#svpolAnn Heberlein: Den urspårade svenska skolan

Det tilltagande våldet i skolorna påverkar, föga förvånande, skolresultaten. I många europeiska länder ges eleverna betyg i uppförande och ordning. Men inte i Sverige. Av någon anledning.
Jonas Vesterberg: Det får räcka nu

Jonas Vesterberg, översättare och journalist och sedan många år bosatt i USA är nu på väg tillbaka. Till ett land han knappt känner igen. Med utlandssvensken nyktra ögon ger han nu röst.