Altingets valkompass sticker ut

Altinget logo
  • Torsdag 2 maj 2024 2024-05-02
E-post 56

Desto närmare datumet för EU-valet kommer, desto större uppmärksamhet kommer ges åt olika former av valkompasser och opinionsundersökningar. Altingets kandidattest är ett av flera verktyg som finns för väljarna men sticker ut som ett välkommet tillskott på ett annars rätt torftigt urval av tester och kompasser som domineras av TT. Ett test som bättre speglar väljaren som inte är stöpt i samma form som partierna utan där andra faktorer spelar in.

Desto närmare EU-valet vi kommer, desto större uppmärksamhet kommer ges åt olika former av valkompasser och opinionsundersökningar. Till skillnad från riksdagsvalet så är i regel kunskapen om valet till EU-parlamentet låg och valet har större inslag av personval.

De flesta valkompasser som presenteras i svensk media är baserad på en och samma modell eller kompass, den som utvecklats av TT. Eller som Aftonbladets som är framtagen med SOM-institutet utifrån standardiserade modeller och frågor. Det är med andra ord inte förvånande om svaren blir identiska med olika kompasser även om det kan slå något mellan resultaten.

Ofta spelar den enskildes dagsform och vilken nyhetsvärdering som den enskilde gör för stunden in, även den aktuella tidningens placering och värdering av andra närliggande nyheter spelar in. Val- och kandidatkompasser är ett av flera verktyg för väljaren men samtidigt ett lite roande tidsfördriv att kunna tillgodogöra sig var de olika partierna står i olika frågor.

En kompass, eller kandidattest sticker dock ut i årets flora. Den danska tidningen Altingets egenutvecklade. Den skiljer sig både i form, innehåll och framför allt omfattning från de tidigare och TT:s dominerande.

Altinget lanserade sitt första kandidattest inför det danska folketingsvalet 2001. Sedan dess har Altinget utarbetat kandidattester i Danmark för bland annat Danmarks Radio, TV 2, Folketingets EU-upplysning och Europaparlamentets informationskontor i Danmark i samband med både kommunval, regionval, nationella val och EU-val. 

Från 2019 och framåt var Altinget även leverantör av kandidattester för SVT i Sverige – för EU-valet 2019 samt för riksdags- samt kommun- och regionvalen 2022. Altinget var även leverantör av tester för nyhetstjänsten NTB i Norge och var dansk och svensk partner i det europeiska valtestsamarbetet Vote Match Europe i EU-valet 2019.

Altinget har utvecklat sin kandidattest i samarbete med valforskare i Danmark. De är också medlemmar i det europeiska forskningsnätverket ECPR Research Network on Voting Advice Applications, ett europeiskt vetenskapligt nätverk bestående av europeiska aktörer, forskare och studenter som alla arbetar med kandidattester och partitester som forskningsområde. Nätverket träffas årligen. Altinget har även anordnat en årlig workshop för europeiska kandidattestproducenter sedan 2018.

Det som skiljer åt i grunden är att den enskilde även får svar, eller en indikation, om vilken EUP-kandidat som passar den enskilde bäst, det vill säga inte bara ett svar på vilket parti som bäst stämmer överens med de politiska preferenserna vilket kan ge en del överraskande resultat.

Att även om jag, som i mitt fall, har en 80-procentig överensstämmelse med moderaterna så hade jag en 79-procentig överstämmelse med moderaternas kandidat Tomas Tobé samt socialdemokraternas Johan Danielsson samtidigt som den kandidat som passade mig bäst var en kristdemokrat. Vilket i varje fall väckte min nyfikenhet om vad, och vilka frågor som skapade detta resultat.

Altingets kandidattest är med andra ord ett välkommet tillskott på ett annars rätt torftigt urval av tester och kompasser som domineras av TT. Ett test som bättre speglar väljaren som inte är stöpt i samma form som partierna utan där andra faktorer spelar in. 

En annan detalj som skiljer är att Altinget är transparenta i hur resultaten räknas fram vilket bidrar till förståelsen för hur kompassen och tester i övrigt byggts upp. Något som de övriga inte vill eller kan ange.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se