar efter att utbetalningsbeslut fattats och transaktionen genomförts till den aktuella biståndsorganisationen till konto i annat land men att det genomförts på ett sådant sätt att svensk lag är tillämplig.

I sak är det nu som kan vara ett av myndighetens större fall av korruption inte heller något nytt, det som kan vara nytt att det nu är anställda i Sverige som omfattas av misstankarna. Tidigare har den korruption som trots tystnadskulturen ändå avslöjats berört lokalanställda vid utlandsmyndigheterna, ambassaderna. Ambassaden i Amman, Jordanien, har haft omfattande problem med svenska visum som försvunnit från beskickningen och sålts för 100 000-tals kronor på den svarta marknaden.

Relaterat: Sida är inte korrupt. Men……

Periodvis vilja att bekämpa korruption

Internt har det periodvis funnits en vilja att bekämpa korruption inom biståndet i alllmänhet och i Afrika, som nu ser ut att ha drabbats, i synnerhet.

När Uppdrag Granskning  uppmärksammade ett korruptionsfall i Zambia, där Sverige och Finland har stoppat en insats till bondeorganisationen Zambian Farmers National Union frystes biståndet direkt. På samma sätt som när biståndet frystes i samband med att Ledarsidorna och Världen Idag kunde avslöja hur skattemedel via proxy slussades vidare till Hamas-kontrollerade orgasationer.

Joachim Beijmo, tidigare stabschef Sida, menade vid tiden för Uppdrag Gransknings avslöjande att även om korruption aldrig kan rättfärdigas och det är de fattigaste som drabbas, arbetar myndigheten i länder som har stora problem med just detta. Att det pågått och pågår ett ständigt förbättringsarbete.

Problemen med den korruption som Ledarsidorna, Världen Idag och Uppdrag Granskning var och en för sig kunde avslöjaa åreen 2015-2017 ser dock ut att fortsatt ha satt sin prägel på verksamheten fram tills idag. Då den nya ledningen ser ut att inte bara läsa internrevisionens rapporter utan även ta dessa varningssignaler på allvar och ett steg till.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se