Tro och Solidariet

No Picture

Barnäktenskap som bistånd

Organisationen “Ship to Gaza” basunerar ut framgången av att leverera vigselringar till tolvåriga flickor. Ett bistånd som sannolikt skulle få Palme att rotera i sin grad när det levereras under S-märkt flagg.No Picture

Lösmynt

Förvånas över att de tre adjungerade ledamöterna i Socialdemokraternas Verkställande Utskott är så pass lösmynta efter ett möte som av tradition är belagt med full sekretess.


No Picture

En hal ål

Av lätt insedda skäl måste ordföranden för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Peter Weiderud engagemang kring Saudi-affären kommenteras.No Picture

En explosiv blandning

Adrian Kaba, Socialdemokraterna i Malmö, är på tapeten igen och även hans förbund – Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Kan vi inte göra slut på denna mix av religion och politik en gång för alla nu?