juli 2016

No Picture

Budgetposter, makt och karriärer

Sommarens terrordåd och terrorhot präglar nyhetsbevakningen samtidigt som det är oroväckande tyst från de som har makt att göra något. Detta något skulle kunna vara feministisk säkerhetspolitik. Som inrikespolitik.


No Picture

Vi har varit naiva – fas två

Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, låter förstå att den senaste tidens ökning av terrordåd tagit alla med överraskning. Sannolikt ett uttalande som får stå för honom själv.


No Picture

Papperslöst

En rad med beslut, bland annat från Migrationsöverdomstolen, är på väg att leda Sverige i en helt ny riktning.

No Picture

Money talks, bullshit walks

Ministrarna Alice Bah Kuhnke, Morgan Johansson samt Gabriel Wikström utgör inget undantag när de nyttjar Pride-veckan för politiska utspel. Årets utspel bör dock synas något i sömmarna.


No Picture

Blev det helt rätt det här?

Fler och fler tecken tyder på att ett parallellsamhälle nu växer fram. Ett samhälle med svarta löner och som inte bidrar till det gemensamma. Samtidigt har de som lever i detta samhälle rätt till stöd från det som vi andra lever i.No Picture

Janusansikten

Folkbildningsförbundet Ibn Rushd´s förbundsrektor, Omar Mustafa, med flera vill vara med och sätta agendan för kampen mot våldsbejakande extremism. Samtidigt vill Sverige ta ledartröjan i kampen mot IS/DAESH.