Vilks på Moderna muséet

  • Söndag 14 apr 2024 2024-04-14
E-post 282

Lars Vilks konceptverk ”Rondellhunden profeten M” ställdes ut på Moderna muséet i slutet på mars. Till slut kunde en av Lars Vilks största önskningar, att ställa ut hans mest kända konceptverk på just Moderna muséet, ta ett steg till mot sin fullbordan. När inte Moderna muséet tog in rondellhunden fick till slut rondellhunden ta sig in på Moderna muséet.

Sveriges Radio ”Kulturnytt” rapporterade under fredagen att ett konstverk av Lars Vilks visades tillfälligt upp på Moderna Museet under fredagen. De skriver att ”Några personer hade med sig konstverket in på museet och har publicerat en video av förloppet”.

I sak återger Sveriges Radio förloppet felaktigt och ger heller ingen förklaring till syftet, det vill säga belyser ett händelseförlopp ur olika perspektiv. Detta är ett krav i Sveriges Radios sändningstillstånd på bolaget samt finns även inom den ram som det publicistiska regelverket anger. 

Händelsen som ”Kulturnytt” påstår inträffade under fredagen den 12:e april inträffade i själva verket onsdagen den 27:e mars strax efter öppning och varade i 20 minuter.  Ett förlopp som dokumenterades av Aron Flam och som publiceras på hans Spotify-kanal ”Dekonstruktiv kritik” den 14 april kl 08:00.

De personer som avses i Sveriges Radios nyhet är jag, d.v.s Johan Westerholm samt Aron Flam som genom en ”Gerillavernissage” som varade i 20 minuter uppfyllde en av Lars Vilks största, och sista, önskningar.

Att ställa ut del av konceptkonsverket ”Rondellhunden profeten M” på Moderna Muséet i Stockholm. 

Lars Vilks – Öde och historia

Lars Vilks ådrog sig en fatwa, dödsdom, 2007 för detta konceptverk av bland annat terrororganisationen al Qaida. Efter denna utsattes Vilks för flera mordförsök eller planerade mordförsök. Det mest kända var, utöver skotten i Köpenhamn 2015 det planerade mordförsök som den amerikanska terroristen ”Jihadi Jane”, Colleen R. LaRose, planerade att utföra i början på 2010-talet samt mordbranden mot hans bostad utförd av två svenska islamister. 

Lars Vilks omkom tillsammans med två av sina livvakter i en bilolycka den tredje oktober 2021.

”David och Rondellhunden profeten M”

Det aktuella verket som exponerades på Moderna muséet är Lars Vilks tolkning av ”David och Goliat”.’ 

Förlagan som Vilks gjorde sin tolkning utifrån, David med huvudet av Goliat, är en målning av den italienska barockkonstnären Caravaggio. Det är inrymt i Galleria Borghese, Rom. Målningen, daterats så tidigt som 1605 och så sent som 1609–1610, med allt fler forskare tenderar mot ett datum som ligger närmare 1605. 

Den omedelbara inspirationen för Caravaggio var ett verk av en anhängare till Giorgione, ca 1510, men Caravaggio fångar dramat mer effektivt genom att ha huvudet dinglande från Davids hand och droppat blod, snarare än att vila på en avsats. Svärdet i Davids hand bär en förkortad inskription H-AS OS; detta har tolkats som en förkortning av den latinska frasen humilitas occidit superbiam (“ödmjukhet dödar stolthet”).  En fras som Vilks fångade upp inför produktionen av sin tolkning.

Verket ”David och Rondellhunden profeten M”

Verket ingick i en serie om totalt fyra målningar där motiven / originalmålningarna valdes ut av Lars Vilks i samråd Hans Erling Jensen. ör en europeisk kampanj för yttrandefrihet. 

Verken eller serien av verk visades i samband med Lars Vilks utställningar i Malmö och Stockholm 2013/14 med galleriet Rönnquist & Rönnquist som arrangör. De visades en sista gång i Köpenhamn 2015 i samarbete med det Danska Tryckfrihetssällskapet. Där ställdes de ut för allmänheten, samtidigt var det sista gången de signerade grafiska bladen av verken var ute för försäljning. De fanns i två olika utföranden som totalt trycktes upp i 75 exemplar var av de olika motiven.

Utställningen och seminariet i Köpenhamn kom att utsättas för ett terrordåd den 14 februari 2015. Vid terrordådet dödades en privatperson, filmskaparen Finn Nørgaard, och tre poliser skadades. Attentatsmannen kom att skjutas till döds följande morgon av dansk polis. Dagens Nyheters Niklas Orrenius beskriver förloppet vid attentatet ingående i sin bok ”Skotten i Köpenhamn” (2016).

Under mötet närvarade Lars Vilks. Även Frankrikes ambassadör i Danmark, François Zimeray, deltog. 

Efter attentatet kom Vilks att i praktiken upphöra med sina publika och offentliga framträdanden. Verken, föreställande motiv där Vilks på olika sätt gestaltat ”Rondellhunden Profeten M” i sin tolkning av olika klassiska verk kom att låsas in i ett förråd. 

Den svenska polisen kom efter attentatet att kraftigt begränsa Lars Vilks rörelsefrihet och han tvingades till att bo på skyddad adress resten av sitt liv med endast korta stunder varje dag då han medgavs det han kallade för rastning utomhus förutom vid de planerade resor som trots allt genomfördes. 

Marknaden för Lars Vilks konceptkonst

Idag finns endast en begränsad marknad för Lars Vilks konceptverk ”Rondellhunden Profeten M”. När Blå Hallen i Höganäs sommaren 2023 ställde ut verk av Vilks kunde inte de verk som gjort honom världsberömd ställas ut av säkerhetsskäl.

Såväl Bukowskis, Christies, Stockholms Auktionsverk som Uppsala Auktionskammare har nekat att ta in verket. I samtliga fall utan kommentar utom Stockholms Auktionsverk som först tackade ja hösten 2023 men sedan tvingades backa av säkerhetsskäl.

Både Expressen och Världen Idag, genom Youtube-kanalen Hotspot, har skrivit artiklar och gjort intervjuer om verket och dess historia men utan att publicera dessa. Endast Världen Idag har angivit skäl. Världen Idag menade att om de publicerar bilder av verket så riskerades säkerheten för personalen vid redaktionen.

Även en bredare, men sluten utställning med verken planerades på Riksdagen för ledamöterna. Denna utställning var tänkt att omfatta även Carl Johan De Geer, Leif Eriksson, Elisabeth Ohlsson, Aron Flam samt Lusine Djanjan (Pussy Riot) och Charlie Hebdo (som tidskrift). Alla representativa som upphovsmän med verk som påverkat svensk och internationell konstnärlig frihet. Moderaterna, som skulle stått som värd, ställde dock in utställningen i samband med att Sverige ansökte om medlemskap i försvarsalliansen NATO.

Moderna museet har återkommande fått erbjudande om att låna in verken men avböjt. Inledningsvis med angivande av skäl att Lars Vilks verk saknar konstnärlig verkshöjd. 

Vilks var, utöver konstnär med verk världsberömda som Arx och Nimis samt Coronakronan utanför Örebro, professor i konstvetenskap. Först senare har Moderna museet angivit att

”Vi har de verk av Vilks vi behöver”.

Gerilla-vernisagen på Moderna muséet i mars 2024 var det första gången sedan mordförsöket mot Lars Vilks 2015 i Köpenhamn som verket, ett av fyra motiv ställs ut. 

Moderna muséet som konsekvent vägrat ge Vilks ett utrymme i den svenska kulturdebatten trots den betydelse som hans konstnärsskap kommit att betyda. Eller mer specifikt det konceptverk, ”Rondellhunden Profeten M”, som gjorde honom världsberömd och i förlängningen fick honom att plikta med sitt liv.

För den fria konstens skull. 

Friheten att granska häckla, håna och kritisera makten med kulturen och konsten som plattform.

Gerillavernissagens syfte var att bidra till att hålla minnet av Lars Vilks gärning och offer vid liv samt uppfylla en av hans största önskningar. En önskning som han gav uttryck för senast veckan innan han dog:

Att konceptverket ”Rondellhunden profeten M” ställdes ut på Moderna muséet.

När inte Moderna muséet tog in rondellhunden fick till slut rondellhunden ta sig in på Moderna muséet.

Lars Vilks tolkning av Caravaggio “David och Goliat” inom ramen för konceptverket “Rondellhunden profeten M”

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se