Statsbidrag till Hamas kapacitetsuppbyggnad

Jerusalem. Foto: Wayne McLean via Wikipedia.
  • Torsdag 11 jul 2024 2024-07-11
E-post

Regeringen tillförde FN-organet UNRWA ytterligare 100 miljoner kronor i kärnstöd med anledning av den humanitära situationen i Gaza. Ett tillskott där regeringen påstår att de fått garantier från mottagaren om att medlen komme invånarna tillgodo. En garanti utan substans då Världsbanken och andra organisationer visat empiriskt på att mellan 30 och 40 procent försvinner på ett mycket tidigt stadium för att istället stärka Hamas lednings privatekonomier.

Regeringen har för 2024 anslagit totalt 400 miljoner kronor till UNRWA. Den 9 mars 2024 beslutade regeringen att genomföra en första utbetalning på 200 miljoner kronor efter skriftliga försäkringar från UNRWA direkt till Sverige om utökad transparens och skärpta rutiner.

Regeringen betalar nu ut ytterligare 100 miljoner kronor i kärnstöd till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA). Därmed har 300 av de 400 miljoner som Sverige anslagit för 2024 betalats ut meddelade regeringen Kristersson i ett pressmeddelande den 27 juni.

Regeringen menar att UNRWA har gjort framsteg i att möta de krav som ställts på organisationen. Däribland granskas numera personal systematiskt för att säkerställa att ingen anställd förekommer på EU:s sanktionslistor. Sverige har arbetat nära EU-kommissionen i denna process. Även EU-kommissionen beslutade den 31 maj 2024 om att gå vidare med sin andra utbetalning till UNRWA om 16 miljoner euro.

Beslutet att tillföra UNRWA ytterligare 100 miljoner kronor av skattemedel kommer, visar bland annat Världsbankens studier, innebära en första avräkning om minst 7,5 miljoner som kommer försvinna direkt vid utbetalning. Det vill säga det systemfel som ligger i utbetalningarna där 7,5 procent försvinner direkt till offshore-konton av olika slag i samband med utbetalning. Detta systemfel är detsamma i de flesta andra bistånd, oavsett givare och mottagarland. Systemfelet förstärks vid militära och civila konflikter visar erfarenheterna som Världsbanken återkommande i flera rapporter och studier återkommit till.

Korruptionen har flera intäktsslag

De garantier som regeringen fått om att UNRWA:s personal granskas mot EU:s sanktionslistor saknar substans. Tidigare granskning av biståndet till den Palestinska myndigheten, PA, som skickar vidare 30 procent av biståndet till Gaza visar på omfattande identitetsbedrägerier. Många av de som PA rapporterar som lokalanställda i Gaza är personer som inte finns i verkligheten. Utbetalningarna av löner och förmåner till fiktiva personer är en av flera viktiga inkomstkällor för Hamas ledning.

När sedan varor väl skall transporteras in till Gaza, oavsett huvudman, debiterar Hamas en stämpelskatt om 25 procent av godsets värde samt vissa punktskatter. För fordon, som lätta lastbilar för att kunna distribuera biståndet, debiteras en extra stämpelskatt om 2000 USD per enhet. Det vill säga av de 100 miljoner kronor som svenska skattebetalare förstärker UNRWA kassa med går minst 30 procent vidare till Hamas eller direkt till dess ledning.

Hamas ledning har sedan 2014 kunnat bygga upp en total förmögenhet om 11 miljarder USD varav ordföranden för Hamas politbyrå och de facto statsminister i Gaza, Ismail Haniyeh är god för 4 miljarder USD. En förmögenhet som växt explosionsartat sedan han tillträdde ämbetet 2007. År 2014 beräknades Haniyeh vara god för fyra miljoner dollar, fastighetsinnehavet oräknat. Idag, 2024, har med andra ord värdet ökat till fyra miljarder dollar. En nästintill omänsklig prestation på tio år.

Innan Haniyeh tillträdde som ordförande för Hamas politbyrå levde c.a 35 procent av Gazas befolkning under den palestinska fattigdomsgränsen. Sommaren 2023, strax innan Hamas attack mot staten Israel hade denna siffra ökat till c.a 65 procent eller nära fördubblats.

Denna utveckling löper i praktiken parallellt i tid med en annan utvecklingsprocess. Det som kommit att bli ett tredje ben för Hamas kapacitetsuppbyggnad som ligger inom ett annat biståndsslag. Utvecklingsbiståndet, eller i PA:s fall det bistånd som sorterar in i begrepp som ”Human Rights och Humanitarian Law”. 

Relaterat: Så fördes regeringen bakom ljuset av Sida och Hamas

Säker karriärväg

Navet i det svenska biståndet inom Human Rights, eller HR, är det svenska Generalkonsulatet i Jerusalem. Perioden 1999-2001 utsågs Ellinor Hammarskjöld till konsul vid generalkonsulatet för att under generalkonsulns ledning utveckla strukturen för biståndet. Ett bistånd som bland annat hade att bygga upp rättsväsendet inom PA med stora biståndsanslag till bland annat det redan då radikala Palestinska Advokatsamfundet, PBA. PBA erkände inte då, och inte heller nu, israeliska domstolar som legitima och förbjuder sina medlemmar att interagera med israeliska myndigheter.

Efter Hammarskjölds period vid konsulatet, idag är hon rättschef vid UD men har även tjänstgjort som personalchef och Utrikesråd, kom hon att efterträdas av bland annat Ann Måwe, vänsterpartiets tidigare partiledare Jonas Sjöstedts maka. Även Måwe har efter sin tid vid konsulatet haft en god karriärutveckling med bland annat ambassadörskapet i Vietnam. Idag är Måwe direktör och chef för Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika i Amman. Likt Hammarskjöld har hon haft fokus på biståndsfrågor.

Dialoginstitutet återinvigdes i Amman av utrikesminister Margot Wallströms (S) kabinetssekreterare Annika Söder efter att det av egyptiska myndigheter diskret uppmanats stänga ner sin verksamhet 2018 och där Peter Weiderud, den dåvarande direktorn tvingats lämna landet under brådskande former. Vid Söders återinvigning bjöds samtliga länder och religioner in utom en. Staten Israel och representanter för den judiska trosuppfattningen. En ordning som består än idag under Måwes ledning.

Weiderud var tidigare Socialdemokrater för Tro och Solidaritets ordförande.

Efter Måwe tillträdde Per Örneus som första Sida-anställde den roll som skapades av Hammarskjöld vid konsulatet. Örneus, känd för sin höga begåvnng och skicklighet, prestation var så pass bra att han kunde kvalificera sig till en anställning på Utrikesdepartementet och är idag ambassadör med ansvar för fredsansträngningarna i MENA. Av flera lätt insedda skäl bjuds dock inte Örneus in till några mulitlaterala överläggningar som berör staten Israel.

Ett fåtal Sida-anställda har försökt upprepa Örneus prestation då Sida-anställda har en status liknande sopsorterare i jämförelse med en UD-anställd inom det biståndsindustriella komplexet. De som försökt och inte haft Örneus begåvning har förr eller senare tvingats återvända till Sidas huvudkontor beläget på Järvafältet granne med utanförskapsområdet Rinkeby.

Rollen som konsul har inneburit ett huvudansvar för att inom för de ramar som sätts av Sida själva inom ”Humanitarian Law & Human Rights” slussa ekonomiska resurser vidare via nätverk som BADIL till organisationer som kontrolleras av PFLP och Hamas. Resurser som främst nyttjas för propaganda- och indoktrineringsinsatser.

Relaterat: Finansiering av Hamas inte korruption

Även om det nuvarande projektet endast omsätter 90 miljoner kronor under en femårsperiod är litet i sammanhanget bidrar det till Hamas kapacitetsuppbyggnad i minst lika stor omfattning som det bidrar till Hamas lednings personliga förmögenheter.

Relaterat: Så finansierar skattemedel Hamas i Sverige

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se