Handbok mot extremism ger fristad för extremism

  • Tisdag 21 feb 2017 2017-02-21
E-post

”Forum – Idéburna organisationer med social inriktning” har givit ut boken Tillsammans för tillit och demokrati. En handbok framtagen för arbetet mot våldsbejakande extremism. Titeln och utformningen parat med Forums presentation av sig själva, som självutnämnd representant för civilsamhället, ger ett myndighetsliknande intryck. Ett intryck som förstärks med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Anna Carlstedts, närvaro vid lanseringen av boken.

Men vad är denna organisation för något? Och vad innehåller handboken egentligen? Och hur nära står organisationen kulturministern och andra?

För att förstå och få nödvändiga svar måste vi gå bakåt tiden. 

Forums förre ordförande var ingen annan än Anna Carlstedt innan hon gick till Röda Korset 2015 för att därefter bli nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Forum fick fart först ur resterna av organisationen Sektor 3 som hade liknande ambitioner men där en av huvudmännen abrupt drog tillbaka sin finansiering. Sektor 3:s. verksamhet, och del av personal i form av Anna Ardin, förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidariet, som står Omar Mustafa nära, gick över vid Sektor 3:s nedläggning. Tro och Solidaritets styrelseordförande, professor Ulf Bjereld som även sitter som ordförande för den nämnd som fördelar forskningsanslag inom humaniora och statsvetenskap, är Ship to Gazas mest kända svenska namn. Ship to Gaza samarbetar även med det  turkiska IHH som har nära relationer med bland annat Muslimska Brödraskapet.

Detta plötsliga tillbakadragande av finansieringen skedde eftersom de insett att Sektor 3 utvecklades till att bli en plattform för ett särintresse, studieförbundet Ibn Rushd, enligt säkra källor till Ledarsidorna.se. Sektor 3:s mest namnkunnige chef under del av denna period. och som var Sektor 3:s första chef och grundare var dagens kulturminister, Alice Bah Kuhnke (MP).

Banden med Ibn Rushd-sfären av det som återuppstod ur askan efter Sektor 3, Forum, är fortfarande starka och studieförbundet Ibn Rushd med sin förbundsrektor Omar Mustafa är en ofta förekommande gäst på olika seminarier och delaktig i projekt. Handboken ”Tillsammans för tillit och demokrati” utgör inget undantag. Andra namnkunniga som arbetat med boken är till exempel Henrik Melius, Spiritus Mundi, som nyligen var aktuell i media som ansvarig för Malmös arbete mot extremism.

Malmös flaggprojekt mot våldsbejakande extremism blev ett fiasko. Trots miljonanslag kunde inga radikaliserade islamister identifieras. Spiritus Mundi, som ansvarade för detta, kan komma att bli återbetalningsskyldiga av miljonbelopp för denna prestation men Melius har fortfarande tillräckligt med politiskt stöd på annat håll och bra kontakter för att kunna ta fram en nationell handbok.

I kapitlet ”Farligt med för stort fokus på våldsbejakande islamism”, författat av Mohammed Temsamani , blir frågetecknen tydliga för de som har kunskap att genomskåda texten. Dels kunskap om Islam, dels kännedom om vem Temsamani är. Temsamani är inte bara ansvarig för trosfrågor på Ibn Rushd. Det finns mer kring författaren av detta kapitel som gör det lättare att förstå vart dels Forum är på väg, dels vilka lojaliteter styr den nationella samordnaren och i vilken riktning arbetet kommer att utvecklas.

Mohammed Temsamani har kopplingar till Islamska förbundet i Sverige, en organisation som är en del av Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE).  FIOE är Muslimska Brödraskapets paraplyorganisation i Europa.Temsamani har även gjort sin politiska praktik i Egypten för Brödraskapets politiska, numera förbjudna gren Mohammed Mursis ”Freds- och Rättvisepartiet”. Temsamani presenterar sig själv som aktivist på sin Twitterprofil. För detta engagemang i Brödraskapet ombads Temsamani, i samband med turbulensen kring Mehmet Kaplan och Yasri Khan, att lämna sina politiska uppdrag för Miljöpartiet i Solna. Temsamani har vägrat.

Temsamani gör två centrala påståenden i kapitlet om våldsbejakande islamism som rimligen borde få några klockor att börja ringa.

Det första är Temsamani beklagar att islamistisk extremism blandats samman med våldsbejakande islamism så att de har blivit synonyma. Temsamani hävdar dessutom att den senare inte är ett problem i Sverige då endast ett (misslyckat) självmordsattentat ägt rum. Temsamani utelämnar det problem detta fenomen är genom att Sverige idag såväl göder, föder samt ger dessa våldsbejakande islamister skydd. Säpo-chefen Anders Thornberg uppgav i början av 2016 att man i dag har 292 namn som rest de senaste två och ett halvt till tre åren. Av de 292 tros 40 ha dödats och 133 återvänt till Sverige. De som återvänt bedöms samtliga ha tillräckligt med våldskapital för att begå terrorhandlingar.

Det andra, tämligen uppseendeväckande, är att Temsamani inte ser islamistisk extremism som ett problem. Något inrikesminister Anders Ygeman borde ha reagerat på även om hans kollega kulturministern inte vill kännas vid det. Var Temsamani, och Forum, står bör rimligen inte vara någon nyhet för Bah Kuhnke eftersom hon under nästan tio år varit verksam i eller kring denna miljö. Hon bör inte vara helt okunnig om Muslimska Brödraskapet heller.

Att Temsamani står det ultraordoxa Muslimska Brödraskapet nära bör kunna fastslås med rimlig säkerhet. Och. Det är ingen hemlighet att det ur den ultraortodoxa miljön som radikalisering är absolut vanligast förekommande. Brödraskapet har haft, och har, dokumenterade band med IS. Usama bin Laden utvecklade Al Quaida ur wahhabismen eller Saudiarabiens statsreligion, som ganska talande ett exempel.

Även om Forums handbok innehåller en del användbart är avsnittet om våldsbejakande islamism besvärande. Ibn Rushd försöker, genom Temsamani, spela ner betydelsen av faran samt förbise de kommunicerande kärl som radikal islamism, som tydligen inte är så farligt enligt Ibn Rushd, har med våldsbejakande islamism. Den radikala islamismen, som det utlraordoxa Muslimska Brödraskapet representerar, står ju ”bara” för bland annat slöjtvång, tvångsäktenskap samt tortyr och förföljelse av konvertiter. Något som vi svenskar, i Ibn Rushd perspektiv, sannolikt förväntas ha visst överseende med.

Forums handbok sprids nu i Sverige bland de kommunala samordningsansvariga. Kommunala tjänstemän som inte sällan är välmenande ”Blomsterhattstanter” och med för låg grundkompetens för att kunna hitta djävulen i detaljerna. Dessa kommunala “Blomsterhattstanter” riskerar sannolikt att falla i farstun för studieförbundet Ibn Rushd och Temsamanis råd då Forums handbok är den enda enkelt tillgängliga.

Råd som innebär att främst radikal islamism kan flyga under radarn ett tag till. Och därmed kan den våldsbejakande islamismen som är sammankopplad med de grundläggande ideologierna i radikal islamism fortsätta ha en rekryteringsbas och framför allt en fristad i Sverige.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se