Utvalt


Transportstyrelsen: Cyberutredningen som dog sotdöden

Den 10 mars 2015 tog inrikesminister Anders Ygeman emot den så kallade Cybersäkerhetsutredningen. Utredningen föreslår en strategi för informations- och cybersäkerhet i staten.  Hade bara delar av strategin implementerats hade inte det som skett på Transportstyrelsen behöva…Slow culture: Ayn Rand

Ayn Rand är en av de mest avskydda och älskade 1900-talstänkarna: och också en av de mest inflytelserika. Hennes ogenerade försvar för kapitalismen får många att se rött, medan andra beundrar hennes orubbliga tro på människans förmåga…


Vem vill bli politiskt korrekt?

Institutionen för psykologi vid universitetet i Toronto besvarar äntligen frågan: ”Vem blir egentligen ’politiskt korrekt’?” News you can use! Sedan mitten av 90-talet har frågan om ”politisk korrekthet” varit allestädes närvarande i såväl offentlig debatt, som privata konversationer…


Transportstyrelsen – Luckan till nästa lägre nivå

DN fortsätter att avslöja detaljer kring Transportstyrelsens IT-outsourcing. Inte bara tillgång till brottsregister har möjliggjorts utan även till misstankeregister samt Swedish Government Secure Intranet (SGSI). Svenska statens särskilda krypterade kommunikationssystem mellan myndigheterna. Nättidningen Nyheter Idag har låtit…Vi låser in kvinnorna

SvD börjar nu återta sin position inom högkvalitativ journalistik med artikeln i sitt premiuminnehåll. Denna artikel, som rapporterar om den mer utbredda salafismen i Sverige, är ett av flera exempel på detta arbete. Polisen får ingen information…


Politisk åsiktsregistrering möjlig

Efter de våldsamma protesterna vid G20-mötet i Hamburg krävde tyska politiker hårdare tag mot vänsterextrema grupper. Den tyska regeringen föreslår att ett europaövergripande register över vänsterextrema grupper och personer upprättas. Men enligt Civil Rights Defenders kan ett…