Terrorstämpling av Revolutionsgardet inte oproblematisk för S

Hezbollhas fana/Foto från upploppen. Foto: Hezbollah/Faksimil från Facebook. Montage.
  • Onsdag 15 mar 2023 2023-03-15
E-post 355

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Morgan Johanssons krav på en terrorstämpling av det iranska revolutionsgardet är inte oproblematisk för partiet. Med de nära relationerna med Hezbollah kommer även interna relationer påverkas. Om inte annat med svensk-iraniern Ardalan Shekarabi som kommer att till slut tvingas bekänna färg.

Sex månader har gått sedan Masha Jina Aminis död, vilket var startskottet för enorma folkliga protester i Iran. Protesterna har dock slagits ner med brutalt våld. Mycket på grund av det iranska revolutionsgardet – den del av armén som står närmast den iranska regimen.

EU-parlamentet röstade i januari för att gardet ska terrorstämplas, men för att beslutet ska bli verklighet krävs att ministerrådet antar det. Sverige är ordförande i EU och oppositionen vill att regeringen ska driva på för en terrorstämpling.

De hänsynslösa metoderna som gardet gjort sig kända för har gjort att röster höjts för att regeringen bör terrorlista revolutionsgardet.

– Revolutionsgardet är jämförbara med nazisternas SS, säger Morgan Johansson (S).

Även om Revolutionsgardet i huvudsak är ett militärt förband så finns det delar och enheter som är aktiva i Sverige. Av upploppen i samband med Rasmus Paludans brännande av Koranen kunde flera av kampanjerna inför dessa språas till främmande makt.

I Sverige utlöste det statligt finansierade Islamiska Samarbetsrеdet, ISR, de s.k ”krigs-verserna” genom att formulera sig som att muslimer har utsatts för våld av det svenska samhället. Utlösandet av dessa suror är inget som sker per automatik utan efter överlдggningar mellan de sex trossamfunden varav trе kontrolleras av det Muslimska brцdraskapet, ett av den turkiska statliga myndigheten Diyanet samt ett står under Teherans dominans.

Relaterat: Krigsverser legitimerar våldet

Genom hänvisningen till dessa suror, eller Koran-verser, om än inte i explicita termer legitimeras väpnade eller våldsamma motreaktioner mot Rasmus Paludans Koran-bränning. Trots att blasfemi inte medger våld som motreaktion om Koranen följs till sin bokstav.

Men Revolutionsgardet kontrollerar även en annan organisation. Den shihamuslimska organisationen Hezboillah.

Som en öppet radikal och våldsbejakande minoritet i en minoritet, en islamism i den shiamuslimska minoriteten, har Hezbollah haft det svårt att etablera sig i Västeuropa. 

Men även om det har varit svårt att få fäste för organisationen innebär det inte att den inte har etablerat sig och inte heller att den inte utgjort och utgör ett reellt hot mot Sverige. I likhet med det Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer och företrädare har Hezbollah goda kontakter med främst Socialdemokraterna. Hezbollahs företrдdare har kunnat uppdräda både avslappnat och öppet på arrangemang och manifestationer där socialdemokratiska företrädare engagerats.

Historiska exempel på detta var när det kommunalrådet i Norrköping, Lars Stjernkvist under sin tid som partisekreterare för Socialdemokraterna höll tal om Israel-Palestina — konflikten. 

I publikhavet kunde då Hezbollahs fana vaja helt obehindrat. Stjernkvist menade på en direkt fråga att han inte såg något olämpligt i detta. Andra som uppträtt obehindrat när dess symboler varit närvarande är bland annat den tidigare partiledaren Mona Sahlin, förre vice generalsekreteraren och utrikesministern Jan Eliasson samt regeringen Löfvens tidigare  socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Shekarabi är bördig från Iran och uppbär dubbelt medborgarskap.

2009 kunde Mona Sahlin och Jan Eliasson uppträda tillsammans i en demonstration där fanor för Hamas och Hezbollah vajade för vinden. I demonstrationen sågs äveen hakkors. Senare under protestmötet stacks den israeliska flaggan i brand. Utan reaktioner från vare sig Sahlin eller Eliasson.

2009  kunde även Ardalan Shekarabi ses på Sergels Torg i Stockholm sida vid sida med Omar Mustafa, senare ordförande för en av Brödraskapets nätverksorganisationer i Sverige — IFiS. I publikhavet samsades Hezbollahs baner med symboler fцr Brödraskapet.

Morgan Johanssons krav på en terrorstämpling av det iranska revolutionsgardet är inte oproblematisk för partiet. Med de nära relationerna med Hezbollah kommer även interna relationer påverkas. Om inte annat med svensk-iraniern Ardalan Shekarabi som kommer att till slut tvingas bekänna färg.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se