Aftonbladet ledare fördömer islamism – Helvetet fryser till is

Stockholms moské, Muslimska brödraskapet Montage
  • Fredag 22 mar 2024 2024-03-22
E-post 141

Aftonbladets ledarredaktions antipati mot Sverigedemokraterna är inget nytt. Vad som däremot är nytt är att de idag tycks börja tillskriva islamister alla de egenskaper som de tidigare reserverade för Sverigedemokraternas väljare, partimedlemmar och partiaktiva. En kursändring som få såg komma och samtidigt ett tecken på att helvetet börjat frysa till is.

Aftonbladet ledarredaktion menar att Sverigedemokraterna och och islamister en hel del gemensamt. Jonna Sima, ledarskribent skriver bland annat att:

Det är SD som vill avskaffa de öronmärkta ”pappamånaderna” i föräldraförsäkringen. De är mot pedagogik och forskning med fokus på genus. Partiet tycker inte heller att politiken ska ingripa och försöka skapa mer jämlika villkor mellan könen. Allt under täckmantel av att det handlar om valfrihet.

Kalla det en ”soft girl”-trend om ni vill. Men att kvinnor ska stanna hemma är samma gamla ruttna ideal som alltid har funnits – och alltid varit till kvinnans nackdel. Oavsett om det förespråkas av en influencer, en sverigedemokrat eller en islamist.

Det finns ett nyhetsvärde i Ledarredaktionens och tidningens nya linje. För så explicit uttryckt har det inte alltid varit.

Omar Mustafa och IFiS

Under turerna när Omar Mustafa tvingades bort från Socialdemokraternas partistyrelse 2013 lät det annorlunda. Mustafa hann sitta som styrelseledamot i sex dagar innan han tvingades att välja mellan sitt ordförandeskap för Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS) och socialdemokraternas partistyrelse 2013. Redan då var det känt bland forskare och även stiftelsen Expo att förbundet hyste grovt antisemitiska åsikter och andra repressiva ideal. 

Bland annat var det under Mustafas tid i IFIS styrelse men även som ordförande som den tidigare imamen vid Stockholms moské Haytham Rameh var involverad i vapensmuggling till Syrien samt att församlingsmedlemmen Tarif al Sayyed Issa, öppen med sin tillhörighet i det fascistiska Muslimska brödraskapet hade kontakter med al Qaidas partner i Syrien, al Nusra-fronten. Under denna period såldes även helt öppet kassettband och annat material med föreläsningar innehållande grovt antisemitiskt material.

Mustafa var reda vid denna tid engagerad i studieförbundet Ibn Rushd som uppmärksammade Islamguidens arbete med att ge dem ett hederspris. Islamguiden hade vid denna tid låtit översätta ”Kvinnan i islam” med tydliga instruktioner om hur kvinnor skall uppträda i närvaro av män.

Även om kretsen som hade djupare kunskap om vad IFIS representerade i detalj då var begränsad fanns kunskapen på olika redaktioner. Aftonbladet undantaget.

Monica Gunne kritiserade i en krönika Omar Mustafa och de värderingar som IFIS representerade. Något som fick Anders Lindberg och dåvarande publishern Jan Helin att reagera med kraft.

Lindberg menade att

Det är extremt ovanligt att vi på ledarsidan går i polemik med Aftonbladets krönikörer. Men Monica Gunnes alster är precis den typ av saker som kommer krälande i spåren av det, delvis islamofoba, drev som Omar Mustafa blivit utsatt för.

Den får inte stå oemotsagd eftersom det representerar en oacceptabel människosyn. Att Omar Mustafa tillskrivs en massa egenskaper och åsikter bara för att han är muslim är inte acceptabelt. Punkt.

Helin valde att på ledarplats förstärka fördömandet av Gunne och då alla som kritiserade IFIS med att

”Aftonbladet publicerade i dag en kolumn av Monica Gunne som är fel i sak. Om man inte vet vad Omar Mustafa står för bör man heller inte spekulera i det.

Det var olyckligt och ett misstag. Jag har därför valt att publicera detta uttalande i anslutning till kolumnen.

Jan Helin,
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Aftonbladet”

Aftonbladets ledarredaktions antipati mot Sverigedemokraterna är inget nytt. Vad som däremot är nytt och har ett nyhetsvärde är att de idag tycks tillskriva islamister alla de egenskaper som de tidigare reserverade för Sverigedemokraternas väljare, partimedlemmar och partiaktiva.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se