Perspektiv


Slow Culture: To talk the talk and walk the walk

Donald Trump asiatiska resa i dagarna har återigen lett till ett ordkrig mellan ledarna för Nordkorea och Förenta Staterna. Kim Jong-Un skickade ut ett officiellt uttalande via den nordkoreanska statliga nyhetsbyrån, KCNA, med ordalydelsen att ”Trump visat…Peter F. Strawson och vägen till ansvarstagande

Det är mycket glädjande att flera politiker, från Socialdemokraterna till Moderaterna, talar om människan som myndig, som en varelse med fri vilja och förmåga till ansvarighet. Pendeln tycks ha svängt, i alla fall delvis, från en idé…


Quo vadis, Academia?

Det faktum att jag lämnade en fast tjänst vid Lunds universitet väckte visst uppseende. En fast lektorstjänst på ett svenskt universitet betraktas inom akademin som något av en högvinst i ett land med osäkra anställningar som regel…


Festligt hur lite vi vet om islam

I en krönika härförleden yvdes Anders Lindberg över hur lite vi vet om islam. Det är ytterst sällan jag är ense med Lindberg, men här är jag faktiskt enig med honom. Vi – i meningen svenskar –…


Framtidens Public Service: ‘Going Dutch’?

Debatten om offentligrättsliga etermedier (”Public Service”) har i princip handlat om två saker i vårt land: finansiering och innehåll. Vad gäller finansieringen har vi i Sverige haft ett licenssystem, där tanken har varit att nyttjarna av tjänsten…