Kalla faktas granskning belyser risken för hybridkrig med grundlagsskydd

Free image by FreePik
  • Onsdag 15 maj 2024 2024-05-15
E-post 86

TV 4:s programformat “Kalla fakta” granskning av Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning och mediehuset Samtid och Framtid verksamhet sätter ljuset på ett vidare problem. Skulle t.ex Partiet Nyans, med sina nära och bekräftade band med regimen i Turkiet göra samma sak skulle detta innebära att partiet inte bara fullt lagligt kan bedriva bland annat flyktingspionage och andra kartläggningar förklädd till publicistisk verksamhet utan även vara en del av hybridkriget mot Sverige.

En reporter på TV 4:s program Kalla fakta jobbade under flera månader på Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning, där han bland annat spelade in samtal med dold kamera. Inspelningarna visar bland annat hur anställda på kommunikationsavdelningen hanterar anonyma konton i sociala medier. Totalt har Kalla fakta identifierat 23 konton i sociala medier som ska kontrolleras av Sverigedemokraterna utan att det framgår.

Något annat som framgått är partiets direkta koppling mediaaktören Riks, som i alla andra sammanhang presenterats som en oberoende konservativ nyhetskanal. Något som inte visat sig stämma. Samtidigt menar Sverigedemokraternas partiledare att vare sig han eller partiet har något att skämmas för genom att ha undanhållit denna information till väljare och allmänhet.

Riks är en svensk mediekanal som lanserades år 2020 av Sverigedemokraterna genom deras helägda webbtidning Samtiden, med ambitionen att mediekanalen inte skulle vara parti-TV.

Sverigedemokraterna gjorde under 2023 sig av med sitt mediebolag Samtid & Framtid där Riks ingår. På ett partistyrelsemöte i måndags fattades beslutet som innebär att Youtubekanalen Riks och sajten Samtiden ska frigöras från SD 2023-06-21.

– Partiet har sagt att man inte ska äga några medier,menade Dick Erixon, då ansvarig utgivare för båda sajterna.

Även om ägandet inte kvarstår i juridisk mening så stämmer dock inte detta påstående hjälp av dold kamera kan ”Kalla fakta” avslöjade att SD har tätare band till Youtubekanalen Riks än vad som kommuniceras utåt. Partiets kommunikationsavdelning och redaktionen, vars verksamhet bedrivs inom ramen för utgivningsbevis består av kommunicerande kärl.

Detta medger att stora delar av den kombinerade kommunikationsavdelningen och redaktionens verksamhet är grundlagsskyddad.

Kreabs tidigare VD och PR-konsulten Markus Uvell problematiserade kring den uppkomna situationen under gårdagen.

Opinionspåverkan och desinformation förklädd till journalistik

I en dold inspelning i programmet uppmanar SD:s kommunikationschef Joakim Wallerstein sina anställda att smutskasta Alice Teodorescu Måwe.

– Det skulle vara bra om vi kan gå igenom vad man kan hitta för skit på Alice. Varför vi tycker att hon är en sopa, säger han i Kalla faktas inspelning.

Vid tidpunkten hade Teodorescu Måwe som presenterats som Kristdemokraternas förstanamn i valet till EU-parlamentet just låtit sig intervjuas av DN. I intervjun problematiserade hon SD:s rötter och konstaterade att hon har ”inget gemensamt med SD” 

Med ett utgivningsbevis blir din webbplats eller databas grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att, enligt Mediemyndigheten

  • det gäller särskilda ansvarsregler för yttrandefrihetsbrott,
  • det är utgivaren som ansvarar för det som publiceras, 
  • meddelare har rätt att vara anonyma – vilket innebär att myndigheter inte får efterforska deras namn och journalister får inte avslöja meddelarens identitet,
  • myndigheter inte får förhandsgranska eller försvåra publicering (censurförbud).

Den kombinerade redaktionen och kommunikationsavdelningen har även möjlighet att publicera uppgifter som annars inte skulle vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen tillåter att det görs undantag från reglerna om personuppgiftsbehandling för webbplatser med utgivningsbevis för att på så sätt upprätthålla rätten till yttrandefrihet. 

Det vill säga, det ger i detta fall partiet ett grundlagsskydd för sin typ av kommunikation som de annars inte skulle ha. Samt att det ger ett extra skydd mot t.ex juridiska processer och annan granskning från myndigheter om denna granskning går över gränsen till det som annars faller under andra lagrum.

Principiellt är SD:s sammanblandning av olika funktioner intressant.

Mixen av verksamheter samt att låta delar av den sortera under ett grundlagsskydd innebär ett skydd mot granskning även från myndigheterna. Skulle till exempel Partiet Nyans, med dokumenterat starka band till främmande makts psykologiska krigföring och desinformationskampanjer riktade mot Sverige starta en tidskrift skulle denna utan egentligt hinder kunna bedriva en rad med verksamheter som i annat fall är olaglig.

Som till exempel flyktingspionage, kartläggning av politiska motståndare samt kunna uppbära viss finansiering utan att vare sig Polisen, Säkerhetspolisen eller MUST skulle kunna reagera.

Samma sak gäller naturligtvis medier och partier som löper Irans eller Kremls ärenden.

Genom att som SD de facto slå ihop verksamheterna till en enda hybridform av media och politiskt parti kan de skapa ett grundlagsskydd som försvårar myndigheternas arbete för att skydda den svenska demokratin. Där verksamheten inte längre är separerade.

Huruvida detta skall regleras eller inte är en separat fråga, men att SD satt ljuset på ett principiellt och potentiellt bredare hot mot demokratin är något som bör hanteras av regeringen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se